winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół w Grabowie

Grabowo 54, Gołdap
19-500 Grabowo

tel. 0876156635  fax 0876156635 
e-mail: zsgrabowo@poczta.fm

rok utworzenia ogródka: 2007
powierzchnia: 30 arów

opis ogródka

Prace przygotowawcze do powstania ogródka rozpoczęliśmy już w roku szkolnym 2005/2006. Wyznaczyliśmy wówczas tereny wokół dwóch budynków szkoły: budynku głównego oraz budynku kształcenia zintegrowanego, tereny, które stać się miały w przyszłości miejscem wypoczynku i Edukacji dla społeczności szkolnej oraz lokalnej. Teren przy budynku kształcenia zintegrowanego został ogrodzony jesienią 2006 roku. Przy budynku głównym szkoły wyznaczyliśmy miejsca na rabaty. Wśród dzieci został rozpisany konkurs plastyczny na projekt ogrodu szkolnego. Na etapie szkolnym zwyciężyła praca Martyny Abramowicz ? uczennicy klasy I a Samorządowego Gimnazjum w Grabowie. Praca tej uczennicy wzięła również udział w konkursie ?Ogród ? zieloną klasą? organizowanym przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i otrzymała w nim wyróżnienie. Zgodnie z projektem Martyny pracownicy obsługi naszej szkoły wykonali kamienne obramowania przyszłych rabat roślinnych. Jesienią 2006 roku powstały:
- dwa obramowania przed wejściem głównym szkoły,
- jedno obramowanie przed wejściem gospodarczym,
- trzy obramowania kamienne w przyszłym zaciszu szkolnym.
Jesienią 2007 roku został też wybudowany grill kamienny z kominkiem na terenie przy budynku głównym szkoły. Został on wykonany z inicjatywy jednego z rodziców naszych uczniów. Budulec czyli kamienie do kominka i obramowań kamiennych dostarczył zaprzyjaźniony farmer. Młodzież z naszej szkoły chętnie brała udział w załadunku i rozładunku kamieni.
Właściwe prace rozpoczęły się wiosną 2007 roku.
W marcu 2007 roku rozpoczęły się prace porządkowe wokół obu budynków szklonych. Przede wszystkim młodzież gimnazjalna, pod nadzorem wychowawców i pracowników szkoły, zajęła się oczyszczaniem terenów przeznaczonych na Zacisze szkolne. Zostały wygrabione stare chwasty, liście. Przy cięższych pracach typu karczowanie chorych krzewów, usuwanie zbędnych roślin pracowali głównie panowie zatrudnieni w szkole oraz chętni rodzice.
Prace porządkowe prowadzone były jeszcze w kwietniu. Zostały wtedy przekopane rabaty w kamiennych obramowaniach. Pozostały obszar także został skopany i oczyszczony z chwastów. Prace te służyły przygotowaniu podłoża do , zasiania trawy na przyszłych trawnikach przed wejściem głównym przy budynku głównym szkoły.
W marcu i kwietniu staraliśmy się pozyskać środki finansowe na zakup sadzonek krzewów iglastych i liściastych oraz bylin. Firmy, fundacje i osoby prywatne przekazały taką sumę pieniędzy, że mogliśmy złożyć zamówienie na wybrane sadzonki. Część rodziców zadeklarowała chęć podzielenia się roślinami ze swoich ogrodów przydomowych. Ta inicjatywa została przychylnie przyjęta.
W maju rozpoczął się czas sadzenia roślin. Firma ogrodnicza z Gołdapi sukcesywnie dostarczała sadzonki roślin. Dzieci i młodzież chętnie brali udział w przygotowaniu podłoża: spulchnianie ziemi, kopanie dołków, podlewanie przed posadzeniem, zraszanie roślin w donicach. Nad właściwym posadzeniem roślin czuwali pracownicy szkoły ? panowie obsługi, zainteresowani nauczyciele oraz chętni rodzice.
Najpierw zostały posadzone krzewy iglaste i liściaste na trawnikach przed wejściem głównym do szkoły. Potem przystąpiliśmy do sadzenia bylin i krzewów ozdobnych na rabatach w obramowaniach kamiennych wokół głównego budynku szkoły. Wzdłuż całej długości głównego budynku szkoły zasadziliśmy i ogrodziliśmy 16 sadzonek pięciorników. W tym samym czasie inna grupa młodzieży pod okiem nauczycieli sadziła rośliny ozdobne w Zaciszu szkolnym przy budynku kształcenia zintegrowanego. Aby rośliny się przyjęły, należało odpowiednio o nie zadbać. Został opracowany system dyżurów ?podlewających?, a byli to uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Wszystkie one pracowały pod nadzorem i przy pomocy nauczycieli i pracowników obsługi.
Jednym z ostatnich etapów prac ziemnych było przygotowanie podłoża pod ścieżki w Zaciszu szkolnym. Przy tym zajęciu pracowali przede wszystkim panowie z obsługi i chętni rodzice, ponieważ skopanie twardej powierzchni, wybranie zbędnej darniny, usunięcie starych korzeni było ciężką pracą. Ale praca została solidnie wykonana i miejsce pod ścieżki zostało przygotowane.
Rodzice dwojga uczniów z klasy czwartej zobowiązali się do przywiezienia odpowiedniego żwiru, który posłużył jako podkład pod właściwy kamyk. Żwir został równomiernie rozłożony na całej powierzchni ścieżek. W żwirowni został zamówiony odpowiedni kamyk, którym przykryjemy powierzchnię ścieżek. Nie mamy wpływu na terminowość dostaw kruszywa ze żwirowni, pozostaje jedynie cierpliwe oczekiwanie na realizację zamówienia. Została zakupiona altana do Zacisza szkolnego przy budynku kształcenia zintegrowanego i ustawiona tuż przy nim. Maluchy z oddziału przedszkolnego i dzieci z klas I ? III szkoły podstawowej mogły z niej korzystać już w czerwcu.
Dodatkowo udało się nam pozyskać stoły z zadaszeniem i ławeczkami do drugiej części Zacisza szkolnego przy budynku kształcenia zintegrowanego. Również służą już one dzieciom do odpoczynku oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu. Przy obu częściach naszego Zacisza szkolnego ustawione zostały tablice drewniane, wcześniej wykonane przez naszych pracowników z nazwą ogródka ? ZACISZE SZKOLNE ? A odpocznij sobie?
Walory przyrodnicze naszego ogródka, różnorodność roślinności, bliskość oczka wodnego, możliwość poznawania flory i fauny, różnorodność kolorów podczas kwitnienia roślin ? wszystko to sprawia, że nasz ogródek stał się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez różnych ludzi. Tutaj można poprowadzić lekcję przyrody, geografii, biologii, plastyki a także języka polskiego, języków obcych, religii. Można także miło i sympatycznie spędzić czas na spotkaniu klasowym po lekcjach. Udostępniliśmy tak
że ogródek całej społeczności wsi Grabowo. Wieczorem można spędzić czas z przyjaciółmi przy grillu.
Osoba odpowiedzialna za ogródek to nasza pani dyrektor, Irena Łobacz. Pani dyrektor bardzo zaangażowała się w pracach przy powstawaniu ogródka i do dzisiaj jest to tzw. oczko w głowie naszej pani dyrektor.

działalność dydaktyczna

Stworzenie naszego Zacisza Szkolnego ? A odpocznij sobie? miało na celu kształtowanie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii z przyrodą, zagospodarowanie terenu przy budynku głównym szkoły oraz budynku kształcenia zintegrowanego, stworzenie miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci przebywających w szkole, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dobro wspólne, kształtowanie wartości etycznych i estetycznych poprzez uwrażliwienie na piękno przyrody oraz kształtowanie nawyku konieczności pielęgnowania roślin w różnych porach roku.
Udało się nam. Nasze przedsięwzięcie przyniosło efekty. Na terenie przyszkolnym powstało miejsce służące rekreacji i Edukacji. Teren wokół szkoły wzbogacił się o estetyczne ogrody. Wskazaliśmy rodzicom, wychowankom, mieszkańcom okolicznych wsi możliwości estetycznego zagospodarowania terenu, zagospodarowaliśmy czas wolny dzieci i młodzieży.
Na zajęciach z przyrody, biologii i lekcjach wychowawczych uczniowie z nauczycielami wykonują prace porządkowe w ogródku. Cięższe prace wykonują pracownicy szkoły. Nauczyciele innych przedmiotów prowadzą lekcje w ogródku wykorzystując piękno środowiska oraz estetykę miejsca. Na plastyce uczniowie szkicują, rysują krajobrazy rozciągające się wokół ogródka, szczegóły pięknych kwiatów i krzewów. Na technice wykonują elementy krajobrazu. A na innych zajęciach nauczyciele wykorzystują po prostu odmienność środowiska i świeże powietrze.
W ogródku można również spędzić miło czas przy grillu. Jest to miejsce, w którym można zintegrować klasę, wspólnie spędzić wolny czas. Wychowawcy przeprowadzają godziny do dyspozycji wychowawcy w ogródku. A po południu i wieczorem miejsce to wykorzystują dorośli mieszkańcy naszej okolicy , aby kulturalnie spędzić wolny czas.
W naszej szkole od 3 lat prowadzony jest Ogólnopolski Program Ekozespołów na 4 poziomach:
- kategoria przedszkola ?Skrzaty?,
- kategoria szkoły podstawowej (klasy I-III) ?Grabinki?,
- kategoria szkoły podstawowej (klasy IV-VI) ?Mazurki?, ekozespół klasy IV
- kategoria gimnazjum ?Ekologusy- Sknerusy?, ekozespół klas pierwszych.
Uczestnikami ekozespołów są dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I-III kształcenia zintegrowanego, uczniowie klas IV szkoły podstawowej, uczniowie klas I gimnazjum oraz ich rodzice. Zasięg oddziaływania ekozespołów to środowisko szkolne, domowe i lokalne. Praca ekozespołów przynosi wymierne efekty.
Ekozespół przedszkola ?Skrzaty? otrzymał 2 nagrody główne na szczeblu wojewódzkim, w roku 2006 i 2007.
Ekozespół szkoły podstawowej ?Grabinki? również otrzymał 2 nagrody główne na szczeblu wojewódzkim, w roku 2006 i 2007.
Ekozespół szkoły podstawowej ?Mazurki? otrzymał nagrodę główną na szczeblu wojewódzkim w 2007 roku.
Ekozespół gimnazjum ?Ekologusy- Sknerusy? otrzymał nagrodę główną na szczeblu wojewódzkim w 2007 roku.
Praca ekozespołów przyczyniła się także do zdobycia przez szkołę w roku 2007 Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ?Szkoła Przyjazna Środowisku?.
Fundacja GAP przyznała naszej szkole Nagrodę Główną w Ogólnopolskim Konkursie ?Program ekozespołów w mojej szkole i przedszkolu ? V edycja. Jako jedyna szkoła w Polsce otrzymaliśmy Audyt wodny placówki oświatowej. Wartość nagrody to 8000 złotych.
W tej samej dziedzinie oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Grabowie otrzymał I nagrodę za udział w V edycji tegoż programu. Nagroda rzeczowa to kamera cyfrowa.
Praca w ekozespołach to również praca w ogródku, wykorzystywanie ogródka w celach dydaktycznych czy organizowanie spotkań.

autorzy opisu

Małgorzata Pawelska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka