winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-200 Gniezno

tel. 0614245711  fax 0614245728 
e-mail: sekretariat@sosw2.deo.pl

rok utworzenia ogródka: 2007
powierzchnia: 300m?

opis ogródka

Pomysł utworzenia ogrodu szkolnego zrodził się kilka lat temu, kiedy została powołana do życia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym na 2 w Gnieźnie. Jest to szkoła bardzo kameralna licząca zaledwie 40 uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i głębokim. Sprawność ruchowa naszych podopiecznych jest bardzo zróżnicowana, w wielu przypadkach znacznie ograniczona. Wielkość ogródka ? 300m? uwarunkowana jest możliwościami uczniów którzy w nim pracują.
Najlepszym sposobem na przyswojenie wiedzy i umiejętności jest dla nich praktyczne działanie (dotknięcie, powąchanie, posmakowanie, obejrzenie). Do tej pory uczniowie poznawali zjawiska przyrodnicze, rośliny tylko teoretycznie. Teraz pojawiła się szansa, aby to zmienić i stworzyć możliwość połączenia teorii z praktyką.
W miarę rozwoju i powiększania się Szkoły pomysł utworzenia ogrodu nabierał coraz bardziej realnych kształtów. W ubiegłym roku nasza Szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ?Im więcej wiem, tym więcej mogę?. To wydarzenie otworzyło nam drogę do realizacji (utworzenia) wymarzonego ogródka. Teren, który nam udostępniono znajduje się w odosobnionej i dość zaniedbanej części Ośrodka.
Przez środek części uprawnej prowadzi ścieżka, po bokach której rozplanowane zostały grządki warzywne. Środek urozmaicony został okrągłą rabatą kwiatową z centralnie posadzonym bukszpanem wkoło którego już na wiosnę zakwitną rośliny cebulowe i kwiaty jednoroczne. W tej części również swoje ukryte między krzewami ozdobnymi miejsce znalazł tak ważny w każdym ogrodzie kompostownik. W tej chwili ogrodzenie działki tworzy świeżo posadzony żywopłot z róż rabatowych i pięknego czerwonolistnego berberysu thunberga. Płot z prawdziwego zdarzenia stanie wiosną 2008 roku, kiedy tylko aura na to pozwoli. Część gospodarczą od części rekreacyjnej oddziela ukwiecona powojnikami pergola. W części rekreacyjnej centralnie umieszczona zostanie zadaszona altana z miejscem do grillowania. Wkoło znajdować się będą zwarte grupy krzewów tworzące jednolitą całość. Teren zostanie urozmaicony poprzez podniesienie na znacznej części tylniego ogrodu, gdzie utworzony będzie skalniak zabezpieczony kamieniami. Uzupełnieniem kompozycji będą grupy bylin, wrzosów oraz roślin zadarniających. Poza grilem wygospodarowane zostanie miejsce na trawnik służący młodzieży do różnego rodzaju gier i zabaw. Tworzenie części rekreacyjnej rozpocznie się wiosną tego roku.
O ład i porządek na terenie ogródka dbają przede wszystkim uczniowie, którzy samodzielnie (oczywiście pod nadzorem nauczycieli) wykonują wszystkie prace ogrodnicze. Począwszy od usuwania zbędnej darni przez kopanie ziemi, pielenie, planowanie, sianie i sadzenie roślin, a w czasie późniejszym podlewanie, przerywanie, zbiór i przerób plonów. Osobami odpowiedzialnymi za ogród są nauczycielki pracujące w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: mgr Magdalena Nowak, mgr Katarzyna Kaczorowska, mgr Renata Jagiellicz, mgr Anna Kaczorowska.

działalność dydaktyczna

Program nauczania na bazie którego prowadzi się zajęcia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zwłaszcza na takich przedmiotach jak funkcjonowanie osobiste i społeczne (Fos) oraz przysposobienie do pracy (Pdp) obejmuje prace ogrodnicze i zmiany cyklicznie zachodzące w przyrodzie ożywionej. W ramach Fos uczniowie zapoznają się między innymi z podstawą teoretyczną uprawy roślin, pracami ogrodniczymi wykonywanymi w różnych porach roku, szkodnikami i pożytecznymi mieszkańcami działek oraz zastosowaniem i wykorzystaniem plonów wyhodowanych w ogrodzie. Na zajęciach Pdp wiele czasu poświęca się na prace gastronomiczne ( wyhodowane samodzielnie warzywa i owoce wspaniale nadają się do robienia sałatek, surówek, kompotów i innego rodzaju przetworów), prace dekoracyjne (tu wykorzystywać będziemy suszone, wyhodowane w ogródku kwiaty i krzewy ozdobne). Na zajęciach również dzięki powstałemu ogródkowi można wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce.
Ogród szkolny to miejsce w którym młodzież wykorzystuje swoją witalność, ciekawość świata, zapał odkrywcy i twórczy potencjał. Praca na działce w dużej mierze wpływa na utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy oraz budzi zainteresowanie zagadnieniami przyrody ożywionej. Jest to szczególnie ważne dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie dla której często ?dotknąć i zobaczyć? znaczy ?poznać i zapamiętać?. Zainteresowanie pracą na szkolnej działce zwiększa chęć poznania czegoś nowego, pomaga uwierzyć we własne siły i możliwości. Tu nasi uczniowie sprawdzają się i sami mogą zaobserwować pozytywne efekty swojej pracy, co bardzo korzystnie wpływa na ich samoocenę (zwłaszcza, że często nie sprawdzają się oni na innych płaszczyznach życia).
Aktywność ruchowa (z którą nieodzownie mamy do czynienia podczas prac ogrodniczych) w delikatny sposób kształtuje prawidłowy rozwój, uczy spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska we wzajemnych powiązaniach, kształtuje logiczne myślenie, uczy określania położenia przedmiotów w przestrzeni. Innymi słowy pomaga niwelować braki z którymi na co dzień boryka się nasza młodzież.
Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pod opieką nauczycieli posadzili krzewy ozdobne i cebulki kwiatowe. Jesienią wysiane zostały takie warzywa jak: marchew, pietruszka czy szpinak. Już niedługo te same rośliny zostaną posiane tradycyjnie czyli wiosną, a około maja młodzież będzie mogła porównywać różnice pomiędzy obydwoma siewami ? jesiennym i wiosennym. Przy sprzyjającej aurze zostaną wznowione prace ogrodnicze. Młodzież będzie kopać grządki, sadzić następne rośliny, dbać o porządek i estetykę na działce. W najbliższym czasie zamierzamy zagospodarować część rekreacyjną, usuniemy starą darń, wyrównamy teren i zasiejemy trawę. Uformujemy ozdobny skalniak i przesadzimy niektóre krzewy ozdobne z części użytkowej. Po uzyskaniu środków finansowych dokupione zostaną nowe rośliny na zaplanowany skalniak. Uczniowie będą mieli czynny udział w wykonaniu ogrodzenia. Pod okiem nauczycieli zostaną wykopane dołki na słupki, wylany beton, rozciągnięta siatka. Nabędą w ten sposób praktycznych umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości. Dla młodego ogrodnika istotną umiejętnością jest także odróżnianie chwastów od roślin użytkowych, sposób wysiewu nasion oraz pielęgnacji posianych i posadzonych roślin. W związku z tym działania nasze koncentrować się będą na wyuczeniu u naszych podopiecznych tychże umiejętności.
Na zajęciach stolarskich uczniowie wykonają ozdobne pergole, które oddzielą część rekreacyjną od użytkowej oraz wykonają kompostownik. Powstaną także ławki i altana. W planach jest także utworzenie kącika meteorologicznego, co umożliwi naszym podopiecznym obserwowanie i próby przewidywania pogody, gdyż warunki atmosferyczne są bardzo istotne w uprawie roślin.
Prace w ogródku są działaniem długofalowym, wymagającym nakładu pracy, finansów i cierpliwości. W ciągu wielu następnych lat będziemy pracować nad tym, aby ogródek stawał się coraz piękniejszy, jak najlepiej służył naszej młodzieży, a także, a może przede wszystkim aby spełniał założone cele dydaktyczne i wychowawcze.

autorzy opisu

mgr Magdalena Nowak, mgr Katarzyna Kaczorowska, mgr Renata Jagiellicz,

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka