winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Bochotnicy

Bochotnica, ul. Zamłynie 1, 24-120 Kazimierz Dolny
24-120 Bochotnica

tel. 0818828464 
e-mail: sp-bochotnica-apisula@oswiata.org.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: 1050m2

opis ogródka

Ogród szkolny ?Zielone Marzenie? powstał w 2004r. Celem jego założenia było nadanie powierzchni wokół szkoły estetycznego wyglądu. Koncepcja tworzenia ogrodu oparta jest na założeniu harmonijnego wkomponowania w otoczenie. Teren zagospodarowano według projektu przygotowanego przez Szkolny Klub Ekologiczny. W pracach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzięki życzliwości sponsorów ogród wypełniły różne rośliny. Zgromadzono i opisano ponad 100 gatunków. Rosną tu krzewy ozdobne, drzewa, bliny, róże, zioła, rośliny jednoroczne. Wykonane prace zmieniły architekturę krajobrazu szkolnego. Zadania były odpowiednio rozplanowane w czasie i przestrzeni. Dzięki temu powstały różne części ogrodu:
- ogród szkolny na skarpie, herbarium, rosarium, zielona klasa, szpaler jałowców pod brzozą.
Podstawową przesłanką tworzenia ogrodu jest lokalizacja szkoły u stóp wzgórza częściowo porośniętego roślinnością, a w części stanowiącego skałę wapienną z malowniczymi i tajemniczymi grotami. Celem organizacji ogrodu jest nadanie powierzchni otaczającej szkołę charakteru swojskiego, podobnego do otoczenia domów, których właściciele dbają o wizerunek swoich posesji.
Harmonijne wkomponowanie ogrodu w otaczające sąsiedztwo rozpoczęto od wprowadzenia różnobarwnych kompozycji roślinnych, które wpływają na nasze emocje i samopoczucie. Jedne gatunki roślin przyciągają uwagę ogólnym pokrojem pędów, inne wspaniałymi kolorami kwiatów, kolejne intrygującymi zapachami, a jeszcze inne tajemniczymi kształtami.
Urządzając ogród zagospodarowano naturalne pochyłości wokół szkoły. Wykonano skarpę oporową, na której urządzono rabatkę kwiatową. Po zrekultywowaniu terenu założono trawnik, który podkreśla urodę ogrodu, posadzono krzewy ozdobne. Walory szkolnego ogrodu potęgują występujące gatunki małych zwierząt: ptaki, owady, gady i płazy.
W ogrodzie utworzono ?zieloną klasę?. Drewniane stoły i ławki pozwalają na prowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Rozmieszczone tak ławki w różnych punktach ogrodu nawiązują stylem do ?zielonej klasy?. Oparciem dla pnących róż są metalowe pergole i drewniane kratki. Efektowne wykończenie skarpy i herbarium stanowią drewniane palisady. Walory wizualne ogrodu podnoszą duże donice z ozdobnymi kwiatami. To one pierwsze witają wchodzących do szkoły.
Wszystkie zgromadzone rośliny opatrzono tabliczkami z opisami (nazwami łacińsko ? polskimi). Przy wejściu do szkoły (przy ogrodzeniu) umieszczone są tablice informacyjne: historia ogrodu i plan ścieżek dydaktycznych.
Przy planowaniu urządzania ogrodu zakładano, że organizacja i pielęgnacja roślin nie będzie miała charakteru akcyjnego. Będzie to działanie ciągłe, angażujące całą społeczność szkoły i jej sympatyków. Ogród został podzielony na sektory, którymi opiekują się poszczególne klasy. Cięższe, niebezpieczne i montażowe prace wykonywane są przez pracowników technicznych szkoły.

działalność dydaktyczna

Stworzenie ogrodu daje możliwości działań dydaktyczno ? wychowawczych poprzez:
-nawiązanie do tradycji (rozwój patriotyzmu lokalnego),
-stworzenie dobrych wzorców (oddziaływanie poprzez dzieci na społeczność lokalną),
-wyrobienie wśród uczniów przekonania, że są współtwórcami i współgospodarzami terenu,
-wyrobienie u młodego pokolenia nawyku porządku oraz wrażliwości ekologicznej i estetycznej,
-upowszechnianie zachowań proekologicznych w zakresie urządzenia ogródków przydomowych,
-przekładanie wiedzy teoretycznej na praktyczną,
-poznawanie problemów ekologicznych w odniesieniu do środowiska lokalnego,
-możliwość twórczego uczestniczenia w tworzeniu krajobrazu,
-uwrażliwienie dzieci i mieszkańców wsi na piękno otaczającej przyrody.
Praca w ogrodzie dostarcza analizy pozytywnych i negatywnych skutków własnych czynów w środowisku.
Ogród jest miejscem gdzie mogą odbywać się spotkania okolicznościowe, spotkania z rodzicami i uczniami.
W ogrodzie prowadzone są zajęcia z przyrody, ekologii, plastyki, j. polskiego, zajęcia zintegrowane. Efektem dużego zaangażowania w projektowanie ogrodu szkolnego są przygotowane przez uczniów opracowania: ?Jak zostać ogrodnikiem?, ?Magia liści?, ?Kwiaty i ich goście?, ?Pokochać mrówki?.
?Ogród przyszkolny? to jedna ze ścieżek dydaktycznych umieszczona w opracowaniu ?Osobliwości Bochotnicy?. W czasie zajęć w ogrodzie uczniowie wykonują zdjęcia, które stanowią materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej pt. ?Cztery pory roku w ogrodzie ?Zielone marzenie?.
Nasze działania mają charakter ciągły, długofalowy i otwarty. Ogród ciągle się zmienia. Uczniowie nauczą się poznawać świat i odbierać sygnały przyrody wszystkimi zmysłami. A ogród służyć będzie nie tylko dzieciom.
Działania długofalowe:
-ciągłe upiększanie ogrodu (wprowadzanie nowych nasadzeń i pielęgnowanie istniejących),
-przestrzeganie regulaminu korzystania z ogrodu,
-opracowanie ?Poradnika zielarza? wykorzystanie go na różnych zajęciach,
-opracowanie ?Motyle naszego ogrodu?, ?Skrzydlaci sąsiedzi i przyjaciele?,
-zagospodarowanie odpadów naturalnych w formie kompostownika.
Wszystkie prace w ogrodzie radykalnie zmieniły oblicze szkoły. Stało się ono bardziej bliskie, przyjazne wszystkim. Wykorzystując własny zapał i chęci, doświadczenie innych, wiedzę z różnych źródeł stworzyliśmy własny ogród marzeń ? ogród, który sprawia nam przyjemność.
Ogród jest formą kształtowania krajobrazu, ale jest także przykładem działań społecznie użytecznych, dostosowanych do warunków lokalnych.

autorzy opisu

Laurencja Krasowicz, Anna Lewczuk

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka