winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Batorego 48
43-602 Jaworzno

tel. 0326177352  fax 0326177352 
e-mail: sp_9@o2.pl

rok utworzenia ogródka: 2001
powierzchnia: 3920 m2

opis ogródka

Ogródek przyrodniczy Szkoły Podstawowej nr 9 powstał dzięki pomysłowi nauczycielki przyrody mgr Marii Nieużyła. Warunki do stworzenia takiego ogrodu były znakomite. Nasz stary, duży, zaniedbany ogród aż prosił się o zagospodarowanie. Dnia 23 marca 2001 roku przedstawiono projekt na radzie pedagogicznej i postanowiono wcielić go w życie od września 2001r. Najpierw zaczęto prowadzić prace porządkowe, wycięto stare drzewa owocowe, wyrównano teren. Przekopano również niewielki obszar pod działkę uprawną. Dnia 25 października 2001 roku uczniowie klasy pierwszej wraz ze swoimi rodzicami i wychowawczynią mgr Małgorzatą Musiał posadzili w naszym ogródku pierwsze rośliny (jabłoń, gruszę i agrest wysokopienny). Aby nasze przedsięwzięcie powiodło się, postanowiliśmy szukać sponsorów.
Wiosną 2002 roku rozpoczęto dalsze prace porządkowe. Przygotowano działkę uprawną i otoczono ją borderami. W centralnej części ogrodu utworzono skalniak. Przy pomocy pana konserwatora wykonano przyrząd do wyznaczania miejscowego południka geograficznego zwany gnomonem. Na bieżąco do końca roku szkolnego wsadzano rośliny ofiarowane przez uczniów, rodziców, sponsorów oraz pielęgnowano już posadzone.
Jesienią 2002 wprowadzono niewielkie zmiany względem pierwotnego projektu zagospodarowania terenu. W południowo-wschodniej części wykonano z ziemi modele form terenu, które służą do demonstracji niektórych zjawisk przyrodniczych. Obok do tego celu wykonano również piaskownicę. Rozpoczęto tworzenie zbioru skał z różnych miejsc na Ziemi. W październiku 2002 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na wyposażenie ogródka. Zakupiono 533 sztuki sadzonek krzewów i 158 sztuk sadzonek drzew. Zamontowano również stół i ławki potrzebne do wykonywania różnych ćwiczeń
i zapisywania wyników obserwacji i doświadczeń. Zakupiono również pergolę, która tworzy bramę wejściową do ogrodu. Wytyczono ścieżki, które pokryto żwirem. I tak nasz ogródek stawał się coraz piękniejszy i bogatszy.
Mroźna i długa zima spowodowała w naszym ogrodzie trochę szkód. Jak tylko zrobiło się cieplej zaczęto dalsze prace. Sadzono rośliny, które wciąż wzbogacały nasz ogród. Wykonano tabliczki z napisami pod rośliny, aby były łatwe do identyfikacji. Utworzono jeszcze dwa klomby z kwiatami oraz otoczono je kostką skalną. Jesienią 2003 roku w ramach akcji organizowanej przez ?Klub Gaja? tzw. ?Święto Drzewa? posadzono na terenie ogródka trzy jawory oraz 20 małych sadzonek drzew liściastych (głownie klonów). Co roku nasz ogród wzbogacany jest w rośliny i inne urządzenia. Jesienią 2005 roku zainstalowano w różnych miejscach ogródka karmniki dla ptaków.
W maju 2006 roku Fundacja Ekologiczna ?Silesia? z Katowic zasponsorowała zakup 35 sadzonek krzewów i drzew. Posadzono je w ogródku oraz w jego dwóch innych częściach, którymi są plac zabaw, wyposażony w bardzo ładne urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz w miejscu służącym
do spacerowania.
Za ogród odpowiedzialni są: nauczyciel przyrody, poszczególni wychowawcy klas oraz uczniowie. Bardzo wiele prac (m.in. koszenie trawników, przycinanie drzew itp.) wykonuje konserwator. W czasie wakacji w naszym ogrodzie dyżury pełnią wyznaczeni uczniowie. Ich zadaniem jest podlewanie roślin i plewienie chwastów.
Do dnia dzisiejszego w naszym ogrodzie posadzono około 1017 drzew i krzewów. Można w nim podziwiać również wiele innych roślin. Stał się on chlubą naszej szkoły.

działalność dydaktyczna

W naszym ogródku przyrodniczym odbywa się bardzo wiele zajęć. Prowadzą je nauczyciele oddziałów przedszkolnych, nauczania zintegrowanego oraz nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego. Uczestniczą w nich przedszkolaki grup 5 i 6-latków, uczniowie klas I ? III oraz klas IV ? VI.
Dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I ? III przebywanie na świeżym powietrzu jest nieodzownym atrybutem w edukacji zdrowotnej oraz przyrodniczej. Kontakty z przyrodą, dostrzeganie zmian jakie w niej zachodzą nie zastąpi nawet najpiękniejsza pomoc dydaktyczna. Dlatego teren ogrodu szkolnego jest miejscem, w którym bardzo często odbywają się zajęcia dydaktyczno ? wychowawcze. Stanowią one okazję do bezpośredniej obserwacji przez cały rok. Dzieci wzbogacają swoje słownictwo oraz myślenie przyczynowo ? skutkowe. Możliwość kontaktu z florą i fauną wyzwala u nich wiele radości i przeżyć. Uczą się rozpoznawać rośliny, krzewy i drzewa. Poprzez pracę i zajęcia edukacyjne wzbudzamy wśród naszych wychowanków zainteresowanie przyrodą oraz wrażliwość na jej piękno.
Klasa 0, I, II i III pracują na swoich częściach działki uprawnej. Sadzą, sieją, podlewają i pielą rośliny. Obserwują ich wzrost i dojrzewanie.
Na lekcjach przyrody w klasach IV ? VI uczniowie rozpoznają rośliny oraz je charakteryzują. Uczą się pielęgnacji roślin (kwiatów, krzewów i drzew). Wykonują pracę ogrodnicze m.in. sadzą rośliny, pielęgnują je, przycinają krzewy, plewią chwasty, grabią liście.
Przeprowadzają doświadczenia dotyczące wielu zagadnień przyrodniczych. Budują modele różnych form terenu. Za pomocą gnomona wyznaczają miejscowy południk geograficzny. Mierzą wysokość słońca w południe. Wykorzystując rozmieszczone w ogrodzie karmniki, dożywiają ptactwo w czasie zimy. Obserwują rozkład szczątków roślin na kompostniku.
Tradycją szkoły stało się sadzenie roślin przez uczniów klasy I. Każdego roku po uroczystym ślubowaniu uczniowie wraz z wychowawczynią i rodzicami sadzą zakupione przez siebie rośliny,
a później przez 6 lat nauki obserwują ich wzrost. Od kilku lat ogłaszany jest konkurs międzyklasowy na najpiękniej zagospodarowaną działkę uprawną. Zwycięzca otrzymuje puchar przechodni ufundowany przez naszą spółdzielnię uczniowską. To tylko niektóre z zajęć jakie prowadzone są
w naszym ogródku przyrodniczym.
Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji otoczenie naszej szkoły jest coraz piękniejsze i zdrowsze.

autorzy opisu

mgr Maria Nieużyła, mgr Małgorzata Musiał

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka