winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół w Hucie Józefów

Huta Józefów 132, Szastarka
23-225 Huta Józefów

tel. 0158714411  fax 0158714411 
e-mail: sphjozef@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: ok. 30 a

opis ogródka

Lubelskie Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2003/2004 zorganizowało konkurs pod nazwą ?Kształtujemy tożsamość krajobrazu?. Do konkursu przystąpiło kilka szkół z województwa lubelskiego, zakładając przyszkolne ogródki. Ideą konkursu była chęć zwrócenia uwagi na krajobraz oraz rozumne jego kształtowanie. Stąd nazwa szkół ?rozumnie kształtujących krajobraz?.
Nasza szkoła do konkursu ?Kształtujemy tożsamość krajobrazu? przystąpiła w roku 2004. Wynikło to z konieczności zagospodarowania części działki szkolnej, którą opuścili mieszkający do tej pory w szkole pracownicy. Ponieważ szkoła położona jest dość daleko od lasy trudno jest w poglądowy sposób prowadzić lekcje środowiska, przyrody czy biologii. Dlatego przystąpiono do zakładanie ogrodu przyszkolnego, który był podstawowym wymogiem udziału w konkursie. Uporządkowano teren przed budynkiem szkoły, usunięto stare topole a w ich miejsce posadzono iglarki. Poza tym wytyczono trawniki i rabaty kwiatowe, posiano trawę, zasadzono byliny, założono skalniak. Wiele sadzonek wyhodowali sami uczniowie.
Ogród został podzielony na trzy części. Wynikało to z ukształtowania działki i chęci pozostawienia fragmentów, które były już w jakimś stopniu zagospodarowane. Prace trwały prawie cały rok.
Zaczęto gromadzić sprzęt rolniczy gdyż jedna część ogrodu została poświęcona tradycjom regionu, a ponieważ większość mieszkańców od pokoleń trudniła się rolnictwem, było to nawiązanie do pewnych wartości tradycyjnych. Tak powstała część gdzie zgromadzono stare młynki do odwiewania zboża, młocarnię, niecki, tarę, uprząż do zaprzęgania wołów itp. Szczególnie dumni jesteśmy z tej części. Sceneria i niepowtarzalny klimat tego miejsca sprawiają, że nauczyciele przeprowadzają tu zajęcia z uczniami, podkreślając rolę tradycji i obrzędów ludowych. Służy on rozbudzeniu zainteresowań, wyobraźni i inwencji twórczej dzieci. Inspiruje młodzież i nauczycieli do podejmowania nowych działań. Przykładem może być model elektrowni wiatrowej wykonany przez uczniów gimnazjum w ramach projektu realizowanego na lekcjach techniki i fizyki.
Druga część to część dekoracyjna. Jest fragmentem ogrodu przed wejściem do szkoły. Posadzono tu przede wszystkim kwiaty. Rabaty z różnokolorowymi kwiatami kwitnącymi cały rok. Jest tu też ścieżka dydaktyczna gdzie zgromadzono nieco roślinności opisując najciekawsze z nich, a która jest wykorzystywana na lekcjach środowiska, przyrody i biologii.
Trzecia część to plac zabaw. Są tu zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownica, drążki do podciągania, ławeczki gdzie można posiedzieć. Jest to najbardziej oblegany fragment ogrodu szkolnego przez dzieci w czasie zabaw po lekcjach jak też w czasie wakacji.
Ogród przyszkolny zintegrował rodziców naszych dzieci, a przynajmniej znaczną ich część. Podczas zakładania ogrodu wielu z nich pomagało przy cięższych pracach, służyło radą, poświęcało swój czas by pozostawić w nim, choć niewielką cząstkę jakiś ślad po swoich działaniach. Wielu z nich przyjeżdża ze swoimi dziećmi na plac zabaw szczególnie w okresie wakacji czy w niedziele, gdzie można przyjemnie spędzić czas.
Nasz ogród uzyskał wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie za rok szkolny 2004-2005 ?Kształtujemy tożsamość krajobrazu?.
Obecnie ogrodem zajmują się uczniowie z klas gimnazjalnych przy pracach związanych z porządkowaniem, zbiorem nasion, grabieniem liści pod kierunkiem nauczycieli. Cięższe prace wykonuje konserwator oraz pracownicy obsługi.

działalność dydaktyczna

W niedzielę 19 czerwca 2005 roku w Zespole Szkół w Hucie Józefów odbył się festyn rodzinny pod hasłem ?Rodzinnie i zdrowo ? na sportowo?. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, idei sportowej rywalizacji i aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych i jednocześnie podsumowanie całorocznej pracy szkoły.
Na festyn przybyli uczniowie ze swoimi rodzicami i liczni mieszkańcy okolicznych wiosek.
Impreza rozpoczęła się od uroczystego otwarcie Mini Skansenu, który powstał w ramach konkursu ?Kształtujemy Tożsamość Krajobrazu?. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Jachura. Następnie zebrani obejrzeli zgromadzane w nim narzędzia i maszyny ułatwiające pracę naszym dziadkom. Eksponaty zebrane dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców i społeczności lokalnej, umiejętnie wkomponowane w zieleń stworzyło miejsce, które będzie służyć do realizacji ścieżki ?Edukacja regionalna?.
Na chwilę Mini Skansen zamienił się w teatr, ponieważ przedszkolaki, wykorzystując zgromadzone eksponaty, wystawiły tu sztukę opowiadającą o dawnych czasach pt. ?Dwie Dorotki?, a klasa V bajkę pt. ?Muzykanci z Bremy?.
Dalszą część imprezy kontynuowano na boisku szkolnym. Odbył się koncert dla rodziców, a potem dyrektor zaprezentował osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2004/2005 i wręczył nagrody wyróżniającym się uczniom.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawy, konkursy i rozgrywki sportowe. Boisko szkolne zamieniło się w oazę zdrowia, humoru i radości, kiedy to rodzice i dzieci brali udział w ?wyścigach spętanych? lub ?biegu z jajkiem?. Można też było wykazać się w dziedzinie mody wybierając strój dla mamy czy taty, w dziedzinie plastyki przedstawiając pomysł na bezpieczne wakacje lub śpiewu, startując w konkursie piosenki. Zwycięzcom wręczono nagrody a pozostałym okolicznościowe dyplomy i słodycze.
W przerwie zaproszono wszystkich uczestników festynu na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Był pięknie nakryty stół, a na nim owoce napoje i ciasta domowego wypieku, które w błyskawicznym tempie znikały z talerza.
Gwoździem programu był mecz piłki nożnej ojcowie przeciw synom, humorystycznie komentowany przez uczennice klasy I gimnazjum. Mecz był pasjonujący i dla obu drużyn niełatwy; zakończył się zwycięstwem synów 3 : 2.
W niedzielę, 19 czerwca 2006 roku odbył się festyn rodzinny. Młodzież gimnazjalna przygotowała spektakl pt. ?Wesele dawniej i dziś?. Scenariusz napisały nauczycielki języka polskiego na podstawie fragmentów ?Chłopów? W. Reymonta.
W scenografii wykorzystano eksponaty zgromadzone w ogrodzie. Przedstawienie przyczyniło się do podtrzymywania tradycji i uświadomienie uczestnikom i obserwatorom ciągłości historyczno ? kulturowej, a przygotowania i realizacja imprezy zintegrowały całą społeczność lokalną.
W weselny nastrój wprowadzili gości uczniowie ubrani w stroje ludowe, przybyli na plac szkolny z muzyką i śpiewem, jadąc kolorowo przybranymi wozami konnymi. Towarzyszyła im kapela ludowa. Następnie odbyło się przedstawienie ? wesele Kasi i Macieja. Śpiewom i tańcom nie było końca. Po oczepinach wszystkich gości częstowano tradycyjnymi wypiekami drożdżowymi.
Jako uzupełnienie przedstawienia zorganizowano wystawę dawnych fotografii ślubnych.
W niedzielę 17 czerwca 2007 roku odbył się kolejny festyn rodzinny tym razem poświęcony tradycjom wiejskim. Zaprezentowano wędrówkę zboża od skoszenia do wykonania gotowych wyrobów. Poszczególne klasy prezentowały czynności związane z omłotami, mieleniem zboża na mąkę, kiszeniem kapusty, pieczeniem chleba, robieniem masła. W inscenizacjach wykorzystywano elementy zgromadzone w naszym ogrodzie przyszkolnym.

autorzy opisu

Puka Eugeniusz

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka