winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 25
19?500 Gołdap

tel. 0876150854  fax 0876150854 
e-mail: sp3.goldap@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2001
powierzchnia: 5500 m2

opis ogródka

Prace nad ogrodem szkolnym, rozpoczęliśmy w kwietniu 2001 r.
Pierwszym etapem naszych działań było zagospodarowanie północno-wschodniej części placu szkolnego. Do tej pory sterczały tu ponure resztki żywopłotów i paskudne betonowe alejki. Obraz tej części ogrodu nie skłaniał uczniów i nauczycieli do odwiedzania tego miejsca ani przebywania w nim. Usytuowanie tego terenu, powoduje ,że jest on wizytówką naszej szkoły.
Uczniowie, będący członkami ?Koła Miłośników Przyrody? wraz z opiekunką, postanowili zmienić to dość ponure miejsce w piękny ogród, w którym będzie można nie tylko wypocząć ale również zorganizować ciekawe zajęcia. Pierwszym etapem było zaprojektowanie ogrodu. Projekt został wykonany na zajęciach koła. Gdy wiedzieliśmy już jak ma wyglądać nasz ogród, nawiązaliśmy współpracę z Nadleśnictwem Gołdap. Otrzymaliśmy wtedy ok. osiemdziesięciu sadzonek drzewek, m.in.: świerków, jodeł, buków rokitników, kasztanowców, jarząbów i innych. Niestety na skutek zdeptania, skoszenia i letnich susz, niewielka ilość tych drzewek przyjęła się. Jednak to co przetrwało ten trudny dla młodych roślin okres, stanowi dziś, po pięcioletniej wegetacji niewątpliwą ozdobę, naszego ogrodu.
Dyrekcja szkoły również włączyła się w akcję zagospodarowania ogrodu i już wkrótce pojawiły się estetyczne wyłożone ?polbrukiem? alejki.
Wiosną 2003 roku nasz ogród został wzbogacony o kolejny element-miejsce niewielkiego wydeptanego wzniesienia zajął skalniak. Wspólnymi siłami zdobyliśmy głazy, glebę i rożne gatunki roślin zielnych. Dziś stanowi on centralną część ogrodu szkolnego i cieszy nasze oko swoją urodą o każdej porze roku.
Z każdym rokiem nasz ogród wzbogacany jest o kolejne okazy roślin z każdym rokiem nabiera niepowtarzalnego charakteru i uroku.
Rok 2007r zapisał się w historii naszego ogrodu pod hasłem ?W boćkowej krainie?, powstała tu ścieżka edukacyjna poświęcona bocianowi białemu. Ścieżkę stanowi 6 tablic o tematyce: ?Przedstawiamy boćka?
?Wędrówki?, ?W bocianim gnieździe?, ?Bocianie jedzonko?, ?Ochrona boćka?, ? Nasz wkład w ochronę Bocków?. Oprócz tablic ścieżka między nimi została wysypana kamieniami i obsadzona różnorakimi bylinami, powstało też niewielkie oczko wodne z roślinnością wodną. Alejka kończy się dużą altaną, która potocznie nazywa się ?zieloną klasą?, tu odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu.
Obecnie rozpoczęte zostały prace nad wykonaniem kolejnego edukacyjnego elementu a mianowicie ?Szkolnego ogródka meteorologicznego?. Uroczyste otwarcie tego bogato wyposażonego elementu naszego ogrodu odbędzie się 01 IX 2008r.
Gdy została już zagospodarowana część północno-wschodnia posesji szkoły, przyszedł czas na zagospodarowanie pozostałych miejsc. I tak w części południowej powstało miasteczko ruch drogowego będące naszą chlubą. Miasteczko to zyskało miano Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Zagospodarowana została również część zachodnia placu szkolnego. Powstał tam z myślą o młodszych uczniach naszej społeczności szkolnej plac zabaw.

Osoby odpowiedzialne za ogród: woźny, konserwator, nauczyciele przyrody, Koło Miłośników Przyrody.

działalność dydaktyczna

W ogrodzie szkolnym odbywają się zajęcia przyrody oraz zajęcia klas nauczania zintegrowanego.
W miasteczku ruch drogowego odbywają się zajęcia techniki oraz nauczania zintegrowanego
Do projektów długofalowych należy kontynuacja działań na rzecz ochrony bociana białego. Po otwarciu ogródka meteorologicznego będą trwały badania pogody i klimatu- cykl nawet do dziesięciu lat.
Przykładowy scenariusz zajęć przyrody:
Temat: Wyprawa po skarby naszego ogrodu. (kl. IV)
Cele ogólne:
- pobudzanie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia i ukazywanie wielkości jego aspektów i składników
- wprowadzenie do systematycznej pracy i prób jej organizowani, zapewnienie możliwości poznawania i - - zdobycia umiejętności stosowania prostych narzędzi badawczych.
- kształtowanie umiejętności dostrzegania elementów środowiska na przykładzie najbliższego otoczenia
- kształtowanie umiejętności obserwowania zmian oraz słownego i schematycznego opisu
- wprowadzenie do obserwacji elementów środowiska zdegradowanego i nie przekształconego.
Osiągnięcia ogólne:
- obserwowanie wybranych składników środowiska przyrodniczego
- dostrzeganie walorów przyrody w okolicy domu i szkoły
- dostrzeganie wybranych elementów działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.
Materiał dydaktyczny:
- woreczki foliowe do zbierania okazów
- karty pracy
Metody pracy:
-obserwacje w terenie
Formy pracy:
-zbiorowa
-samodzielne obserwacje
Przebieg lekcji:
I. Ustalamy cechy przyrodnika- burza mózgów (uczniowie podają cechy przyrodnika z krótkim uzasadnieniem) na tablicy powoli powstaje ?mapa cech przyrodnika?
II. Ustalamy zasady wycieczki do ogrodu szkolnego
III. Podział klasy na grupy:
- grupa wspólnie wypełnia karty obserwacji
- w trakcie spaceru zbieramy różne ciekawe okazy np.: liście, owoce
Karta pracy grupowej
1.Przyjrzyjcie się roślinom na obserwowanym terenie. Wpiszcie nazwy tych roślin, które znacie.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
a) Ile roślin rozpoznaliście?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2.Poszukajcie zwierząt na obserwowanym terenie. Wypiszcie nazwy tych zwierząt, które znacie.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
3.Zbierzcie okazy liści, owoców i nasion.
4.Zapiszcie wrażenia z wyprawy do ogrodu:
a) Co zwróciło waszą szczególną uwagę i zaciekawiło was.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
b) Czy rozpoznaliście wszystkie gatunki obserwowanych roślin i zwierząt?
...............................................................................
...............................................................................
c) Co było dla was nowe, niezwykłe i zaskakujące?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
IV. Powrót do klasy i omówienie efektów pracy w grupach
V. Wyciągamy wnioski z naszych obserwacji.

Tematyka innych zajęć, jakie odbywają się w naszym ogrodzie,(przykłady):
-Poznajemy pospolite gatunki drzew i krzewów (kl. IV i III)
-Życie owadów ( kl. VI)
-Przystosowanie organizmów do środowiska życia (kl. V)
-Gleba i jej mieszkańcy ( kl. V)
-Wyznaczanie kierunków widnokręgu w terenie (kl. IV i V)
-Jak należy sadzić drzewa? (Koło Miłośników Przyrody)
-Jak pielęgnujemy rośliny zielne? (Koło Miłośników Przyrody
-Co w trawie piszczy (kl. O-III)

autorzy opisu

Koło Miłośników Przyrody (opiekun: Iwona Malinowska- Januszkiewicz)

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka