winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Oświatowy w Mikołajkach - Przedszkole Samorządowe

ul. Papieża Jana Pawła II 7
11-730 Mikołajki

tel. 0874216717  fax 0874216434 
e-mail: przedszkole.promyczek@gmail.com

rok utworzenia ogródka: 1997
powierzchnia: 20 arów

opis ogródka

Ogród powstał w momencie przeniesienia przedszkola ze starej placówki na ul.Kajki i dołączenia do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach na ul.Łabędziej w roku 1997. W zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego włączyli się rodzice, pracownicy przedszkola , uczniowie Szkoły Rolniczej oraz Leśnictwo w Mikołajkach. Sadzonki drzew i krzewów częściowo pozyskaliśmy z Leśnictwa, częściowo pozyskane z własnej hodowli, częściowo zakupione z funduszy uzyskanych z Festynów organizowanych z Radą Rodziców. Z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich pozyskaliśmy fundusze na zakup małej stacji meteorologicznej i pojemników do wstępnej segregacji śmieci.

Zimą funkcjonuje w kilku miejscach ogrodu ptasia stołówka- pożywienie dostarczają dzieci i pracownik z Leśnictwa Mikołajki. Ten piękny karmnik otrzymaliśmy Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Kilka karmników wykonali rodzice.

W ogrodzie funkcjonuje miejsce do prowadzenia zajęć przyrodniczych na świeżym powietrzu- zadaszona altanka ze stołem i ławkami. Dzieci mogą obserwować wzrost roślin w ogródku skalnym urządzonym na przedszkolnym patio.

Przed dwoma laty ogród przedszkolny został powiększony o 10 arów. Już rosną tu iglaki , dęby i modrzewie- w pracach czynnie uczestniczyły dzieci.
Za ogród odpowiadają pracownice przedszkola. W zagospodarowywanie ogrodu systematycznie włączają się nauczycielki i rodzice.

W roku szkolnym 2007/2008 nauczycielki włączyły się aktywnie w realizację programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - ?Czym skorupka za młodu nasiąknie? czyli jak pokochać przyrodę, żeby pokochała nas?

działalność dydaktyczna

1. Poznajemy drzewa w okolicy przedszkola: rozpoznawanie liści i kory drzew, nazywanie kilku drzew iglastych i liściastych, uczestniczenie w sadzeniu drzew w ogrodzie, robienie bukietów z jesiennych liści.
2. Rozpoznajemy skrzydlatych gości przedszkola: stwarzanie warunków do dokarmiania ptaków zimą, rozpoznawanie kilku ptaków korzystających z ptasiej stołówki, tropienie śladów ptaków na śniegu.
3. Mały meteorolog: obserwowanie pogody, odczytywanie ilości opadów atmosferycznych, badanie czystości powietrza, określanie kierunku i siły wiatru.
4. Mali ekolodzy: czynne uczestniczenie we wstępnej segregacji śmieci, rozróżnianie pojemników do wstępnej segregacji, samodzielne porządkowanie placu zabaw ? zbieranie papierków, poznawanie sposobów zmniejszania ilości śmieci.
5. Mieszkańcy naszego ogrodu: obserwacja mrówek, biedronek, mszycy, pluskwiaków, pająków, dżdżownic, żab- obserwowanie ich przez szkło powiększające.
6. Zabawy ruchowe w ogrodzie: naśladowanie ruchów i odgłosów zwierząt.
7. Prowadzenie zabaw i zajęć w zielonej klasie: organizowanie zabaw badawczych / poznawanie organizmów żyjących w glebie, badanie różnych rodzajów gleby, porównywanie wyglądu kamieni/ zajęcia plastyczne i konstrukcyjne w plenerze- zabawy piaskiem i wodą.

Powyższe zajęcia prowadzą wszystkie nauczycielki dostosowując je do możliwości percepcyjnych dzieci przedszkolnych.
8. Projekt długofalowy: założenie ogródka z ziołami, założenie kompostownika, posadzenie pnących roślin przy altanie i pergoli, oddzielenie ogrodu od parkingu żywopłotem- zmniejszenie ilości spalin i kurzu .Założenie wodotrysku lub oczka wodnego- prowadzenie hodowli roślin wodnych.

autorzy opisu

Alina Zawitowska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka