winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół Terenów Zieleni

al. Jana Pawła II 18
05-250 Radzymin

tel. 0227866302  fax 0227866358 
e-mail: zstz@neostrada.pl

rok utworzenia ogródka: 1952
powierzchnia: 2,6 ha

opis ogródka

Historia ogrodu ZSTZ w Radzyminie sięga końca XIX wieku. Teren na którym znajduje się szkoła waz z ogrodem odziedziczył po rodzicach i stryjence Izydor Wysołuch. Cały swój majątek przekazał dla Zgromadzenia Sług NMP do którego sam wstąpił. W Radzyminie powstał dom zakonny Synów Matki Boskiej Bolesnej, obecnie Zakon Dolorystów. Zgromadzenie działało na polu wychowawczym i oświatowym. Zakonnicy pracowali w ogrodzie przyzakonnym, gdzie młodzi chłopcy praktykowali w kwiaciarstwie, warzywnictwie i szkółkach drzewek owocowych oraz w pasiece.
W roku 1952 państwo odebrało i przekazało na cele oświatowe dobra należące do zakonu na terenie Radzymina. Od września 1952 roku rozpoczęła się historia naszej Szkoły. Ogród początkowo miał charakter bardziej użytkowy. W miarę postępu technicznego i zmieniających się tendencji urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni ogród zmieniał swój charakter na bardziej ozdobny, wypoczynkowy.
Przez wiele lat pielęgnacją i urządzaniem poszczególnych części ogrodu zajmowała się młodzież klas kończących Technikum Terenów Zieleni (pięcioletniego i trzyletniego po szkole zasadniczej zawodowej) w ramach prac dyplomowych. Promotorami byli nauczyciele zawodu.
Od 2005 roku ogrodem zajmują się uczniowie klas odbywających zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe pod opieką nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Ogród podzielony jest na część ozdobną i produkcyjną. Część ozdobna pełniąca funkcję wypoczynkową znajduje się wokół głównego budynku szkoły oraz przed budynkiem gospodarstwa szkolnego. Pomiędzy budynkami znajduje się plac apelowy z nawierzchnią trawiastą na którym odbywają się apele i uroczystości szkolne (o ile pogoda pozwala) .W części ozdobnej ogrodu znajdują się ławki, na których młodzież odpoczywa w trakcie przerw międzylekcyjnych od wiosny do jesieni. Na terenie ogrodu jest naturalny staw, na który co roku przylatują kaczki krzyżówki i pozostają nawet cały rok (w zeszłym roku było ich aż 26 sztuk). Oprócz naturalnego zbiornika mamy trzy zbiorniki sztuczne (jeden przed budynkiem gospodarstwa z kaskadą, drugi również z kaskadą na skalniaku oraz trzeci zbiornik wodny z fontanną) wkomponowane w charakter ogrodu. W ogrodzie stoi figura Matki Boskiej Bolesnej patronka Dolorystów. Nad stawem znajduje się skalniak. Byliniarnia to część ogrodu gdzie uczniowie uczą się rozpoznawania bylin. Młodzież poznaje tam rośliny bylinowe, które mają zastosowanie głównie w polskich ogrodach. Na terenie ogrodu mamy również małą architekturę ogrodową, w tym: pergole, trejaże, bramki oplecione wisterią, wiciokrzewami, winoroślą pachnącą i innymi pnączami; różnego rodzaju nawierzchnie ogrodowe. Różnice poziomów terenu umocnione są przy pomocy murków murowanych, wykonanych z różnego rodzaju kamieni. Teren ogrodu oświetlony jest lampami ogrodowymi. Na terenie ogrodu mamy wiele okazów pięknych roślin np. metasekwoję, magnolie, sosny czarne.
W części produkcyjnej znajduje się sad dydaktyczny, uprawy gruntowe i kontenerowe roślin szkółkarskich, szklarnie ogrzewane cały rok oraz tunele foliowe, w których produkowane są rośliny doniczkowe, sezonowe, rozsady kwiatów i warzyw oraz warzywa gruntowe i szklarniowe.

działalność dydaktyczna

Pielęgnacją i konserwacją ogrodu zajmuje się młodzież odbywająca praktyczną naukę zawodu. W ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych młodzież produkuje rośliny ozdobne: sezonowe, byliny, rośliny doniczkowe, rozsady warzyw oraz warzywa gruntowe i szklarniowe, rośliny iglaste i liściaste. Przed świętami wykonujemy stroiki i inne dekoracje okolicznościowe z roślin żywych, wykorzystując materiał roślinny pozyskany z ogrodu - pędy roślin, szyszki, liście, kwiaty. Z roślin rosnących na terenie ogrodu pozyskujemy nasiona do rozmnażania. W ramach realizacji zajęć z warzywnictwa uczniowie uczą się jak wyprodukować zdrowe warzywa gruntowe i szklarniowe. Do produkcji używamy nawozów organicznych tj. obornika który pozyskujemy od zaprzyjaźnionych rolników (często są to rodzice naszych uczniów) oraz ziemi liściowej i kompostowej, które uzyskujemy przetwarzając odpady organiczne z terenu ogrodu leżakujące na pryzmach kompostowych. Staramy się w ten sposób nauczyć uczniów segregacji odpadów. Staramy się wpoić uczniom odpowiedzialność za powierzony materiał roślinny, narzędzia i sprzęt; poszanowanie pracy własnej i kolegów; sumienność i punktualność. Młodzież pod opieką nauczycieli uczy się obsługiwać klientów, którzy chętnie dokonują zakupów rozsad roślin ozdobnych i warzyw, dekoracji okolicznościowych, warzyw sezonowych, ozdobnych krzewów iglastych i liściastych produkowanych w naszym gospodarstwie.
Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych (produkcja ogrodnicza, rośliny ozdobne, podstawy architektury krajobrazu i innych) często prowadzą zajęcia w ogrodzie. Pokazują i omawiają różnego rodzaju zastosowania materiałów w architekturze krajobrazu (głównie małej architektury): nawierzchni, pergoli murków, roślin, uwzględniając ich wymagania siedliskowe. Nauczyciel rysunku zawodowego realizuje lekcje na terenie ogrodu polegające na rysowaniu przez uczniów z natury pokrojów drzew, fragmentów zagospodarowania ogrodu.
Również nauczyciele w-fu chętnie prowadzą zajęcia w terenie (biegi, ćwiczenia).
Na terenie ogrodu odbywają się różnego rodzaju uroczystości i imprezy szkolne: apele, zawody sportowe, festyny rodzinne oraz plenerowe uroczystości gminne i powiatowe: np. z okazji obchodów Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Z uwagi na to, iż w budynku szkoły od wielu lat mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej wykonujemy dekoracje roślinne uświetniające te ważne wydarzenia lokalne. Wyborcy mają również okazję zwiedzania szkolnego ogrodu dydaktycznego. Ogród służy również jako plener do wykonywania zdjęć z różnych okazji: ślubów, komunii, chrztów.
Oprócz zajęć dla naszej młodzieży prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Dzieci z przedszkoli przychodzą ?szukać wiosny? lub obserwować przyrodę. Starsi uczniowie poznają rośliny różnych siedlisk, ekosystem naturalnego zbiornika wodnego. Wiele lat współpracujemy z Domem Opieki Społecznej w Niegowie. Pensjonariusze przyjeżdżają do ogrodu obserwować przyrodę oraz jak uczniowie wykonują dekoracje okolicznościowe. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w spotkaniach organizowanych w siedzibie ich domu np.: z okazji Mikołajek, Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Od 21 marca 2004 roku prowadzimy doświadczenie międzynarodowe tzw. ekosystem zamknięty, polegający na założeniu hodowli roślin doniczkowych w szczelnie zamkniętym słoju i stałej obserwacji zmian zachodzących w ekosystemie. Wielokrotnie w szkole były organizowane spotkania metodyczne dla nauczycieli zawodu. W marcu 2007 roku w miesięczniku ?Ogrody? ukazał się obszerny artykuł na temat naszej szkoły.
Przyjaciółka naszej szkoły pani Irena Rybak chyba najlepiej określiła charakter ogrodu pisząc:
?Strof kilka o uroczym ogrodzie?.?
Ogród Szkół Terenów Zieleni-
Wszystkich swą urodą zachwyca.
I każdemu, kto tu wstąpi- na chwilę,
Oczy blasku nabierają, płoną lica?
Aleje, altanki, pergole,
Rzeźba damy- oczarują was wielce.
Kobierce z kwiatów utkane
Zapadają w pamięć i serce.
Kiedy Ogród w objęciach nocy tonie,
I ciemność wokół nastanie-
Z postumentu schodzi piękna Pani,
Rozpoczyna się jej nocne czuwanie.
Spacerując wzdłuż stawu- aleją,
Dumnie stąpa, po włościach swych kroczy.
A poświata księżyca nieśmiało-
Oplata jej postać, wnika w oczy?
Czasem, kiedy z sił opadnie-
Siądzie chwilę w ogrodowej altanie.
Upaja się cudną woń kwiatów,
I czeka aż blady świt nastanie.
Wietrzyk wieje i różyczką czarowną
Zsuwa z roślin kropelki rosy.
Rozbrzmiewają dźwięki jak dzwoneczki.
W dali- słychać elfów tupot bosych.
To na mostku, tych duszków gromady-
W wiosennym tańcu pląsają.
Do brzasku, jeszcze czas długi.
Więc Bogini swej występ dają.
Szumią drzewa pieśń pochwalną, radosną-
Wtórują im kwiaty i trawy.
Słów jest mało, by piękno opisać.
Sosny czarnej powab godny sławy.
Dalej w szklarniach urocze kwiaty-
Uśmiechają się na myśl o wschodzie słońca?
A noc płynie w gwiazd ogniki strojna-
Rozmarzona, parna i gorąca.
Przechadza się cicho piękna dama.
Krasą swych poddanych roślin strojna,
Każdy, kto ją zoczy wśród alejek:
Już wie, iż dla niego noc ta w baśnie hojna!
Nic nie cieszy bardziej, niż przyroda-
Różnobarwna Królowa Świata!
To jej koncert- w słuchaczach wrażliwych,
Sprawia, iż ich wzrok ku niebu wzlata?
W tym Ogrodzie najmniejsza roślinka,
Spragniona jest i na dotyk czeka-
Delikatnej ręki ogrodnika,
Ciepły gest wyczuje z daleka.
Za staranną, właściwą pielęgnację-
Opłaci i pięknem nas zachwyci.
Wszyscy bądźmy przyjaciółmi przyrody!
A doznamy pełni wrażeń- słodyczy.
W Radzyminie ? symbioza wielka-
Połączyła ludzi i roślinność.
Razem rolę swą spełniają godnie-
Wiedząc jaka każdego powinność.
Blask jutrzenki i nagle Biała Pani
Znów na swym postumencie- zamiera.
Pełna czaru nocy tajemnej-
Na budzący się Ogród spoziera.
Z dala miły szkolnej dziatwy gwar słychać.
Wre praca w alejkach i w sadzie?
A słońce radosne promyki-
W serca uczniów gorące kładzie.
Składam ukłon plejadzie drzew i roślin,
Którą będąc tutaj- zobaczyłam.
Wzruszona artyzmem sił natury,
Kilka strof na jej cześć skreśliłam.
Tu, przyroda była dla mnie azylem,
I ucieczką od trudów dnia zwykłego.
Tęczą barw swych ucieszyła zmysły wszelkie-
Czarodziejska moc ogrodu tego.

autorzy opisu

Grażyna Kujawska, Zofia Tomaszek

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka