winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Placówek Oświatowych w Oszczywilku

Oszczywilk 11a, Ryki
08-500 Oszczywilk

tel. 0818654221 
e-mail: oszczywilk1@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2000
powierzchnia: 8 arów

opis ogródka

Ogród przy Szkole Podstawowej w Oszczywilku został założony w 1986 roku na działce o powierzchni 86 arów, która została zakupiona pod budowę nowej szkoły. Ze względu na charakter upraw i roślin, które najczęściej występują w naszej okolicy pierwsze zostały posadzone brzozy, modrzewie i sosny. Pierwsze zajęcia w nowowybudowanym budynku szkolnym odbyły się 1.09.1989 roku. Od tego czasu systematycznie uzupełniamy florę wokół szkoły. Wszystkie elementy krajobrazu wprowadzane w otoczenie naszej szkoły nawiązują do wiejskiej tradycji związanej także z patronem szkoły Piotrem Danyszem; wielkim społecznikiem i człowiekiem, który szerzył oświatę oraz podarował w 1935 roku część swojej działki, pod budowę drewnianej szkoły. W wiejskim ogródku przed szkołą dominują dziewanny oraz bluszcze. Ozdobą ogrodu są również pojedyncze głazy narzutowe. Część ogrodu została wygospodarowana i posadzono w niej tradycyjne drzewa owocowe, których zdrowe owoce będą wykorzystywane w kuchni szkolnej. W ciągu roku w ogrodzie można zaobserwować gamę barw wielu roślin.
Ogrodem opiekują się: uczniowie należący do Szkolnego Koła LOP i Koła Przyrodniczego, opiekunowie tych kół oraz pracownicy obsługowi szkoły.

działalność dydaktyczna

Ogród stał się miejscem spotkań, obserwacji, badań oraz zajęć z przyrody, plastyki, Koła Młodych Ekologów, Koła Przyrodniczego oraz szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
Nasz ogród to ogród typu przyszkolnego udostępniany dla większej liczby użytkowników. Pełni on funkcje:
I. Ekologiczną:
- umożliwia ochronę roślin i zwierząt,
- daje możliwość kształtowania lokalnej przyrody w zakresie możliwym do osiągnięcia,
- umożliwia zwiększanie wiedzy i doświadczeń bezpośrednich użytkowników oraz szerszej publiczności zgodnie z naturą i kulturą,
- umożliwia przeprowadzanie zajęć edukacyjnych i psychoterapeutycznych o różnym charakterze.
II. Koedukacyjna ogrodu dla dzieci:
- mamy świadomość, że przyrodę, krajobraz, walory kulturowe i środowiska życia ludzi można chronić i kształtować w ogrodach,
- w ogrodzie sprzyjamy ochronie tylko pewnych fragmentów ekosystemów oraz gatunków głównie akceptowanych przez ludzi,
- mamy świadomość, że ogród ekologiczny ma na celu przybliżanie ludziom lokalnej przyrody i ekologicznej kultury ogrodowej, w tym szczególnie dzieciom,
- przybliżanie ogrodu ekologicznego dzieciom przez zaciekawienie, polubienie, poznanie, poczucie więzi i odpowiedzialności za przyrodę, ekosystem, krajobraz, rośliny i zwierzęta,
- mamy świadomość, że założony ogród i jego flora jest miejscem życie wielu istot i dlatego miejsca te powinny być trwałe i pod stałą kompleksową opieką,
- przekształcać ogród w kierunku zwiększania naturalności,
- szanujemy otoczenie i pozyskujemy do ogrodu składniki przyrody, pozyskujemy drewno
z wycinek oraz kamienie- głazy narzutowe z pól uprawnych,
- świadomie kształtujemy kompozycję funkcjonalną i przestrzenną ogrodu we wzajemnym powiązaniu z otoczeniem.

III. Edukacyjna:
- w nauczaniu różnych przedmiotów,
- opracowaniu ścieżek edukacyjnych,
- zachowanie drzewostanu,
- tworzenie trawników z roślinami występującymi w środowisku naturalnym,
- wkomponowanie roślin ozdobnych,
- wyeksponowanie i zachowanie różnorodności biologicznej terenu,
- ochrona siedlisk ptaków i wielu bezkręgowców,
- jako pracownia przedmiotowa w naturalnym środowisku,
- rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych,
- obserwacja rocznych przyrostów drzew,
- korzystanie z darów lasu.
IV.:Rekreacyjno- ekologiczną
- dziecko ma kontakt z naturą,
- może uprawiać i pielęgnować rośliny.

Nasz ogród jest udostępniany szerszej publiczności:
- stworzyliśmy ogród atrakcyjny,
- potrafimy z niego korzystać,
- zapewniamy dyspozycyjnych i kompetentnych opiekunów
- w zgodzie z możliwościami i potrzebami środowiska,
- umożliwiamy wygodne wejście i wyjście,
- jest bezpieczny dla dzieci, ponieważ nie stworzyliśmy oczek wodnych,
- nie tworzymy warunków do bytowania niebezpiecznych zwierząt a głazy narzutowe są statyczne,
- udostępniamy ogród dla grup oraz indywidualnie również podczas imprez.
W maju 2006 roku w ogrodzie przyszkolnym odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole, w której udział wzięli goście z gminy, powiatu i województwa oraz rodzina patrona szkoły z Warszawy, Berlina i Wiednia.
W czerwcu 2007r. współorganizowaliśmy "spotkania przy pomnikach przyrody prezentując nasz ogród i szkołę gościom z Zarządu Wojewódzkiego LOP w Lublinie, gościom z Urzędu Gminy w Rykach i innym miłośnikom przyrody. Opiekunowie organizacji ekologicznych przygotowali w ogrodzie prelekcję oraz występy artystyczne uczniów. Posadzono również 7 drzew pamiątkowych. Sadzili je m.in. Poseł na Sejm Jarosław Żaczek, prezes ZW LOP w Lublinie Anna MIkołajko-Rozwałka, dyrektor szkoły, rodzice i uczniowie. Drzewa przekazali właściciele szkółki drzew i krzewów ozdobnych "Daglezja?. Organizowane spotkania tego typu służą popularyzacji naszego ogrodu gościom z innych szkół, który pełni funkcję ekologiczną, wychowawczą i integracyjną. Zaproszeni goście mają szansę obejrzeć naturalny i rzeczywisty stan naszego ogrodu.

autorzy opisu

Krzysztof Wąsik, Małgorzata Szymańska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka