winietka   winietka
naroznik naroznik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Jagiellońska 65
70-382 Szczecin

tel. 0914845194  fax 0914845156 
e-mail: sosw2@um.szczecin.pl

rok utworzenia ogródka: 1983
powierzchnia: 2000 m2

opis ogródka

Ogród był ?od zawsze? i jest nierozłącznym elementem naszego Ośrodka - powstał wraz
z powołaniem placówki, czyli prawie 50 lat temu. Wraz z rozwojem Ośrodka przechodził metamorfozy, momenty rozwoju i przemian. W latach 80-tych, gdy wybudowano dodatkowe budynki internatu oraz poprowadzono rurociąg ciepłowniczy, ogród został doszczętnie zdewastowany (zdjęcie 1), a tak obecnie wygląda to miejsce (zdjęcie 2). Jednak determinacja pracowników Ośrodka, na którego prośbę zespół architektów opracował plan rekonstrukcji ogrodu, doprowadziła do jego ponownego założenia i rozkwitu. Nie można pominąć ciężkiej długoletniej pracy opiekuna ogrodu, pani Feliksy Sadowskiej pracującą z młodzieżą (zdjęcie 5), będącej jednocześnie nauczycielką zawodu krawieckiego. Owocem jej trudów były piękne hortensje, srebrzyste świerki, buki, jarzębiny, brzozy, róże zdobyte ?sposobem? (pamiętajmy, że były to ciągle skromne lata 80-te). Po 22 latach poświęcenia i ciężkiej pracy pani Feli, która miała wymowny przydomek ?Hortensja?, opiekę przejął pan Jan Matyjasek, wychowawca internatu, a od roku koordynuje wszystkie prace w ogrodzie pani Ula Przybylak, również wychowawca. Lata ciężkiej pracy wychowawców i nauczycieli, ich entuzjazm oraz ogromna energia, a także zapał młodzieży, spowodowały, że ogród znów czaruje swoim urokiem i zmienia swoje szaty z każdą nadchodzącą porą roku (zdjęcie 3;4).
Wszystkie grupy w internacie mają pod swoją opieką przydzielony rejon ogrodu, w którym na bieżąco prowadzą prace porządkowe i pielęgnacyjne. Ponadto Pani Ula skupia wokół siebie grupę młodzieży, która towarzyszy jej w realizacji coraz to nowych pomysłów na upiększenie ogrodu.
Kiedy przyjrzymy się infrastrukturze, naszym oczom ukaże się ponad 2000 m2 zieleni, która mieni się wszystkimi jej odcieniami. Ponadto w ogrodzie urządzono dwa boiska, z czego jedno jest trawiaste a drugie ziemne (zdjęcie 6). Spacerując uliczkami ogrodu zauważymy w nim między innymi następujące krzewy: forsycje, mahonie, jaśminy, bez lilak, tuje, berberysy, cisy, rododendron, ostrokrzewy, ognik szkarłatny, rokitniki, pigwa, leszczyna (zdjęcie 9). Ponadto ogród mieni się kolorami takich kwiatów jak hortensje, irysy, aksamitki, barwinki, róże, piwonie, przebiśniegi, zawilce, pierwiosnki. Nie wolno nam pominąć informacji o naszych leśnych zakamarkach, w których odnajdziemy między innymi dęby, brzozy ( pod drzewami sadzonymi przez młodzież znajdują się butelki zawierające informacje, kto je sadził i kiedy), kasztanowce, rabina akacjowa ( akacja), lipy, jawory, klony, świerki, cisy, modrzewie, jarzębina, wierzba. Każdej wiosny ogród wita nas również zapachem urokiem magnolii, które nierozłącznie kojarzą się z naszym miastem, a historia ratowania młodziutkiej jeszcze magnolii podczas srogiej zimy, tworzy ciekawą legendę.
Ogród swoim zasięgiem obejmuje teren pomiędzy budynkiem szkoły i Internatu i ma dwa poziomy. Na niższym ulokowane są boiska otoczone drzewami. Na wyższym ukryte są uliczki z ławkami otoczone bujną zielenią i roślinnością. Ogród od lat jest nasza dumą i niezwykłą oazą spokoju w samym centrum ruchliwego miasta.

działalność dydaktyczna

W ogrodzie przy Specjalny Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 prowadzone są działania rewalidacyjne i wychowanie poprzez pracę prowadzone z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Praca na rzecz ogrodu jest istotnym elementem obowiązującego Planu dydaktyczno-wychowawczego Ośrodka. Na podstawie założeń tego planu powstał program edukacyjny pt.: ?Chrońmy środowisko ? rozwijanie postaw proekologicznych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym?, który został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka i obecnie jest realizowany.
Realizowane są m.in. cele ogólne służące:
- kształtowaniu postaw proekologicznych - zamiłowania i szacunku do otaczającej nas przyrody
- dbałości o zieleń w internacie i ogrodzie Ośrodka
- organizowaniu działań przyczyniających się do ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu
- uświadomieniu konieczności segregowania odpadów
- poznaniu zagrożeń cywilizacyjnych i ich zapobieganie (przyczyna-mechanizm działania-skutek)
- propagowaniu zachowań prozdrowotnych
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych działań
- wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych w trosce o harmonijny i zrównoważony rozwój.
Cele szczegółowe programu, w wyniku realizacji, którego wychowanek:
- wykonuje rzetelnie i odpowiedzialnie powierzone obowiązki i zadania,
- szanuje cudzą pracę
- potrafi oszczędnie gospodarować wodą i energią elektryczną
- wie, jak dbać o roślinność w zależności od pory roku,
- wie, jak segregować odpady,
- zna sposoby wykorzystania odpadów organicznych,
- jest opiekuńczy w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin ?wspomaga słabszych i potrzebujących
- kontroluje własne postępowanie i postępowanie innych
- zna i rozumie konsekwencje złego postępowania względem przyrody
- wie, jakie negatywne skutki powoduje niszczycielska działalność człowieka
- zna organizacje działające na rzecz ochrony środowiska w Polsce,
- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w najbliższym otoczeniu

Podczas stosowania różnych metod i form pracy z młodzieżą, zadaniem wychowawców jest odpowiedni dobór uczestników realizujących zadania, stosownie do ich możliwości. Przestrzeganie tych warunków gwarantuje realizację założonych celów i optymalny rozwój społeczny wychowanków.
Młodzież z internatu wraz z wychowawcą, pracując w swoich grupach wychowawczych są odpowiedzialni za wyznaczone obszary ogrodu (zdjęcie 7;8). Prowadzą na nim prace porządkowe (usuwanie śmieci, liści, połamanych gałązek, dokonywanie zmian architektonicznych w ogrodzie) i pielęgnacyjne (przycinanie roślin, ich nawożenie, tępienie chwastów i szkodników), ale także uczą się opieki i poszanowania roślin, które rosną w ogrodzie. Razem z młodzieżą walczymy z najmniejszym wymiarowo, ale bardzo groźnym szkodnikiem kasztanowca, szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Jemu także spodobało się i zamieszkał w naszym ogrodzie. Od kilku lat wszystkie liście zbierane są do worków, a następnie wywożone do utylizacji. Kiedyś pomagał nam w tym trochę Zakład Usług Komunalnych. Dostarczał worki i odbierał je wypełnione zarażonymi liśćmi.
Świadomość wychowanków, że są odpowiedzialni za działania, które maja służyć ochronie naszego środowiska, wpływa bezpośrednio na komfort pobytu w naszym Ośrodku, a także na ich zdrowie. Szczególnie mają tego świadomość, gdy nadchodzi wiosna i nasza młodzież każdą wolna chwile spędza w zaciszu ogrodu, to pracując w nim lub odpoczywając.

Często organizowane są imprezy na świeżym powietrzu jak: Pożegnanie lata, Przywitanie wiosny, Dzień Patrona Ośrodka, a także imprezy o charakterze typowo sportowym.
Z naszej gościnności w ogrodzie korzystają dzieci i młodzież z sąsiedztwa. Zdarzają się również przypadki wandalizmu, ale pomimo strat, ogród jest nadal otwarty dla okolicznych mieszkańców.
Prace w ogrodzie są też nierozłącznym elementem edukacji ekologicznej w Szkole Przysposabiającej do Pracy (w naszym Ośrodku funkcjonuje Szkoła Zawodowa dla osób z upośledzeniem lekkim oraz Szkoła Przysposabiającej do Pracy dla osób z upośledzeniem umiarkowanym), w której młodzież uczestniczy w zajęciach, przygotowujących ją do funkcjonowania w środowisku społecznym.
Pomoc w ogrodzie, zajęcia ekologiczne to bardzo ważny element rewalidacji naszych uczniów.
Warto podkreślić, że wspierają naszą pracę również nauczyciele zawodu, którzy wraz z klasami stolarskimi przygotowują karmniki na zimę, dzięki którym systematycznie dokarmiamy nasze ptaki. Dbają o elementy drewniane ławek, podpórki do roślin, drabinki, płotki, itp.
Współpracujemy z Ligą Ochrony Przyrody, od której otrzymujemy materiały dydaktyczne na podstawie, których w okresie zimowym organizujemy quizy i konkursy ekologiczne, z Lasami Państwowymi, dla których co roku nasza młodzież zbiera w naszym ogrodzie żołędzia, aby dokarmiać zwierzęta leśne. Na pewno żołędziami z naszego ogrodu nie dokarmimy wielu zwierząt, ale w młodzieży zostaje zaszczepiona potrzeba opieki nad potrzebującymi. W okresie zimowym młodzież należąca do sekcji ekologicznej dba o kwiaty doniczkowe w stołówce internackiej oraz na korytarzach internatu.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, w którym mamy zaszczyt pracować nasza młodzież ma możliwość poznania pracy wielu pokoleń absolwentów - swoich kolegów. Rzadko, która działalność młodzieży może poszczycić się ciągłością i takimi efektami. Bardzo często właśnie w ogrodzie doświadczali efektów swojej pierwszej pracy ?pod okiem? i z życzliwą pomocą wychowawców.
Mając za sobą długą tradycję dbania o nasz ogród uważamy, że jest on niezbędnym elementem wychowania naszej młodzieży. Daje zarówno możliwości działań prozdrowotnych, jak i uczy naszą młodzież odpowiedzialności i dbałość o swoje środowisko. Nie można przecenić jego walorów dydaktycznych, wychowawczych i estetycznych.

autorzy opisu

Hanna Więciarska, Jan Matyjasek, Edyta Siwińska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka