winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół w Gręzówce

Gręzówka 41, Łuków
21-400 Gręzówka

tel. 0257981524  fax 0257981524 
e-mail: zsgrezowka@interia.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: 6 arów

opis ogródka

W 1992 roku oddano do użytku nową szkolę. Budynek szkolny jest położony na terenie wsi, otoczony lasami, łąkami i polami. Wyróżnia się ciekawą architekturą.
Po zakończonej budowie powstał niezagospodarowany teren. Szkoła nie posiadała środków finansowych na jego zagospodarowanie. W związku z tym przez parę lat przed budynkiem rosła trawa, kilka liściastych i iglastych drzew oraz krzewy. Tylko wejście do szkoły było wyłożone kostką brukową. Na placu szkolnym nie było odpowiednich warunków umożliwiających w sposób bezpieczny i przyjazny organizację zajęć edukacyjnych, zabaw, gier i spotkań pozalekcyjnych.
Pragnąc stworzyć właściwe warunki, wyzwalające w uczniach postawy szacunku do przyrody, został opracowany w 2004r. projekt zagospodarowania ogródka szkolnego, który nawiązuje do otoczenia wiejskiego, wykonywanych zawodów przez mieszkańców wsi i ich tradycji.
Celem projektu było zagospodarowanie i przystosowanie terenu wokół szkoły do funkcji edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej poprzez podniesienie jego atrakcyjności, stworzenie warunków i możliwości prowadzania zajęć edukacyjnych, gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz wyrabianie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców stałej troski o własne środowisko. Projekt ma istotne walory dla całej społeczności lokalnej ze względu na pełnioną funkcję przez szkołę, jako ośrodka kultury.
Ogród szkolny składa się z ?Zielonej klasy?, ogrodu skalnego, ogrodu zielonego i błękitnego. ?Zielona klasa? została usytuowana między dwoma skrzydłami budynku na placu zabaw . Jest oddalona od drogi dojazdowej, ogrodzona, dzięki czemu uczniowie czują się bezpiecznie, a nauczyciele mają warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych i zabaw. Plac ten został także wyposażony w huśtawki, dużą piaskownicę, drewnianą łódź i miejsce na ognisko. Na pniach drzew zostały umieszczone drewniane sowy. Wśród posadzonych krzewów na dzieci ?spogląda? Koziołek Matołek ? przypominając o autorze Kornelu Makuszyńskim, zachęcając do czytania książek i przeżywania przygód. Cały teren zdobią rabaty kwiatowe, drzewa i krzewy ozdobne.
Do aranżacji ogrodu skalnego zostały wykorzystane naturalne głazy i kamienie, pamiątka z okresu zlodowaceń Polski. (Na terenie wsi Gręzówka rozciąga się ?Rezerwat Kry Jurajskiej?.) Wśród dekoracyjnych wysepek z kamieni rosną iglaki i kolorowe kwiaty. Krzewy i rośliny zostały dobrane w ten sposób, by przez cały rok wegetacji przybierały różne barwy. Skalniak został wysypany drobnym kamieniem i otoczony kostką brukową. Tajemniczości całego zakątka dodaje oczko wodne, do którego prowadzi mostek, na którym siedzi drewniana postać rybaka. Całość ogrodu skalnego otacza mały ,brązowy płotek.
W ogrodzie zielonym na trzypoziomowych kaskadach rosną iglaki i krzewy ozdobne. Ogród został wkomponowany w już rosnące świerki i płożący jałowiec, co w znacznym stopniu dodaje mu uroku.
Charakterystycznym elementem ogrodu zielonego są drewniane rzeźby. Jednym z wykonawców rzeźb był absolwent naszej szkoły ? mieszkaniec Gręzówki. Drewniane postacie przedstawiają chłopa wracającego z lasu z koszem grzybów i kobietę wiejską trzymającą snopek zboża. Sponsorem rzeźb był Starosta Łukowski. Drewniane postacie ?zmierzają? do brzozowego wozu, ?zaprzężonego? w dwa konie ? symbole wsi polskiej. W pobliżu kaskady wkomponowano naturalny korzeń, w którym posadzono ozdobne krzewy i otoczono kamieniami.
Ogródek skalny i zielony stanowi harmonijną całość z otaczającymi wieloletnimi drzewami i szkolnym budynkiem. Nad całością ?czuwa? rodzina sów /wykonana przez konserwatora szkoły/, symbol mądrości i wiedzy, które świetnie współgrają z otaczającymi drzewami.
Najmłodszym ogródkiem jest ogródek błękitny. Przy wjeździe do szkoły, obok parkingu wygospodarowano teren, na którym posadzono kwiaty i byliny kwitnące na niebiesko (szafirki, gorczyczka, bratki, astry, dzwonki, trzykrotka, rozwar i komelina).Całość dekorują ozdobne trawy i funkje. Elementem przewodnim w ogrodzie jest kamień, który w połączeniu z grupami roślin tworzy jednolitą całość.
Swoisty ogród został stworzony wewnątrz szkoły, usytuowany obok biblioteki szkolnej. Ogródek tworzy trzylistka posadzona na specjalnej konstrukcji.
W przyszłości planowana jest duża rabata berberysów, okalająca szkolny parking.
Projekt zagospodarowania ogrodu szkolnego został zrealizowany przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego: Ewę Grom i Urszulę Paśnikowską, dyrektora szkoły Leokadię Kozioł, uczniów z Klubu 4H ?Gręzówka i Ja?, we współpracy z rodzicami i pracownikami administracji szkoły (Henryk Dołęgowski, Wanda Rybka, Iwona Królak, Jadwiga Kozłowska i Anna Chybowska).

działalność dydaktyczna

W naszej szkole dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich podmiotów szkoły oraz społeczności lokalnej udało się w ciągu czterech lat zorganizować nowe środowisko dydaktyczne. Atmosfera i piękno przyrody zachęcają do prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rozmów z uczniami, przyczyniając się do ich ?otwierania się?.
?Zielona klasa? stanowi oazę spotkań. Tutaj uczniowie chętnie bawią się, uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, organizują ogniska i różne spotkania klasowe.?Ogród zielony?? zachęca do poznawania nazw roślin i krzewów ozdobnych, a także pozwala odpocząć i ?przenieść się? do dawnej wsi, gdy żyto koszone było kosami i sierpem (drewniane rzeźby).
?Ogródek skalny?? w którym zgromadzone zostały okazy skał, przypomina uczniom o najważniejszych wydarzeniach geologicznych, a przede wszystkim o epoce lodowcowej. Nauczyciele przyrody, geografii wykorzystują zgromadzone okazy do prezentowania roślin wodnych, kierunków w terenie i wyjaśniania procesów geologicznych. Również nauczyciele plastyki, religii, kształcenia zintegrowanego, przedszkola i języków obcych prowadzą wybrane zajęcia w powstałych ogródkach.
Obserwacja przyrody, jej wzajemnych zależności, wymagań pokarmowych pozwala uczniom dostrzegać istnienie wspólnego, biologicznego kontinuum, w którym uczestniczy także człowiek. Poza tym przebywanie w ?zaciszu szkolnego ogródka? pozwala odkrywać piękno przyrody, która wpływa na bogactwo przeżyć emocjonalnych, wzmacnia uczucia pozytywne i skutecznie niweluje agresję.
Szkoła dla uczniów i nauczycieli jest drugim domem, w którym przebywają przez wiele godzin, nie jest więc obojętne w pracy umysłowej i dla zdrowia psychicznego, w jakich warunkach pod względem czystości i estetycznego wyglądu pracują.
Głównym celem podczas opracowywania projektu ogrodów szkolnych, a następnie jego realizacji było nie tylko zagospodarowanie i przystosowanie terenu do funkcji edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej, ale wykształcenie wśród uczniów poczucia dobrego gustu i estetyki.
Radość z własnej pracy i poczucie wspólnoty w działaniu to wartości niezwykle istotne na każdym etapie rozwoju człowieka. W okresie szkolnym możliwość zaspokojenia potrzeby zaistnienia w grupie promieniuje na całość uczniowskiego bytowania. Pochwały, słowa podziękowań, jakie często towarzyszyły podczas prac w ogrodzie, wyzwalały wśród uczniów silniejsze bodźce do nauki niż oceny szkolne. Często odkrywali oni w sobie nowe możliwości i wartości, co wzmacniało ich wiarę w samego siebie, jednocześnie ucząc odpowiedzialności i zdyscyplinowania, co jest niezwykle trudne w tradycyjnym nauczaniu.
Ogródki przyczyniły się do eksponowania zalet środowiska wiejskiego. Są miejscem, w którym chętnie przebywają uczniowie korzystając z jego walorów. W czasie wolnym od zajęć edukacyjnych przychodzą małe dzieci z rodzicami i także korzystają z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
Podczas wykonywania tabliczek z nazwami roślin, tablicy informacyjnej opisującej gatunki roślin i wymagań dotyczących pielęgnacji oraz prac związanych z utrzymaniem ogrodów stosownie do pór roku (pielenie, nawożenie, podlewanie, koszenie, podcinanie), uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu przyrody. Celowo zaplanowana opieka nad założonymi ogródkami, zachęciła uczniów i ich rodziców do prowadzenia podobnych ogródków przy własnych domach, a przede wszystkim wyzwoliła stałą troskę o estetyczny wygląd całego naszego otoczenia.
W kształceniu ekologicznym i przyrodniczym coraz większą rolę odgrywają oddziaływania uczuciowe, etyczno ? moralne i estetyczne. Bezpośredni i częsty kontakt z procesami przyrodniczymi prowadzi do głębszego i pełniejszego poznawania życia roślin, umacnia więzi emocjonalne i rozbudza postawy kreatywne.
Wychodząc ponadto z przeświadczenia, że w obecnej dobie kształcenie przestało być przekazem dawnych pokoleń, a stało się procesem otwartym w kierunku rozwoju nauki, szkoła powinna nie tyko wdrażać uczniów do samodzielnego poznawania świata, ale również dać przedsmak zmieniania go przez rozwijanie samodzielności działania, czego nasze szkolne ogródki są doskonałym dowodem.

autorzy opisu

Urszula Paśnikowska i Ewa Grom

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka