winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół w Linii

ul. Szkolna 1
84-223 Linia

tel. 0586758513  fax 0586758513 

rok utworzenia ogródka: 2003
powierzchnia: 800 m2

opis ogródka

30 września 2003 roku wraz z uczniami należącymi do szkolnego koła LOP zwróciłam się do dyrekcji naszej szkoły z następującą prośbą:
w związku z obchodami 10 października 2003 roku ?Święta Drzewa? prosimy o możliwość zaadoptowania terenu przed szkołą i stworzenia tam ?mini ogrodu dendrologicznego? z kolekcją różnych gatunków drzew i krzewów.
Otrzymaliśmy zgodę.
Urządzanie ogrodu rozpoczęliśmy w kwietniu 2004 roku od posadzenia kilkunastu drzewek świerka pospolitego wzdłuż płotu.
Zagospodarowywanie terenu rozłożyliśmy w czasie, ponieważ wiąże się to z nakładami finansowymi. Poza tym chcemy, aby to głównie młodzież miała swój udział w tworzeniu kolekcji.
Tradycją stało się, że uczniowie gimnazjum na zakończenie nauki w naszej szkole sadzą drzewko, które sami kupują. Pomyśleliśmy o stworzeniu tzw. alei absolwentów.
Nasz ogród to właściwie dopiero ogródek z kilkunastoma okazami, ale zasadzone drzewka i krzewy rosną i mamy nadzieję, że któregoś dnia osiągną okazałe rozmiary.
Prace pielęgnacyjne wykonują w ogrodzie uczniowie.
Gatunki drzew i krzewów, które posadziliśmy:
- pięć gatunków jałowca
- irgę poziomą
- tawułę norweską
- jodłę kaukaską
- jodłę kalifornijską
- daglezję zieloną
- oczar
- rokitnik
- tulipanowiec
- wierzba mandżurska odm.pogięta
- forsycja

działalność dydaktyczna

Celem przedsięwzięcia jest:
1. Zaszczepienie szacunku dla parków i ogrodów.
2. Wprowadzenie kultury pielęgnowania przyrody wokół nas.
3. Stworzenie arboretum z różnymi gatunkami drzew i krzewów dla celów edukacyjnych .
W ogrodzie uczniowie będą mogli zebrać liście, owoce, kwiaty i prowadzić indywidualne obserwacje.
4. Podniesienie estetyki otoczenia.
5. Wywieranie świadomego wpływu na środowisko lokalne.
6. Przekonanie o konieczności ochrony roślin dla zachowania bioróżnorodności.
7. Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczniów podczas prac w ogrodzie. Nauka współpracy w grupie.
8. Nauka szacunku dla własnej i cudzej pracy.
9. Udostępnienie ogrodu uczniom innych szkól.
10. Stworzenie zielonej sali lekcyjnej w ogrodzie, tak aby mogły się tam odbywać zajęcia z przyrody i biologii.

autorzy opisu

Joanna Kostrzewa

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka