winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu

ul. Borelowskiego 12
37-700 Przemyśl

tel. 0166707270 
e-mail: szkola@sp14.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: ok.10 ar

opis ogródka

W 2002 r. w naszej szkole opracowaliśmy koncepcję i ogólny projekt miniogrodu botanicznego służącego szeroko pojętej dydaktyce, popularyzacji botaniki oraz pełniącego funkcje estetyczne. Na zaprezentowany projekt szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotację w kwocie 10 tys. zł. Kompleksową realizację projektu powierzono Zakładowi Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla. Wykonawca opracował szczegółowy projekt ogrodu zgodny z sugestiami nauczycieli przyrody, w znacznej części wykorzystujący już istniejącą zieleń wokół szkoły i zagospodarowujący wolne powierzchnie. Już jesienią 2003 r. przystąpiono do fazy realizacji praktycznej poprzez nawiezienie ziemi pod skalniak i wycięcie części zbędnych, najczęściej chorych drzew (po wcześniejszym uzyskaniu stosownych zezwoleń). Wiosną 2004 r. pracownicy Arboretum wykonali wszystkie prace związane z nasadzeniem roślin, wykonaniem tabliczek informacyjnych oraz przeszkoleniem nauczycieli przyrody i pracowników obsługi. Jesienią tego samego roku nauczyciel przyrody mgr inż. Andrzej Siwy założył kolekcję roślin użytkowych. Otrzymaliśmy także kolejną dotację z WFOŚiGW na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, służącego do prac dokumentacyjnych.
Ogród został zasadniczo pomyślany jako pomoc dydaktyczna, przede wszystkim do nauki przyrody oraz do wykorzystania na zajęciach nauczania zintegrowanego. W kilku częściach otaczających cały budynek szkolny, prezentuje przede wszystkim rodzimą florę drzew i krzewów, przede wszystkim iglastych, natomiast na skalniaku zgromadzone zostały liczne gatunki rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków roślin zielnych, w tym liczne gatunki wschodniokarpackie (w tym spotykane w murawach kserotermicznych i lasach mieszanych na terenie Przemyśla i okolic (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego). Dzięki tym kolekcjom uczniowie mają możliwość praktycznego poznania rodzimych gatunków roślin. Ponadto na terenie ogrodu zostały nasadzone liczne rośliny ozdobne, przede wszystkim krzewy iglaste. Kolekcja roślin użytkowych daje możliwość ich poznania przez dzieci miejskie, które coraz częściej mają znikomy kontakt z wsią, a już z produkcją rolną w szczególności. Posiadamy tutaj zdecydowaną większość gatunków roślin uprawianych w Polsce roślin rolniczych, warzyw i jarzyn oraz niektórych drzew owocowych. Miłorząb dwuklapowy i metasekwoje chińskie reprezentują ?żywe skamieliny?, przydatne np. przy omawianiu procesów powstawania węgla kamiennego. Całości dopełniają piękne szpalery cisów i żywotników oraz żywopłoty z ligustra a także pnącza rozpięte na siatce ogrodzeniowej.
Infrastrukturę stanowią chodniki z płyt betonowych, częściowo płotki metalowe i drewniane oraz krany w ścianach budynku służące do podłączenia węży ogrodowych.
Za ogród w sensie merytorycznym odpowiada nauczyciel przyrody mgr inż. Andrzej Siwy, przy wsparciu p. mgr inż. Beaty Kurzepy (także nauczyciela przyrody) oraz p. mgr. inż. Roberta Gierlaka ? nauczyciela informatyki, który opracowuje i kataloguje zbiory fotograficzne oraz umieszcza opracowania na stronie internetowej szkoły. Należy podkreślić wielkie zainteresowanie sprawami ogrodu ze strony Dyrektora Szkoły p. mgr. Piotra Kroczka. W sensie technicznym pracami w ogrodzie zajmują się także konserwatorzy szkolni i panie sprzątaczki, które wspaniale nauczyły się dbać o roślinność zielną. Prace pomocnicze wykonują także uczniowie w ramach kół zainteresowań, szczególnie z Koła Młodego Przyrodnika.

działalność dydaktyczna

Zajęcia w ogródku prowadzą nauczyciele nauczania zintegrowanego, przyrody, plastyki oraz opiekunowie kół LOP, PTTK i drużyny ZHP.
Wykorzystujemy ogród w następujących rodzajach zajęć:
- długofalowe obserwacje fenologiczne,
- systematyczna dokumentacja fotograficzna, publikowanie zdjęć na stronie internetowej szkoły,
- długofalowa opieka poszczególnych klas nad poszczególnymi ?sektorami? ogrodu, wdrażanie dzieci do pracy fizycznej przy pielęgnowaniu roślin,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan zieleni,
- rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów krajowych, zwłaszcza iglastych, z wykorzystaniem pokroju, kory, liści (igieł), kwiatów i owoców (szyszek),
- rozpoznawanie gatunków roślin chronionych,
- poznanie gatunków roślin związanych z rejonem zamieszkania, zwłaszcza wschodniokarpackich i kserotermicznych,
- zapoznanie z gatunkami roślin użytkowych uprawianych w Polsce, z podziałem na rośliny rolnicze, warzywa, drzewa i krzewy, rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie,
- ?żywe skamieliny?,
- obserwacje i dokarmianie ptaków,
- znaczenie zieleni w mieście,
- możliwości przystosowawcze roślin pochodzących z innych stref klimatycznych,
- plenery plastyczne,
- zajęcia kół LOP, ?Młodego Przyrodnika?, PTTK i drużyny harcerskiej.
Nasz ogród jest częstym celem wycieczek szkolnych i przedszkolnych. W godzinach popołudniowych odwiedzają go mieszkańcy okolicznych bloków, także z małymi dziećmi, korzystając z możliwości odpoczynku na ławkach wśród pięknej zieleni. Ze środków WFOŚiGW wydaliśmy folder poświęcony naszemu ogrodowi, w którym znajduje się jego plan oraz piękne zdjęcia wraz z opisem.

autorzy opisu

mgr inż. Andrzej Siwy

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka