winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

Pilaszkowice Drugie 120, Rybczewice
21?065 Pilaszkowice Drugie

tel. 0815845233 
e-mail: pilaszkowice@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2003
powierzchnia: 20 arów

opis ogródka

Pilaszkowice to niewielka wioska malowniczo położona w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie. Ogród przy Szkole Podstawowej w Pilaszkowicach powstał w roku 2003. Od początku jego założeniu towarzyszyły wielorakie cele. Tym najbardziej praktycznym było zagospodarowanie ugoru znajdującego się na terenie szkoły. Ponieważ rozpoczynaliśmy naszą pracę od ?absolutnego zera?, mieliśmy dużą swobodę w organizacji ogrodowej przestrzeni.
Założeniu ogrodowemu przyświecały dwa cele estetyczne. Chodziło nam o utrwalenie dwu tradycji ogrodniczych funkcjonujących w naszym regionie jeszcze na początku ubiegłego stulecia: ogrody przymorskie oraz włościańskie. Wynikła stąd dwudzielna organizacja przestrzeni ogrodu, dobór nasadzeń i infrastruktury do poszczególnych części. W części dworskiej nasadzenia zostały poprowadzone według regularnego schematu, zaś we włościańskiej miały charakter bardziej swobodny. W części dworskiej umieszczono rodziny szlachetne i dekoracyjne, w części włościańskiej ? zioła, a nawet owoce i warzywa, które tworząc malowniczą całość tworzyły ciekawe efekty estetyczne. Różna była także infrastruktura w poszczególnych częściach ogrodu. Charakterystyczne dla części dworskiej elementy tj. parkany, pergole czy oczka wodne były równoważone przez chruściane płoty i zagrody w części włościańskiej.
Niepowtarzalnym elementem infrastruktury ogrodu są eksponaty zgromadzone w ?mini skansenie?. Posiadamy je dzięki ofiarności mieszkańców naszej miejscowości. Przekazali nam oni sprzęty, którymi posługiwali się w przeszłości ich przodkowie. Ogrodowy ?mini skansen? stanowi gwarancję, że sprzęty te nie ulegną zniszczeniu, gdyż są przez nas należycie konserwowane. Są one również środkiem do bezpośredniego obcowania z historią. Posiadamy m.in. drewniany wóz, drewniane i plecionkowe naczynia oraz linię do obróbki lnu.
W miarę upływu czasu pojawiają się w naszym ogrodzie nowe organizacyjne pomysły, które mieszczą się w obu opisanych wyżej koncepcjach. Przykładem tego, może być powstanie ?Ogrodu Papieskiego? powstałego wiosną 2005 roku. Charakteryzował się on nasadzeniami o nazwach zawierających imię Jana Pawła II, kwitnących w papieskich barwach oraz nawiązujących liczba do lat papieskiego pontyfikatu. Był to nasz hołd dla wielkiego Polaka.
W prace w ogrodzie zaangażowani są nauczyciele i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy naszej miejscowości. W lżejszych pracach pomagają także dzieci. Planowanie nasadzeń odbywa się podczas spotkań pracowników szkoły. Prace techniczne prowadzi szkolny konserwator. Powstaje także dokumentacja fotograficzna i opisy ogrodu. Nad wszystkimi tymi poczynaniami czuwa dyrektor szkoły.
Nasz ogród kilkakrotnie spotkał się z przychylna oceną jurorów konkursu ?Kształtujemy tożsamość krajobrazu? organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Został także wyróżniony Kryształową Malwą przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

działalność dydaktyczna

Baza dydaktyczna, jaka stanowi przyszkolny ogród, stanowi niezaprzeczalne uatrakcyjnienie metod i form nauczania stosowanych w codziennej szkolnej praktyce. Pierwsze praktyczne skojarzenie, jakie wywołują słowa ?ogród? i ?szkoła? brzmi ?lekcja przyrody?. Oczywiście zajęcia z tego przedmiotu odbywają się w naszym ogrodzie. Uczniowie obserwują wzrost i owocowanie roślin, pozyskują informację o sposobach ich pielęgnacji oraz o sposobach wykorzystania uprawianych w ogrodzie ziół. Rośliny opatrzone są tabliczkami z botanicznymi nazwami w języku polskim i łacińskim. Obecność ?mini skansenu? ułatwia prowadzenie zajęć z historii, zwłaszcza tych, które mówią o codziennym życiu naszych przodków. Prowadzenie w ogrodzie zajęć z języka polskiego otwiera przed nauczycielem i uczniami zupełnie nowe możliwości percepcyjne. Opisywanie krajobrazu jest zajęciem wdzięczniejszym od opisu martwej natury. Jeżeli dodamy do tego poszukiwanie nastroju, klimatu utworu literackiego i jego odniesienia do ogrodu, to okaże się, że zajęcia nabierają nowego waloru. Podobnie rzecz się ma w przypadku zajęć plastycznych. Ogród jest niezwykle wdzięcznym plenerem malarskim czy rzeźbiarskim. Odgłosy przyrody niejednokrotnie bywały inspiracją i motywem muzycznym. Stąd ciekawe możliwości daje prowadzenie w ogrodzie zajęć muzycznych. Liczenie i mierzenie to czynności, które znajdują praktyczne zastosowanie zarówno w prowadzeniu ogrodu, jak i w nauczaniu matematyki. Stąd też bierze się wykorzystywanie ?ogrodowych konkretów? na zajęciach z matematyki. Jak zatem widać posiadanie przyszkolnego ogrodu wywołują refleksję metodyczną u nauczycieli niemal wszystkich specjalności. Pomysły dydaktyczne, o których mowa była wyżej, zostały w naszych warunkach przedstawione i okazują się skuteczne.
W naszym ogrodzie odbywają się także działania, które nazwać można projektami. Jednym z nich jest organizowane rokrocznie w maju Święta Kwitnących Bzów. Ten rodzinny festyn organizowany w ogrodzie konsoliduje całą społeczność naszej miejscowości i służy promocji szkolnych. Uczniowie przygotowują występy i biorą udział w konkursach, ludowi twórcy prezentują swoje wyroby, a zaproszeni goście mogą spróbować specjałów regionalnej kuchni.
Na trwałe w kalendarz szkolnych imprez wpisały się także ?Sobótki?. W sobótkowy wieczór, nawet jeśli wypada on już podczas wakacji, w ogrodzie gromadzą się ubrani na biało uczniowie i wraz z nauczycielami bawią się w ogrodzie przy ognisku nad rzeką. Kultywujemy tym sposobem stare, jeszcze słowiańskie tradycje.

autorzy opisu

Joanna Mazur

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka