winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu


09-500 Lucień

tel. 0242351710 

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: ok. 5 ar

opis ogródka

Ogród przyszkolny założyliśmy w roku 2004 na wysepce znajdującej się na rzece Skrwie Lewej przepływającej w pobliżu naszej szkoły. Stała się ona miejscem edukacji przyrodniczo ? leśnej. Zaczęliśmy od porządkowania terenu, a następnie zgromadziliśmy różne gatunki roślin charakterystyczne dla naszego terenu. Zgromadzone rośliny pozwalają na realizację bardzo wielu tematów z botaniki, która to nie jest ulubioną i interesującą uczniów częścią biologii. Najczęściej brak zainteresowania bierze się z niewiedzy.
Na wyspie rosło wiele gatunków roślin runa leśnego, nieliczne gatunki drzew (olsza czarna, dąb szypułkowy). Wraz z uczniami dosadziliśmy rośliny runa leśnego, a także obchodząc ?Święto Drzewa? - drzewa (jarząb pospolity) i krzewy (berberys zwyczajny, rokitnik pospolity).
Wśród roślin runa leśnego znalazły się również rośliny chronione zasadzone przez nas z zakupionych cebulek (krokusy, przebiśniegi) służą szerzeniu wśród uczniów wiedzy na temat roślin chronionych. Przez lata pielęgnacji wyspy i dosadzania coraz to nowych roślin doczekaliśmy się miejsca, które spełnia rolę zielonej klasy, gdzie można wykorzystać wiedzę w praktyce.
Tematy, które można zrealizować na wyspie są różnorodne, gdyż jest to pogranicze dwóch środowisk - wodnego i lądowego. Można zatem badać środowiska wodne i lądowe, poznawać życie organizmów wodnych i lądowych.
Wyspa nie jest typowym ogródkiem przyszkolnym, gdyż chcieliśmy zachować jej naturalny charakter. Zawsze jednak trzeba wykonywać szereg prac ogrodniczych takich jak: garbienie suchych liści, przecinanie trawy, wyrywania gatunków niepożdąnych, które np.: bardzo szybko się rozmnażają itp. Podczas takich prac uczniowie uczą się odpowiedzialoności za stan środowiska i przyrody.
Tematy, które można realizować na wyspie są bardzo różnorodne, powiązane z programem nauczania przyrody w kalsach4-6 i biologii w gimnazjum.
Nie wszystkie tematy zostały uwzględnione, natomiast taki pół naturalny ogród jest najpotrzebniejszą pomocą naukową. Nie wszyscy nauczą się rozpoznawania drzew, krzewów i roślin zielnych, ale obcując z przyrodą można wykształcić w młodym człowieku wrażliwość na piękno i potrzeby przyrody. W obecnym systemie kształcenia dużą wagę przykłada się do wiadomości, umiejętności zaś mało miejsca poświęca się kształtowaniu wrażliwości dzieci i młodzieży. Może od tego należy zacząć, bo człowiek wrażliwy to otwarty na samodzielne i twórcze poznawanie świata. Taką wrażliwość można kształtować tylko podczas bliskich kontaktów z przyrodą, wtedy gdy roślinę można dotknąć, powąchać, kiedy można przyjrzeć się motylowi lub zachwycić kolorowym piórkiem sójki. Wrażliwości człowieka nie można zważyć, zmierzyć, policzyć. Pewnie dla tego nie wiele się o niej mówi. Jednak brak wrażliwości to zakłada gatunku ludzkiego, stąd kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, cierpienie ludzi i zwierząt powinno być podstawą współczesnej edukacji.
Z uwagi na dobry dojazd wysepka służy edukacji uczniów niepełnosprawnych, którzy rzadko mają możliwość bliskiego kontaktu z naturą, a którzy często bardziej niż inni kontaktu takiego potrzebują.

działalność dydaktyczna

Tematy lekcji realizowane na wyspie na lekcji przyrody:
1. Poznajemy rzekę Skrwę Lewą.
2. Właściwości wody w rzece.
3. Przystosownia roślin i zwierząt do życia w wodzie.
4. Płazy- zwierzęta dwóch środowisk.
5. Rola mrówek w lesie.
6. Rozpoznawanie drzew i krzewów leśnych.
7. Sposoby rozmnażania się roślin.
8. Budowa i funkcje kwiatów.
9. Leśne rośliny lecznicze i ich właściwości.
10. Porównanie właściwości środowiska lądowego i wodnego.
11. Jak zachować się w lesie?
Tematy lekcji w realizowane w gimnazjum na lekcjach biologii:
1. Budowa organów roślinnych.
2. Sposoby rozmnażania się roślin.
3. Populacja i jej cechy.
4. Zależności między populacjami w biocenozie.
5. Funkcjonowanie ekosystemu
6. Ekosystemy lądowe i wodne.
7. Rola lasu w życiu społeczeństwa.
8. Leśne geofity wiosenne.
9. Wpływ otoczenia na zdrowie człowieka.
10. właściwości i rola wody w życiu człowieka.
Wiosną, gdy rozkwitają na wyspie niezapominajki, przypominają nam o polskim święcie ?Dzień Niezapominajki?, realizujemy również projekt długofalowy- rosnę razem z drzewem. Polega on na obserwacji posadzonego przez pierwszoklasistów drzewka.

autorzy opisu

Bogumiła Liziniewicz

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka