winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Kobułtach

Kobułty 80, Biskupiec
11-300 Kobułty

tel. 0897161424  fax 0897161424 
e-mail: spkobulty@interia.pl

rok utworzenia ogródka: 2001
powierzchnia: 0,35 ha

opis ogródka

?Jest takie miejsce w Polsce, w którym zapomnieć możesz o całym świecie,
nie tracąc nic z jego radości??

Tym miejscem jest Szkoła Podstawowa w Kobułtach oraz teren przyrodniczy do niej przyległy. To na nim pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto prace nad stworzeniem kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego. Przemawiało za tym przede wszystkim położenie szkoły. Znajduje się ona na zielonym wzgórzu, w otoczeniu lasów, na uboczu, z dala od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i innych czynników destrukcyjnych.
Ogród biologiczny powstał na trasie ścieżki zdrowia prowadzącej do lasu.
W zamysłach twórców miał on być pierwszym lub ostatnim etapem bliskich kontaktów z przyrodą.
Obok ogrodu zbudowano zieloną klasę wkomponowaną w piękny leśny krajobraz. Są w niej drewniane ławki i stoły. W pobliżu wymurowano miejsce na ognisko i grilla.
Początki nie były łatwe. Trzeba było pozyskać osoby, które poświęciłyby swój czas i siły na przygotowanie podłoża pod przyszły ogród. Partnerami nauczycieli, pracowników administracyjno- obsługowych szkoły, uczniów, rodziców stali się mieszkańcy wsi, sołtys, radni, leśniczy i ludzie, którzy poparli naszą inicjatywę utworzenia miejsca służącego edukacji i rekreacji.
Wykonano szereg zadań. Zaczęliśmy od prac porządkowych. Oczyściliśmy teren, usunęliśmy zbędne rośliny. Wygrabione zostały stare chwasty. Z pobliskiego miejsca na teren ogrodu został przewieziony głaz narzutowy. Zebraliśmy kamienie na budowę skalnika. Cały obszar został skopany. Przygotowano podłoże pod ścieżki zamknięte w drewnianych obramowaniach. Przywieziono odpowiedni żwir, który został równomiernie rozłożony na całej powierzchni ścieżek.
Posadziliśmy kilkadziesiąt różnych drzewek i roślin. Wysieliśmy trawę. Wyznaczyliśmy kwatery, na których znalazły swoje miejsce osobliwe gatunki krzewów i pojawiły się zioła. Przygotowano tabliczki do ich oznakowania. Członkowie koła ekologiczno-przyrodniczego dokonali oznaczenia roślin, nad którymi opiekę przejęli uczniowie szkoły pod kierunkiem wychowawców klas. Nauczyciele, dzieci i rodzice chętnie brali udział w przygotowaniu podłoża, a więc spulchniali ziemię, kopali dołki, podlewali przed posadzeniem, zraszali rośliny. W pozyskaniu środków finansowych na zakup sadzonek krzewów, drzewek i roślin brała cała społeczność szkolna. Część rodziców podzieliła się roślinami ze swoich ogrodów przydomowych. Nad właściwym posadzeniem roślin czuwali pracownicy szkoły, nauczyciele ,rodzice i osoby wspierające (leśniczy).
Jednym z ostatnich etapów prac było ogrodzenie ogrodu i zabezpieczenie go przed niepożądanymi gośćmi np. dziką zwierzyną. W zamian co roku obok ogrodu uczniowie wysypują żołędzie ,kasztany i marchewkę dla zgłodniałych zwierząt.
Chociaż ogrodem opiekują się wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie, to główna odpowiedzialność za niego spada na opiekunów i członków koła ekologiczno-przyrodniczego. To oni pracują nad poprawą estetyki terenu zielonego, dosadzają drzewa i krzewy.
Na drzewach umieszczone zostały budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Zimą opiekują się ptakami, które przylatują w pobliże szkoły. Dokarmianie ptaków odbywa się systematycznie od jesieni do wiosny. Na okres wakacji pielęgnację ogrodu biologicznego powierza się pracownikom obsługi.

działalność dydaktyczna

W ogrodzie i zielonej klasie chętnie przebywają uczniowie podczas przerw. Jest to naturalne środowisko dla zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Ogród biologiczny służy uczniom i nauczycielom do prowadzenia obserwacji przyrody i zmian w niej zachodzących.
W ogrodzie biologicznym dzieci uczą się troszczyć o stan zieleni, posługują się prostymi narzędziami ogrodniczymi, przyzwyczajają się do systematycznej pracy, przejawiają aktywność działania w zespole. Ścieżka zdrowia stanowi doskonałą bazę do prowadzenia lekcji terenowych z przyrody, kształcenia zintegrowanego, wychowania fizycznego. Jest także miejscem czynnego wypoczynku mieszkańców wsi i ich gości.
W naszej placówce bazując na ogrodzie biologicznym, zielonej klasie i ścieżce zdrowia organizujemy warsztaty ekologiczne i konferencje dla nauczycieli i uczniów szkół naszego województwa. Współpracujemy ze szkołami naszej gminy i innymi np. ze szkołą w Krutyni. Co roku jesteśmy organizatorami biegów na orientację dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszego województwa. Gościmy również pasjonatów tego sportu z różnych stron Polski. Stworzenie kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego pozwala nam na promowanie walorów przyrodniczych naszego regionu. Ogród biologiczny to projekt długofalowy i bardzo potrzebny do realizacji zadań zarówno dydaktycznych jak też edukacji pozaszkolnej.

autorzy opisu

Urszula Dziąba, Marzena Staszak

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka