winietka   winietka
naroznik naroznik

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

ul. Wiślana 47, Brzesko
32-800 Mokrzyska

tel. 0146868444  fax 0146868444 
e-mail: pspmokrzyska@poczta.onet.pl

rok utworzenia ogródka: 1953
powierzchnia: 0, 92 ha

opis ogródka

Historia szkolnego ogródka sięga roku 1953 kiedy to na terenie wsi wybudowano nową szkołę (a zapewne nawet wcześniej gdyż istniała tu już stara szkoła lecz w kronikach nie zachowały się informacje na temat ogrodu). W latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku dyrektorzy szkoły wraz z nauczycielami biologii i zajęć praktyczno-technicznych dzielili tereny przyszkolnego ogrodu na różnorodne uprawy tj. kwiatowe klomby, jarzyny i warzywa oraz obsadzali drzewkami owocowymi dając podwaliny obecnemu sadowi. Przed szkołą od strony frontowej (wschodniej) uprawiano rośliny ozdobne dobierając ich odmiany tak, aby zakwitały kolorowo od wiosny do jesieni.
W części południowej zasadzono drzewa i krzewy owocowe a za szkołą (od zachodu) był warzywniak i tereny zielone. Uczniowie na lekcjach biologii i zajęć praktyczno technicznych pod opieką nauczycieli wysiewali, sadzili i opiekowali się wszystkimi roślinami.
W latach 70-tych i 80-tych kiedy powoli z programu nauczania szkoły podstawowej usuwano zajęcia praktyczno-techniczne na roli, tereny zielone i warzywnik zostały zlikwidowane i w części przeznaczone na Miasteczko Ruchu Drogowego.
W latach 90-tych i późniejszych ogród zmieniał swoje oblicze. Od strony wschodniej i południowej obsadzono teren szkolny drzewami iglastymi co pięknie się komponuje ze starymi przydrożnymi lipami. Od strony północnej utworzono oczko wodne z typową roślinnością wodolubną a nieopodal skalniak z murawami roślin naskalnych. W północno-wschodnim narożniku posadzono zioła. Na środku dominują rośliny ozdobne, a wzdłuż chodnika piękny żywopłot. (fot.1)
Na terenie ogródka szkolnego znajduje się także pomnik przyrody nieożywionej ? głaz narzutowy. Ten erratyk skandynawski został wykopany podczas poszerzania parkingu i dzięki staraniom dyrekcji oraz nauczycieli został w roku 2002 zarejestrowany jako obiekt prawnie chroniony nr 30/02 i uroczyście oznakowany. (fot.2)
Walory przyrodnicze ogrodu na tak niewielkim obszarze są rewelacyjne. Obok drzew i krzewów liściastych: lipy, topole, wierzby, kasztanowiec, bzy, różaneczniki, pigwy i forsycje występują tu drzewa i krzewy szpilkowe: świerki, sosny, jodły, kosodrzewina, jałowce oraz ozdobne tuje.
Sąsiadują prawie ze sobą rośliny wodolubne np. moczarka, grzybień biały, tatarak i murawy naskalne, prawie kserotermiczne gdzieniegdzie wrzosy. Nieopodal zaś rośliny lecznicze np. koper włoski, mięta pieprzowa, szałwia i melisa. A całość kompozycji zamykają rośliny i krzewy ozdobne np. powojnik, astry, lwie paszcze, tulipany, żonkile, niezapominajki, chryzantemy, róże i lilie. (fot.3)
W sadzie jabłonie, wiśnie i orzechy a pośrodku w wyeksponowanym miejscu mały dorodny dąb posadzony ku czci naszego wielkiego rodaka Papieża ? Jana Pawła II. (fot.4) W południowo-zachodnim narożniku młodnik: świerki, modrzewie, dęby i klony zasadzone przez uczniów. Na Miasteczku Ruchu Drogowego alejki oddzielone są od siebie żywopłotem równiutko przyciętym i gdzieniegdzie wyłaniają się srebrne świerki. Od strony północnej dorodny kasztanowiec oraz głóg . akacje i krzewy forsycji.
Na terenie ogrodu nie ma właściwie infrastruktury typowo ogrodowej. Przy drodze ustawiono tylko hasło przypominające uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu bowiem nieopodal znajduje się ruchliwa ulica. Ważnym elementem wyeksponowanym w ogrodzie i oznakowanym jest pomnik przyrody nieożywionej. Ustawione są także duże karmniki dla ptaków a na drzewach zawieszono budki lęgowe dla nich.
Za utrzymanie ogrodu, jego wygląd i estetykę odpowiedzialna jest pani woźna, pracownik techniczny szkoły oraz panie sprzątające. Uczniowie wraz z nauczycielem - opiekunem koła przyrodniczego zajmują się wybranymi roślinami np. kasztanowcem, grabiąc i usuwając zarażone liście w celu zwalczania szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. (fot.5)

działalność dydaktyczna

Teren naszego ogrodu szkolnego w pracy wychowawczej i dydaktycznej wykorzystują praktycznie wszyscy nauczyciele. W kształceniu zintegrowanym nauczyciele na edukacji przyrodniczej wychodzą z dziećmi do ogrodu rozpoznawać zmiany zachodzące w poszczególnych porach roku, zbierają liście i owoce drzew tworząc z nich piękne kompozycje plastyczne bądź techniczne. (fot.6) Uczniowie klas I-III pod kierunkiem swoich wychowawców opiekują się niezapominajkami. Z okazji ?Święta Niezapominajki? wysadzają je do doniczek a potem ofiarują je swoim mamusiom z okazji ?Dnia Matki?. (fot. 7) Pod kierunkiem szkolnej bibliotekarki uczniowie klas starszych opiekują się żonkilami włączając się do akcji ?Pola Nadziei?.
Nauczyciele plastyki wykorzystują ogród do zajęć plenerowych m.in. przeprowadzono tutaj pokazową plenerową lekcję plastyki. (fot.8) Na zajęciach wychowania fizycznego i Młodzieżowej Służby Ruchu praktyczna nauka jazdy na rowerze często odbywa się na Miasteczku Ruchu Drogowego. Poloniści organizują tu zajęcia uwrażliwiające na piękno opisywanej przyrody.
Szerokie możliwości mają wychowawcy i nauczyciele realizujący treści ścieżki ekologicznej. Największe jednak możliwości wykorzystania ogrodu do celów dydaktycznych ma nauczyciel przyrody. Prowadzone są tutaj lekcje terenowe klas IV ? VI m.in. dotyczące tematyki: rodzaje roślin (drzewa, krzewy, krzewinki, rośliny zielne); budowa roślin - korzenia ,łodygi, liści, kwiatów, owoców i nasion; rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin, ptaków, owadów i grzybów, które tu często rosną; sposoby ochrony przyrody - opieka nad pomnikiem przyrody; różnorodność ekosystemów; przykłady roślin leczniczych, drzewa i krzewy owocowe.
Na zajęciach koła przyrodniczego, które bardzo często odbywają się w terenie, a zwłaszcza w ogrodzie szkolnym, uczniowie zbierają okazy roślin zielnych i liści do swoich zielników; prowadzą ciągły monitoring stanu naszego szkolnego kasztanowca a jesienią grabią i usuwają zarażone liście pomagając drzewu w walce ze szkodnikiem ? szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Z okazji Święta Drzewa wspólnie z harcerzami obsadzili część ogrodu drzewkami ? świerkami, dębami, klonami i modrzewiami, które otrzymaliśmy ze szkółki leśnej w ramach współpracy z Nadleśnictwem Brzesko.
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas VI-tych wraz ze swoimi wychowawcami i dyrekcją kontynuując akcję ?Moje drzewko szkole? wysadzają w ogrodzie szkolnym drzewa. (fot.9) Rokrocznie w maju prowadzona jest także ?akcja ukwiecania szkoły?. Dzieci z poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców i pani woźnej wysadzają pelargonie i krakowiaki do skrzynek zaokiennych oraz na dodatkowe rabaty przed szkołą.
Prowadzono tu także projekty długofalowe. Do szczególnie wyróżniających się zaliczyć trzeba projekt ?Uroczyste oznakowanie pomnika przyrody?. Odbywały się tu zajęcia wszystkich klas związane z tematyką ochrony przyrody , a podsumowanie projektu zakończyła plenerowa okolicznościowa impreza w ogrodzie szkolnym z udziałem wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i władz samorządowych. Innym projektem była ?ochrona i tworzenie miejsc lęgowych dla ptaków?. Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami wykonywali budki lęgowe dla ptaków, uczyli się rozpoznawać gatunki ptaków występujących w naszej okolicy a wiosną z okazji Dnia Ziemi zawieszano uroczyście budki na drzewach. (fot.10) Jest ich w naszym ogrodzie bardzo dużo a wszystkie są zasiedlone.
Zimą w naszych ogrodowych karmnikach obserwujemy wiele ptaków które przylatują żerować. Samorząd Uczniowski zajmuje się dokarmianiem ptaków. Z owoców głogu korzystają one także i wtedy można podziwiać różnorodność gatunków zimujących w naszej okolicy - często na lekcji przyrody, przez okna, podglądamy ich zachowanie w karmnikach.
Owoce z drzew i krzewów owocowych są zbierane i wykorzystywane do przygotowywania smacznych posiłków w naszej szkolnej stołówce.
Dzięki różnorodności botanicznej nasz ogród ma interesujący, niepowtarzalny charakter a szkoła nabiera innego wymiaru gdyż znajduje się pośrodku oazy zieleni.

autorzy opisu

mgr Alicja Pikulska , mgr Aleksandra Hebda, mgr Maria Łomzik

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka