winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie

Wałdowo 1, Miastko
77-200 Wałdowo

tel. 0598231047  fax 0598571307 
e-mail: szkola_waldowo@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2006
powierzchnia: 2,55 h

opis ogródka

Ogród Edukacyjno-przyrodniczy ?Ptasia ostoja? założono na terenie parku podworskiego (obecnie w przebudowanym dworku znajduje się szkoła) przekształconego w ogródki nauczycielskie w latach 70-tych, a czasem nieużytkowanych i zaniedbanych. Prace dotyczące zagospodarowania tego terenu rozpoczęto w 2002 roku, ale własnymi siłami niewiele szkoła była w stanie zrobić. Dwa lata zajęło poszukiwanie źródła finansowania. Przy znacznym udziale gminy udało się zdobyć fundusze i pozyskać partnerów do całego przedsięwzięcia. Uczniowie naszej szkoły zajęli się obsadzeniem całego przygotowanego terenu tak, aby wpleść nowe rośliny między te ?oszczędzone? przed wycięciem dęby, jawory czy lipy. Na terenie ogrodu znajduje się także siedem drzew o statusie pomników przyrody (świerki, dęby, lipy i klony). Dzięki tej pracy ogród wzbogacił się o 2 500 roślin różnorodnych gatunkowo, są tu ?zapomniane? przez ogrodników gatunki drzew tj. morwa, tarnina, kalina, trzmielina, ale też cisy, leszczyny o różnej barwie liści, jarzęby, różnorodne odmiany wierzb i wiciokrzewów. Roślinami tworzącymi żywopłot też są głównie drzewa i krzewy owocujące, bo podstawowym założeniem podczas tworzenia tego parku było posadzenie roślin o owocach zjadanych przez ptaki.
W parku postawiono karmniki dla ptaków (jeden dla każdej klasy) i powieszono budki dla ptaków wykonane przez dzieci przy wskazówkach leśniczego.
Park ten podnosi także walory estetyczne w obejściu szkoły i wraz z przyległym do terenów szkoły jeziorem oraz pobliskim lasem, przez który biegnie ścieżka zdrowia, tworzy uroczy teren rekreacyjny dla mieszkańców i turystów.
Opiekę nad ogrodem sprawuje nauczyciel przyrody przy pomocy innych pracowników szkoły i pracowników interwencyjnych.

działalność dydaktyczna

Bezpośrednio przy sadzeniu poszczególnych roślin, a w pracach tych uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, uczniowie poznawali różne gatunki drzew i krzewów. Ponieważ w niektórych pracach uczestniczyli też rodzice, edukacja objęła nie tylko uczniów.Dla celów edukacyjnych dla wszystkich odwiedzających nasz ogród, zamontowano przy alejkach tablice informacyjne o rosnących tu roślinach oraz o ptakach, które można spotkać w naszym ogrodzie. Zajęcia edukacyjne w ogrodzie prowadzą wychowawcy klas, nauczyciele przyrody, plastyki, muzyki i nauczania zintegrowanego (jedna z klas młodszych realizuje program autorski z edukacji ekologicznej).Obecnie prowadzone prace w ogrodzie dotyczą dosadzeń, pielęgnacji wszystkich roślin, zajęć opartych na opiece i bezpośrednich obserwacjach zwierząt mieszkających lub odwiedzających ogród. W oparciu o to jest stworzony autorski program ekologiczno-prozdrowotny realizowany na zajęciach kółka ekologicznego.Dzięki objęciu opieką przez uczniów starodrzewia na terenie ogrodu, mogą oni zapoznać się z procedurą dotyczącą pomników przyrody ożywionej. Na ich wniosek, przy poparciu dyrekcji szkoły, po przeprowadzonych pomiarach, 28. maja 2007 r. najstarsze drzewa otrzymały statusy pomników. Dotychczas wykonana praca służy lokalnej społeczności, uczniowie stworzyli ten ogród także dla siebie, bo w przyszłości wielu z nich będzie wykorzystywać ten teren do celów rekreacyjnych i estetycznych. I są dumni ze swojej pracy, którą będą mogli się pochwalić swoim wnukom.

autorzy opisu

Barbara Żukowska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka