winietka   winietka
naroznik naroznik

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

ul. Armii Krajowej 5
44-194 Knurów

tel. 0322352785  fax 0322352785 
e-mail: przedszkole12knurow@poczta.onet.pl

rok utworzenia ogródka: 1988
powierzchnia: 8034 m2

opis ogródka

Nasze Przedszkole powstało w 1988 r. Teren wokół niego i pomiędzy budynkami (wewnętrzny plac zabaw) jest bardzo rozległy (8 034 m2). Należało więc pomyśleć o jego zagospodarowaniu. Początkowo nasadzono kilka okazów drzew i krzewów liściastych (klony, jarzębiny, bez ) oraz świerki, które teraz dopiero dają cień bawiącym się dzieciom. Ziemia w naszym ogrodzie jest niskiej klasy i niezbyt sprzyja roślinności. Zatem nie było łatwe dobranie roślin.
Ogród został podzielony na kilka części, które w kolejnych latach dyrekcja wraz z całym personelem w miarę możliwości starała się zagospodarować i zadbać o jego estetykę.
W następnych latach sadzenie nie było już takie przypadkowe lecz zaczęto dobierać odpowiednie gatunki nasadzeń konsultując się z hodowcami drzew i krzewów ozdobnych a także z leśnikiem. Miejsca nasadzeń były i są zawsze dobrze przemyślane. W pierwszym etapie zaplanowano posadzenie żywopłotu w pobliżu ogrodzenia, by następnie upiększyć rozległy teren iglakami, o które systematycznie dba gospodarz przy pomocy pracowników obsługi. Drzewka pielęgnowane są poprzez uzupełnianie ziemi, usuwanie chwastów, obsypywanie ich korą.
Nie zapomniano również o sadzeniu szlachetnych odmianach roślin, jak np. magnolia, róża, które znacząco podnoszą estetykę naszego ogrodu. Jego infrastrukturę stanowią na dzień dzisiejszy zakupione przez nas urządzenia ogrodowe służące dzieciom do zabaw ruchowych, są to m.in. trzy zjeżdżalnie, dwie huśtawki i dwie przeplotnie oraz pięć piaskownic. Urządzenia te są tak wkomponowane w całość ogrodu, by nie przeszkadzały roślinności a dzieci mogły z nich swobodnie korzystać.
Przed wejściem do przedszkola zaprojektowano wspólnie z rodzicami ?skalniak?, w którym nasadza się co roku ciekawe odmiany roślin. Po obu stronach chodnika prowadzącego do wejścia przedszkolnego umieszczono 50 gazonów, gdzie kilka razy w roku sadzi się kwiaty ( wczesnowiosenne, w okresie maja - bratki, wczesną jesienią - aksamitki, wrzosy). Niezbyt estetyczny asfalt, który stanowił wejście do przedszkola został zastąpiony kolorową kostką brukową, co znacznie podniosło jego walory estetyczne. W kolejnych latach planuje się również wyłożenie podobną kostką alejek ogrodowych. Prócz tego zostały wyznaczone inne miejsca, gdzie również sadzi się ozdobne krzewy i kwiaty (po bokach budynku oraz przy drzwiach wejściowych).
Przy tak rozległym ogrodzie oraz dużej ilości dzieci (225) czeka nas jeszcze ogrom pracy, która zajmie z pewnością wiele lat. Nasz ogród szczególnie wczesną wiosną jest pełen uroku, kiedy wszystkie roślinki budzą się do życia. Przede wszystkim zwracają uwagę kwitnące magnolie, róże, forsycje i inne krzewy, które wraz z pierwszymi wiosennymi kwiatami stanowią piękną kompozycję już od samego wejścia do przedszkola. Dzięki zabiegom wszystkich pracowników przedszkola ogród stał się ładnym estetycznym obrazkiem na naszym osiedlu.


działalność dydaktyczna

W pracach ogrodowych uczestniczy cała kadra pedagogiczna wraz z dziećmi. Do różnego typu akcji angażują się także rodzice naszych wychowanków i dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Ich udział jest widoczny w przedstawionych poniżej działaniach:
1. Dwa razy w roku od kilkunastu lat dzięki środkom pozyskanym z Fundacji ?Silesia? w Katowicach przeprowadzana jest akcja ?Posadź swoje drzewko?. Biorą w niej udział dzieci wraz z rodzicami, którzy pod kierunkiem personelu przedszkola dokonują nasadzeń drzewek i krzewów według sugestii hodowcy i Nadleśnictwa. Czasami do akcji zapraszane są dzieci z innych przedszkoli i szkół, które bezpośrednio włączają się do sadzenia drzewek dosypując łopatkami ziemię, podlewając je, co sprawia im nielada frajdę i budzi wiele radości. Gospodarz na bieżąco zajmuje się dostarczaniem odżywek, plewieniem, przycinaniem drzewek dbając o ich estetykę. Dzieci włączane są do prac pielęgnacyjnych (podlewanie) oraz obserwują wzrost posadzonych roślin. Każde z nich jest emocjonalnie związane z posadzonym własnymi rękami drzewkiem. Nie jest sprawą łatwą przy tak dużym areale zwłaszcza w okresie upalnego lata, by objąć opieką wszystkie posadzone rośliny, kiedy potrzebują one częstego podlewania, aczkolwiek przy dobrej współpracy personelu do tej pory zawsze nam się to udawało.

2. W przedszkolu wykorzystano łącznik pomiędzy poszczególnymi segmentami do założenia ?zielonej pracowni?, wyposażono ją w małe lupki, podwójne lupy, mikroskop i videomikroskop, gromadzi się tam również ciekawe odmiany i okazy roślin. Założono w niej kąciki dotyczące różnych środowisk naturalnych (las, pole, łąka, krajobraz nadmorski). Tutaj dzieci za pomocą przyrządów mogą poznawać budowę roślin, opiekować się nimi, śledzić ich wzrost. Prócz tego wyeksponowano zielnik, na który składają się okazy roślin zebrane na wycieczkach przedszkolnych. Znajdują się tam również różnego typu pomoce dydaktyczne obrazujące charakterystyczne elementy poszczególnych pór roku. Miejscem tym opiekują się trzy nauczycielki. Pielęgnacją znajdujących się tam roślin zajmują się pomoce nauczyciela.

3. W salach dziecięcych wydzielone zostały przy oknach miejsca na ?kąciki przyrody?, gdzie dzieci na wiosnę zakładają z nauczycielkami hodowle zarówno warzyw jak i kwiatów, które po przymrozkach przesadzają do przedszkolnego ogrodu, upiększając teren wokół przedszkola. Hodowane są również pelargonie w doniczkach, które w okresie zimy przechowywane są na korytarzach, by gdy tylko zrobi się cieplej mogły być wystawione na zewnątrz budynku, gdzie zdobią balkony przedszkolne.
Dzieci także przynoszą ziemię, nasiona, cebulki kwiatowe, zakładają hodowle fasoli, groszku, cebuli, pietruszki, rzeżuchy itp., na bieżąco obserwując zachodzące zmiany. Dzięki temu mogą też z bliska poznać wiele odmian.
Przedszkolacy włączani są do pielęgnacji, często sami podlewają roślinki. Aby zachęcić ich do jeszcze większej dbałości co roku organizowany jest międzygrupowy konkurs na ?Najciekawszy kącik przyrodniczy?, którego uwieńczeniem jest wręczanie dyplomów i książek o tematyce przyrodniczej każdej z grup.
Wyhodowane w kąciku warzywa nie są wyrzucane lecz służą jako sadzonki w ogródkach działkowych niektórych pracowników przedszkola. Dzieci dwa razy do roku (wiosna, jesień) wybierają się do wspomnianych ogródków pod okiem nauczycielki, aby śledzić dalszy ich wzrost w naturalnym środowisku. We wcześniejszych latach próbowano wysadzać roślinki na grządkach przedszkolnych, jednak to przedsięwzięcie się nie powiodło z uwagi na niską jakość gleby.

4. Na jesieni są zbierane przez dzieci ze starszych grup nasiona z aksamitek, które wiosną są wysiewane w kącikach przyrodniczych, a następnie wysadzane do gazonów przed wejściem przedszkolnym. Co roku zakupywane są cebulki pierwszych wiosennych kwiatów (przebiśniegi, krokusy, żonkile, tulipany), które późną jesienią wysadzane są do gazonów, aby wczesną wiosną dzieci mogły zobaczyć jej pierwsze oznaki.

5. Na przestrzeni całego roku szkolnego planowanych jest zawsze kilka teatrzyków o tematyce ekologicznej m.in. ?O Bobrze, który chciał niedobrze i Lisicy Złośnicy?, ?Wielkie kłopoty małych wiewiórek?, ?Filip, jego paka, Ekoludek i ja?. Celem tych widowisk jest podniesienie świadomości dzieci w zakresie zagadnień ekologicznych, wdrażanie ich do poszanowania przyrody, dbania o nią. Inną formą wychowania proekologicznego są organizowane coroczne Korowody Ekologiczne, na które dzieci wraz z nauczycielkami przygotowują hasła dotyczące poszanowania przyrody, ulotki dla okolicznych mieszkańców.

6. Corocznie organizowane są warsztaty ekologiczne dla dzieci i rodziców dotyczące przyrody, takie jak ?Święto Drzewa?, ?Dary jesieni?, ?Las wita nas?, podczas których dzieci bliżej poznają wybrane rośliny, zaznajamiają się z korzyściami jakie człowiek może czerpać z lasu (owoce leśne, runo leśne). Celem
spotkań jest m.in. poznanie budowy drzewa, różnorodnej roślinności oraz ?darów jesieni? wszystkimi zmysłami, posmakowanie herbatek ziołowych.

7. Nauczycielki na co dzień w czasie zajęć dydaktycznych starają się w sposób bezpośredni ukazać dzieciom zjawiska i okazy przyrodnicze, czego dowodem są prowadzone liczne doświadczenia i eksperymenty zarówno w sali zajęć, jak i w ogrodzie przedszkolnym oraz na wycieczkach. Nieodzownym przyrządem, zawsze wtedy przydatnym stały się lupy, które pozwalają dzieciom z bliska podziwiać okazy przyrodnicze. W przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych realizowany jest program autorski ?Mały ekolog?, wykorzystywane są na zajęciach zeszyty pomocnicze stanowiące integralną część programu: ?Cztery pory roku? i ?Na ratunek Ziemi?. Nauczycielki wymieniają się z innymi przedszkolami doświadczeniami, śledzą nowości w internecie, aby na co dzień urozmaicać zajęcia przyrodnicze z dziećmi.

8. Celem uatrakcyjnienia zajęć przyrodniczych na bieżąco wzbogacana jest biblioteka przedszkolna o nowe pozycje z tej dziedziny, aby nauczycielki mogły czerpać ciekawe pomysły, np. ?Tajemnice przyrody ich poznawanie dzień po dniu?, ?Wiosna Modele, projekty, eksperymenty?, ?366 ... i jeszcze kilka opowieści o przyrodzie?, ?Księga przyrody?, ?Mali ogrodnicy? itp.
Stale doposaża się przedszkole w różne pomoce, plansze demonstracyjne i filmy edukacyjne dotyczące zagadnień przyrodniczych.

autorzy opisu

Ilona Wierzbowska-Pluta, Elżbieta Tubacka

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka