winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem

Hyżne 615
36-024 Hyżne

tel. 0172295168 
e-mail: sphyzne@intertele.pl

rok utworzenia ogródka: 2001
powierzchnia: 10 arów

opis ogródka

Hyżne położone jest w południowo ? wschodniej części województwa podkarpackiego w odległości ok. 20 km od stolicy województwa.
Szkoła Podstawowa w Hyżnem mieści się w zabytkowym, odrestaurowanym dworze państwa Jędrzejowiczów, sięgającym początków XVIII w. Tutaj dorastał Gen. Władysław Sikorski ? patron naszej szkoły. Dwór otaczają nielicznie zachowane okazy starodrzewia, resztki niegdyś wspaniałego parku krajobrazowego. Akt sprzedaży dworu Jędrzejowiczom, z roku 1785 wymieniał: sad, warzywnik, ogród kwiatowy i ogród pomarańczowy, prawdopodobnie geometryczny ogród dywanowy, do którego na lato wstawiano przeniesione z oranżerii wraz z donicami drzewka pomarańczowe. Drzewostan parkowy składał się w okresie międzywojennym ze starych lip, dębów i grabów. Sad otoczony był grabowym żywopłotem. Przez park prowadziła droga żwirowana, obsadzona starymi lipami, które tworzyły z nią zielone sklepienie. Ściany dworu obrośnięte były ozdobnymi pnączami.
Do dzisiaj w otoczeniu dworu i szkoły zachowały się resztki dawnego ogrodu w postaci pojedynczych dębów i lip o charakterze pomnikowym.
W roku 2001 rozpoczęto odnawiać ogród dworski. W pierwszym roku nasz ogród ograniczał się do ogródka skalnego. Pozostałą część ogrodu rozpoczęliśmy pielęgnować w roku szkolnym, 2002/2003 kiedy zostały zakończone prace związane z odnowieniem ogrodu i ułożeniem alejek.
Aby ogród prezentował się właściwie, sporządziliśmy jego projekt. Przy jego tworzeniu nie można było zapomnieć o charakterze jaki posiada, gdyż jest to ogród dworski ściśle wiążący się z budynkiem szkoły. Od tego czasu zaczęliśmy wzbogacać ogród w różne gatunki kwiatów, krzewów i drzew. Szkoła nawiązała współpracę z Dyrekcją Arboretum w Bolestraszycach, które udziela rad oraz wspiera okazami rzadkich roślin. Do naszych najcenniejszych okazów należą: miłorząb japoński, wiśnie japońskie, karagany. Bardzo ważnym okazem w naszym ogrodzie jest dąb, którego osobiście zasadził Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski.
W kolejnych latach została zrekonstruowana aleja grabowa, nasadzone zostały cisy (północna część ogrodu) i lipy (wschodnia część ogrodu). Teren nad stawami został obsadzony wierzbami, które osuszają tą część ogrodu. Sposób nasadzeń wierzb pozwoli w przyszłosci uformować,,altankę?? ? zieloną klasę. Podczas sprzyjającej aury odbywałyby się tutaj zielone lekcje. Młodsi uczniowie mogą uprzyjemniać sobie pobyt w szkole bawiąc się w piaskownicy otoczonej ławeczką, a od ubiegłego roku szkolnego dzięki staraniom Pani Dyrektor na estetycznie przygotowanym placu zabaw. Ogród jest często odwiedzany przez okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w czasie niedzielnych spacerów. Każda roślina jest opisana na starannie wykonanej etykietce, dzięki czemu uczniowie jak i zwiedzający mogą poznać nazwę danej rośliny.
Opiekę nad ogrodem sprawuje nauczyciel przyrody, prace pielęgnacyjne odbywają się w czasie zajęć pozalekcyjnych lub lekcji przyrody. Uczniowie bardzo licznie i chętnie biorą udział w tych zajęciach. Pozostałe prace związane z utrzymaniem ogrodu (m.in. koszenie trawników) wykonuje pan konserwator (pracownik techniczny).

działalność dydaktyczna

Edukacja ekologiczna w naszej szkole odgrywa znaczącą rolę. Realizacji tego celu służą głównie lekcje przyrody, zajęcia kółka przyrodniczego, inne lekcje oraz wiele licznych przedsiewzięć. Jednym ze sposobów osiągania celów edukacji ekologicznej jest pielęgnacja ogrodu. Praca w ogrodzie dostarcza, satysfakcji, mądrych refleksji uczy odpowiedzialności, wzbogaca wiedzę i daje wiele innych wrażeń estetycznych. Zwłaszcza dla młodszych dzieci, które wszystko interesuje, ciagle o coś pytają i drążą temat tak długo aż uzyskają zadowalającą ich odpowiedź, ogród jest miejscem gdzie mogą eksperymentować, badać i na tej podstawie budować swoją wiedzę i umiejętności. Tutaj uczą się jak poznawać, chronić i kochać przyrodę. Podstawą orientowania się uczniów w faktach otaczającej rzeczywistości jest poznanie zmysłowe. Od wiosny, aż do jesieni uczniowie zapoznają się z pracami wykonywanymi w tym czasie np. sianiem i sadzeniem roślin, wyrywaniem chwastów i innymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Wiosną mają okazję obserwować pierwsze jej zwiastuny np. krokusy, przebiśniegi oraz inne budzące się do życia krzewy i drzewa. Szkolny ogród to również wspaniałe miejsce do rozpoznawania różnych gatunków roślin poprzez organizowanie zabaw, np. Jaka to roślina?, Szukaj swego drzewa, Licytacja roślin. Obserwację życia ptaków np. szpaków umożliwiają zawieszone w ogrodzie budki lęgowe. Integralną część ogrodu stanowi plac zabaw dla dzieci. W czasie zabaw (lub wolnym) uczniowie mogą obserwować życie owadów i podziwiać ich piękno. Dbają, aby szkolny ogród zawsze był czysty i zadbany, co roku maluchy wykonują do ogrodu tabliczki na których umieszczają hasła propagujące ekologiczne postawy. Oto niektóre z nich:
" Nie depcz trawników dobry kolego, bo to znak wychowania złego",
"Moje drogie dzieci, nie wyrzucajcie śmieci, bo każdy śmieć wyrzucony, jest przez naturę policzony ''.
Starsi uczniowie, jesienią sadzą na rabatkach cebule roślin wiosennych: tulipanów, narcyzów, irysów oraz bratki. Kiedy mija ich czas kwitnienia ich miejsce zajmują gatunki kwitnące latem: roże, szałwie, aksamitki, kany i in. Podczas sadzenia kwiatów zwracamy uwagę na dobór kolorów
i różnorodność kwiatów. Dla każdego gatunku przygotowujemy tabliczkę informującą o nazwie rośliny.
W ubiegłym roku szkolnym podjęliśmy działania zmierzające do stworzenia, ?rossanellum? miejsca, gdzie będą znajdować się ciekawe odmiany róż.
Uczniowie zdobywają fundusze na zakup nowych roślin zbierając puszki, makulaturę, które potem sprzedajemy. Jest to dodatkowa działalność ekologiczna, w jakiej uczestniczymy, pomagając przy tym chronić środowisko. Nasze wysiłki zostały docenione i nagrodzone w Gminnym Konkursie ?Najpiękniejszy Ogród Przyszkolny?, w którym zdobyliśmy I miejsce.
Ogród jest wizytówką naszej szkoły i zarazem jednym z głównych przystanków ścieżki przyrodniczo-historycznej, ukazującej bogactwo przyrodnicze Hyżnego i jego dziedzictwo kulturowe.
Trasą ścieżki oprowadzamy przybyłych gości. Przewodnikami są zazwyczaj uczniowie VI klas. Trzy lata temu gościliśmy m.in. grono nauczycieli historyków i przewodników turystycznych Podkarpacia. Zwiedzający zawsze otrzymują folder, ?Czym Hyżne zachwyci swych gości??. Pielęgnacja ogrodu nie jest jedynym sposobem zdobywania wiedzy. Tradycyjnie, co roku uroczyście obchodzimy Dzień Ziemi, na który przedstawiamy część artystyczną, pani Dyrektor wręcza uczniom dyplomy za zebranie największej ilość puszek, zużytych baterii i makulatury. Kiedy pogoda jest sprzyjająca, spotkania te odbywają sie w naszym urokliwym zakątku. Jesienią uczestniczymy w Akcji Sprzątania Świata, szczególną uwagę zwracamy na selektywną zbiórkę odpadów wśród mieszkańców. Zimą prowadzimy akcje dokarmiania ptaków, poznajemy tropy zwierząt.
Nauczyciele poszczególnych przedmotów opracowali scenariusze zajęć odbywających się w naszej "zielonej pracowni" należą do nich m.in. zajęcia plenerowe z plastyki, na zajęciach "z matematyką w ogrodzie" uczniowie obliczają wysokość poszczególnych drzew oraz ich wiek, znaczną część zajęć stanowią lekcje o tematyce przyrodniczej ale co roku przybywa nowych pomysłów na "zielone lekcje".
W roku szkolnym 2006/2007 została zrealizowana innowacja pedagogiczna pt. Zaczarowane ogrody, która odbywała się metodą projektu. W czasie realizacji projektu zostały wykorzystane także inne metody aktywizujące, które pozwalały na skuteczne zrealizowanie zamierzonych celów. Projekt został podzielony na zadania, których realizacja odbywała się w ustalonym terminie i obejmował zagadnienia związane z ogrodem. Projekt polegał m.in. na pozyskaniu i wzbogaceniu ogrodu w nowe gatunki roślin. Uczniowie zajmowali się projektowaniem ogrodu, pielęgnacją roślin, przygotowywaniem nowych sadzonek, poznawali nowe gatunki, zapoznawali się z ich pochodzeniem, wymaganiami, sposobami rozmnażania. Efektami innowacji są:
- zmiany w ogrodzie szkolnym,
- albumy drzew, roślin itp.,
- plakaty,
- prezentacje multimedialne

W bieżącym roku szkolnym szkoła ubiega się o zatwierdzenie partnerskiego projektu Comenius, efektem współpracy będzie utworzenie "zielonych płuc"- miejsc do prowadzenia zajeć dydaktycznych na świeżym powietrzu oraz wyłonienie na drodze konkursu najciekawszej wizji świata przyrody - "Ogrodu marzeń". Mamy nadzieję, że wynikiem naszej pracy będzie stworzenie własnego ,,mini ? arboretum?.
W przyszłości pragniemy zaprosić uczniów z innych szkół do zwiedzania ogrodu, gdyż budynek naszej szkoły wraz z ogrodem stanowi pierwszy przystanek ścieżki historyczno ? przyrodniczej. Tutaj uczniowie mogą wykonywać wiele ciekawych zadań, poznawać nowe gatunki roślin, zwierząt itp.
Hyżne znajduje się na terenie Hyżniańsko ? Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ta świadomość utwierdza nas w przekonaniu, że mieszkamy w malowniczej miejscowości, o której walory jesteśmy zobowiązani nieustannie dbać.
Zachęcamy inne szkoły do tworzenia swoich ogrodów - "zielonych pracowni", gdyż jest to najlepsza forma kontaktu z przyrodą oraz podejmowania podobnych działań, sprawiają one mnóstwo satysfakcji, radości, przyjemności i przede wszystkim kształtują osobowość ekologiczną tak ważną w obecnym czasie.

autorzy opisu

mgr Maria Zimierowicz, mgr Joanna Głowiak

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka