winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół w Głogowie Młp.

ul. Kard. Sefana Wyszyńskiego 1
36-062 Głogów Małopolski

tel. 0178517227  fax 0178517227 
e-mail: glogow-mlp@scholaris.pl

rok utworzenia ogródka: 1990
powierzchnia: 15 arów

opis ogródka

Ogród ?Niezapominajka? powstał pomiędzy budynkami hali sportowej, gimnazjum, przewiązki łączącej gimnazjum ze szkołą podstawową i salą gimnastyczną. Stanowi bardzo trudny teren z uwagi na pozostałości resztek starych fundamentów, gruzu, istniejące instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Położenie ogrodu jest jednak znakomite ze względu na bardzo korzystny mikroklimat oraz fakt, że ogród jest doskonale widoczny dla mieszkańców Głogowa i uczniów liceum. Prace w ogrodzie zostały mocno zintensyfikowane dzięki nagrodzie uzyskanej w 2003 roku w ogólnopolskim konkursie ?Przyjaźni Środowisku?. Nagroda za tytuł ?Promotora Ekologii? pozwoliła na wykonanie najpoważniejszych prac np. wykonanie ogrodzenia, urządzenie tzw. ?Zielonej klasy?, zakupienie znacznej części roślin. Ogród stał się atrakcyjnym uzupełnieniem bazy dydaktycznej naszej szkoły. Pomysłodawcą ogrodu był dyrektor szkoły Tadeusz Jadam. Całością prac w ogrodzie kierują panie Anna Borowiec i Maria Woźniak.
Do powstania infrastruktury ogrodu przyczynili się także Urząd Miejski, Nadleśnictwo, Firma CJ Blok, nauczyciele, pracownicy techniczni szkoły, uczniowie, rodzice oraz instytucje naukowe. Zwiedzanie ogrodu oraz ułatwienie przydziału zadań dla uczniów umożliwiają tablice, na których zamieszczono podstawowe, niezbędne informacje.

działalność dydaktyczna

Podstawową funkcją ogrodu jest edukacja ekologiczna, która powinna rozpoczynać się jak najwcześniej i obejmować wszystkich uczniów bez względu na predyspozycje, sprawność fizyczną i umysłową. Szczególnie dzieci dotknięte upośledzeniem powinny być mobilizowane do aktywności intelektualnej i fizycznej. Przebywanie w przyjaznym otoczeniu i uczestnictwo w zajęciach stwarza uczniom możliwość samorealizacji, poszerzenie własnych horyzontów, łączenie teorii z praktyką, odkrywanie tajemnic przyrody poprzez eksperyment. Cały teren ogrodu został podzielony na 12 stanowisk, z których każde pełni jakąś określoną funkcję.
Do każdego stanowiska rośliny zostały bardzo starannie dobrane tak, aby zajęcia w ogrodzie były atrakcyjne przez cały rok. Już zimą np. możemy podziwiać kolory kory krzewów liściastych, kształty pędów, bardzo wcześnie zakwitający oczar.
Ogród szkolny, ze względu na swoją specyfikę, jest znakomitym i bardzo atrakcyjnym miejscem do przeprowadzania różnego typu zajęć. Pani Anna Borowiec opracowała specjalny program innowacji pedagogicznej, który jest wprowadzany od 2006 roku. Objęto w nim wszystkich uczniów od nauczania wczesnoszkolnego (zerówka), aż po gimnazjum. Zajęcia w ogrodzie, dzięki urządzeniu ?Zielonej Klasy? ze zwykłą tablicą przeprowadzają nauczyciele całego Zespołu Szkół również matematycy, fizycy i nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Program realizują nauczyciele, którzy czują się ekologami, przyrodnikami oraz ci, którzy chcą wyjść z dusznej sali lekcyjnej.
W celu nadania kierunku zwiedzania i ułatwienia komunikowania się z uczniami utworzono ścieżkę z 12 stanowiskami: gniazdo recyklingowe, azalia, krzewy iglaste, monitoring, skalniak, ogródek ziołowy, ogródek geologiczny, krzewy liściaste, kompostownik-hodowla dżdżownic, rabata kwiatowa i oczko wodne oraz stanowisko w fazie tworzenia - rośliny cienia i wilgoci. Z każdym rokiem kolekcja ciekawych roślin powiększa się, w naszym ogrodzie występuje miłorząb japoński, oczar, powojniki (np. odmiana ?Kardynał Wyszyński?), złotoklap, rośliny tzw. biblijne ? tamaryszek, gorejący krzew Mojżesza, trzmielina oskrzydlona i wiele innych.
Praca w ogrodzie została zaplanowana w ten sposób, że równolegle prowadzone są przez różnych nauczycieli projekty długofalowe. Często te same klasy uczestniczą w realizacji różnych projektów. Najcenniejszą cechą, którą chcemy wykształcić u uczniów to szacunek do przyrody, wszelkich istot żywych i siebie nawzajem.
Projekty realizowane w ogrodzie to:
1. Monitoring skażeń środowiska ? pomiary pH opadów w listopadzie i grudniu (od 1994 we współpracy z Norweskim Towarzystwem Ochrony Przyrody), monitorujemy w naszej gminie również bocianie gniazda sprawdzając ile jest przychówku, ile odleciało do zimowych żerowisk na południe (od 2003 roku)
2. Recykling ? uczymy segregować odpady w całorocznej akcji ?Wiecznie Zielone Drzewo?.
3. Kompostowanie odpadów organicznych przy pomocy hodowli dżdżownicy kompostowej Eisenia fetida (wykorzystujemy tradycyjne kompostowniki z odciekiem jak i termokompostownik) ? opiekę merytoryczną nad tym projektem sprawuje pani Joanna Kostecka prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
4. ?Ekologiczny biznes uczy, bawi i wychowuje? - program edukacji ekologicznej połączony z uprawą roślin doniczkowych na bazie wermikompostu i sprzedażą ich podczas wywiadówek celu uzyskania funduszy do zakupu narzędzi ogrodniczych i nagród w licznych konkursach prowadzonych przez Klub Ekologiczny LOP.
5. Biologiczne metody ochrony roślin ? uczniowie przygotowują napary, gnojówki ze skrzypu, pokrzyw, znają biodynamiczne zastosowanie aksamitki, zakładają budki lęgowe.
6. Dokarmianie ptaków w czasie silnych mrozów i opadów śniegu.
7. Wykonanie zielników dydaktycznych ? poznawanie rodzimych drzew i krzewów oraz traw w różnych stadiach rozwoju.
8. Dni otwarte ogrodu ? podczas corocznych ?Dni Głogowa? zapraszamy do ogrodu rodziców, uczniów liceum, przedszkolaków, naszych sponsorów i mieszkańców Głogowa, którzy chcieliby poznać bliżej a często zakupić uprawiane przez nas rośliny. Podczas tych dni organizujemy konkursy wiedzy i plastyczne. Dla zwiedzających uczniowie przygotowują herbaty z dodatkiem ziół uprawianych w szachownicy ziołowej: melisą, miętą i rozmarynem.
9. Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii wspólnie z TVP 3 w Rzeszowie ? już dwukrotnie w naszym ogrodzie zrealizowano materiał filmowy o wykorzystaniu dżdżownicy kompostowej.
10. Ratujmy kasztanowce ? jedyny raz kiedy palimy liście zamiast je kompostować.
11. Poczta ?Niezapominajkowa? 15 maja jako kontrpropozycja dla walentynek.
12. Prezentacje multimedialne zasobów ogrodu wykonują zarówno nauczyciele jak i uczniowie.
13. ?I my i dżdżownice odżywiamy się ekologicznie? ? współpraca ze stołówka szkolną, której pracownicy karmiąc ogromną 500 osobowa armię uczniów, znajdują czas na to by warzywnymi obierkami wzbogacać kompost.
14. Współpraca ze szkołami za granicą: na Ukrainie w Szepetówce i Winnicy oraz na Słowacji w Spisskim Podhradiu ? przekazujemy im nasze doświadczenia w prowadzeniu ogrodu szkolnego.
15. Dzielimy się wiedzą ogrodniczą za pomocą czasopisma ?Ekoświat?, naszej strony internetowej www.klubeko.republika.pl oraz kroniki Klubu Ekologicznego LOP (już IV tom) i kroniki ogrodu.

Należy zaznaczyć jeszcze stałą coroczną współpracę z instytucjami naukowymi
lub związanymi z edukacją ekologiczną:

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Prof. Bogdan Zemanek ? dyrektor Ogrodu Botanicznego Botanicznego UJ opiniował ścieżkę, nanosił merytoryczne poprawki i udzielał wskazówek. Współpraca nasza trwa nadal, organizujemy bezpłatne wycieczki do Ogrodu Botanicznego UJ, Muzeum Zoologicznego i paleobotanicznego PAN w Krakowie.

2. Uniwersytet Rzeszowski. Prof. Joanna Kostecka (zoolog), prof. Czesława Trąba (botanik), dr Jan Olbrycht (entomolog) dzielą się z nami swoją wiedzą prowadząc szkolenia i wykłady dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych hodowlą dżdżownic, wykorzystaniem chwastów i traw w ochronie roślin użytkowych oraz rozpoznawaniem owadów Europy środkowej z uwzględnieniem gatunków drapieżnych zachowujących równowagę w populacjach szkodników roślinożernych.

3. Nadleśnictwo Głogów Młp. objęło patronat nad naszym ogrodem, pomogło w organizacji i urządzeniu Zielonej klasy, bezpłatnie przekazało wiele sadzonek drzew i krzewów. Leśnicy pomagają nam w zorganizowaniu wycieczek do pobliskiego lasu Annopol oraz do rezerwatu ?Bór?, uczą rozpoznawania drzew, krzewów, ptaków, tropów zwierząt itp. Nadleśnictwo zabezpiecza karmę dla ptaków do naszego ogrodu, uczniowie jesienią gromadzą kasztany i żołędzie, którymi dokarmiane są zwierzęta leśne. Nadleśnictwo nieodpłatnie dostarcza korę do niektórych stanowisk w ogrodzie (krzewy iglaste, azalia, krzewy liściaste), sponsoruje nagrody patronując często naszym konkursom przyrodniczym.

4. Związek Komunalny ?Wisłok? w Rzeszowie jest naszym ekologicznym partnerem od roku 2000. Do najważniejszych form współpracy należy udział w kongresach liderów ekologii (grudzień) i jarmarkach ekologicznych (czerwiec), podczas których prezentujemy dorobek naszego ogrodu i proponujemy innym rozwiązania stosowane z powodzeniem w naszej szkole w dziedzinie ekologii ? nasze stoisko zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, rozdajemy ulotki pokazujemy kronikę i zachęcamy wszystkich do zwiedzania naszej ?Niezapominajki?

Ograniczenia formalne nie pozwalają na przedstawienie wszystkich instytucji, pasjonatów zaangażowanych w działalność naszego ogrodu.

Najważniejsze dla nas jednak jest to, ze my po prostu kochamy nasz ogród. Cieszy nas bardzo, kiedy dzieci proszą ?chodźmy do ogrodu?. Pracę w ogrodzie traktują jak nagrodę za dobre sprawowanie się podczas normalnych lekcji w klasie. Tutaj dobrze się czują, lubią obserwować rośliny i zwierzęta gościnnie zaglądające do naszej oazy. W czasie wakacji nietrudno znaleźć pracusiów, którzy w deszczowe dni (wtedy najlepiej wyrywa się chwasty, rozsadza i przesadza, komponując nowe kolekcje niecierpków, rojników, kosaćców, aksamitek, dalii, pacioreczników, cynii, szałwii ?) zapominają przy pracy w ogrodzie, że czas płynie tak szybko.

Teraz, w marcu z niecierpliwością czekamy na to barwne, powolne i dostojne szaleństwo?

Oczywiście mamy wiele planów i marzeń: rozdrabniacz ogrodowy, aparat cyfrowy do zapisu fenologicznych pojawów, budka meteorologiczna, a może walizka do profesjonalnego badania wody nie tylko w naszym oczku wodnym?Na pewno kiedyś to zdobędziemy dla naszego ogrodu!

autorzy opisu

Anna Borowiec, Maria Woźniak

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka