winietka   winietka
naroznik naroznik

Specialny Ośrodek Szkolny - Wychowawczy

Barycz 64, Końskie
26?200 Barycz

tel. 0413725219  fax 0413725219 
e-mail: sosw.barycz@onet.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: 6 arów

opis ogródka

Jesienią 2004 roku podczas kolejnych zajęć w terenie, obserwując plac znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie budynków Internatu Specjalnego Ośrodka
Szkolno ? Wychowawczego w Baryczy powzięliśmy decyzję o uporządkowaniu go
i przygotowaniu do wykorzystania w czasie zajęć rekreacyjno ? edukacyjnych. Powstał krótkofalowy program, którego celem było usunięcie porastających plac zarośli i zbędnych chwastów. Działania podjęte zostały z dużym zaangażowaniem. Młodzież uczyła się podstawowych prac gospodarczych, ogrodniczych, porządkowych. Bezpośrednie uczestnictwo w pracach dało im szansę utrwalania posiadanej wiedzy o środowisku naturalnym poprzez obserwację przyrody, pielęgnowanie roślin, modelowanie przestrzeni. Pierwsze imprezy integracyjne, które odbyły się w 2005 roku miału już zupełnie inną scenerię ? nieuporządkowany gąszcz zaczął przybierać kształt sympatycznego parku.
Pierwszy rocznik wychowanków uczestniczących w pracach zakończył naukę w SOSW. Zaangażowanie młodszych dzieci przeszło oczekiwanie inicjatora prac. We wrześniu 2005 roku zrodził się długoterminowy plan aranżacji ?Małego alpinarium?, jego celem było i nadal jest przywrócenie wyglądu i charakteru temu niewielkiemu kompleksowi zieleni (6 arów). Nadmienić należy iż internat znajduje się w budynku pochodzącym z lat 1900 i koniecznym stało się utrzymanie idei i stylu zagospodarowania.
Wyznaczone zostały klomby i alejki. Rozpoczęły się ponowne prace terenowe: przekopany został cały teren, usunięte zostały zbędne kamienie, korzenie powalonych wcześniej drzew. Widząc inicjatywę, zaangażowanie organizatora i młodzieży właściciel ?Szkółki Ozdobnych Drzew i Krzewów? pan Władysław Jakóbczyk zaoferował pomoc w postaci sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz fachowe wsparcie techniczne i merytoryczne. Dzięki jego pomocy w ogrodzie posadzone zostały min: tuje, srebrne świerki, sosny syberyjskie, perukowce, dęby, jałowce ozdobne, cyprysy, bluszcze pnące, magnolie, forsycje, juki, klony, brzozy, cisy, buki, wiązy, żarnowce, barwinek. Łączne wsparcie wyniosło około 1500 zł.
Wytyczone zostały alejki ? wysypane żwirem, część klombów pokryta została korą i kolorowymi kawałkami drzewa. Marek Cuper (konserwator), Krzysztof Grzela (pracownik obsługi) i Krzysztof Świercz (wychowanek placówki) wzięli udział w przygotowaniu kaskady, fontanny, rzeczki. Wizualnie teren zmienił się diametralnie. Młodzi ludzie odkrywali na bieżąco jego walory przyrodnicze, estetyczne, zdrowotne i rehabilitacyjne.
Inicjatorem i koordynatorem prac jest pan Robert Gut ? nauczyciel- wychowawca SOSW w Baryczy. Współtwórcami są trzy kolejne roczniki uczniów Gimnazjum Specjalnego w Baryczy 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 - 26 osób. Pomoc w pracy okazali: dyrektor placówki, kierownik ds. wychowania i opieki, pracownicy obsługi w utrzymaniu alpinarium w czasie wakacji, konserwator.

działalność dydaktyczna

Wszyscy młodzi ludzie mieli szansę zaistnieć jako twórcy najbliższego otoczenia, co dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo jest niezwykle ważne, mieli poczucie sprawczości swojego działania. Sadzili drzewka, których rozwój dalej obserwowali, pielęgnowali je. Siali trawę, widzieli zielone trawniki, grabili pokoszoną trawę. Tworzyli kompozycje kwiatowe, skalne. Dzieci uczyły się systematyczności, odpowiedzialności ale przede wszystkim nabywały umiejętności, które mogą wykorzystać w życiu. Rewalidacyjny charakter tych działań jest niezwykle istotny. Poprzez praktyczne działanie sprawdzali posiadaną wiedzę i umiejętności. Wzrosła precyzja wykonywanych przez nich czynności manualnych, wzrosła sprawność fizyczna, dzięki możliwości spędzania dłuższego czasu na świeżym powietrzu wzmocniło się zdrowotne i wydolnościowe funkcjonowanie młodych ludzi. Tworzony przez nich ogród stał się miejscem konkurencyjnym do spędzania wolnego czasu w porównaniu z salą telewizyjną czy świetlicą.
Na terenie ?Małego alpinarium? odbywają się zajęcia rekreacyjne, wychowawcze, imprezy integracyjne. Jest miejscem usprawniania ruchowego dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Kontakt z przyrodą nauczył dzieci szacunku do pracy, wytrwałości w działaniu. Dał szansę bycia dumnym z jej efektów.

autorzy opisu

Robert Gut

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka