winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Różaniec Drugi 171, Tarnogród
23-420 Różaniec Drugi

tel. 0846899347 
e-mail: l.bozena@oswiata.org.pl

rok utworzenia ogródka: 2006
powierzchnia: 5 arów

opis ogródka

Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym charakteryzuje intensywna motywacja do poznania otaczającego świata , ludzi, rzeczy i zjawisk oraz nabywania w procesie uczenia się kompetencji społecznych warunkujących efektywność funkcjonowania w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach społecznych. Kierując się tą doktryną postanowiliśmy połączyć naukę z działaniem praktycznym dzieci na rzecz kształtowania najbliższego otoczenia szkoły. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało nam się połączyć różne możliwości i umiejętności tkwiące w dzieciach nie zawsze dostrzegane i doceniane w edukacji tradycyjnej. Chodzi tu głównie o umiejętności w zakresie projektowania i pielęgnacji roślin
Ogród jordanowski stworzony wspólnymi siłami rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły podlegał i podlega ciągłym zmianom i rozbudowie. Pierwsze kroki w zakresie upiększania terenu szkoły poczyniono po zakończeniu budowy budynku w 1993 r. W początkowym jednak okresie sadzono różne rośliny w dowolnych miejscach bez żadnej koncepcji . Pierwsze całościowe plany zostały stworzone kiedy organizowano 450 lecie powstania Różańca w 2006 r. Podczas gromadzenia materiałów doszukaliśmy się informacji wyjaśniających nazwę miejscowości i historię jej powstania. Uświadomiliśmy sobie, że doskonałym elementem nawiązującym do tych wydarzeń będą historyczne kąciki roślinne, aleja różana i leśny zakątek. Kolejne działania Stworzenie izby regionalnej w starym budynku szkolnym, placu zabaw , bocianiej łąki wynikały z bieżącej pracy szkoły. Poprzez tematyczne zagospodarowywanie placu szkolnego chcieliśmy podzielić ze środowiskiem , tym czym żyje szkoła na co dzień. Ostateczna nazwę zaczerpnęliśmy z publikacji poświęconych Henrykowi Jordanowi. Czytając o jego działalności uświadomiliśmy sobie, że idee , którym się poświęcał są aktualne i ważne również dzisiaj. Kierując się jego pomysłami postanowiliśmy stworzyć namiastkę takiego Ogrodu Jordanowskiego na naszym placu. Czyli miejsca w którym istnieją warunki do podejmowania swobodnej zabawy i różnego rodzaju gier, są możliwość prowadzenia badań i obserwacji przyrodniczych, stworzone są możliwości poznawania historii poprzez bezpośredni z nią kontakt oraz właściwe zagospodarowanie zapewnia możliwości w zakresie organizowania spotkań, festynów i zawodów sportowych. Proces jego tworzenia nie jest zakończony i będzie trwał przez wiele lat. Wiemy jedno, że jest dziełem wszystkich uczniów, którzy w kolejnych latach rozbudowują go poprzez swoje inicjatywy.

działalność dydaktyczna

Tworzony przez nas ogród w zależności od pełnionej funkcji podzielony jest na części: przyrodniczą , sportową i historyczną
Część przyrodniczą tworzą aleja różana, arboretrum leśne, skalniak i bociania łąka. Aleja różana powstała wzdłuż budynku szkolnego od strony południowej. Nasze działania były dokładnie przemyślane i zaplanowane. Swoje prace rozpoczęliśmy od przygotowania właściwego podłoża oraz uzupełnienia wiadomości dotyczących odmian i gatunków oraz wymagań pielęgnacyjnych. Sadzonki róż wielkokwiatowych, wielokwiatowych, piennych, parkowych, pnących, płożących i okrywowych zostały zakupione z funduszy sklepiku szkolnego. Centralne miejsce zajmuje jednak dzika róża , która tam rosła od zawsze. Swoje uprzywilejowane miejsce zawdzięcza temu, ze według legendy nazwa miejscowości pochodzi od dziko rosnących kiedyś róż. W powstanie alei różanej swój udział mają również rodzice, którzy wkopali palisadę opasującą aleję. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela prowadza prace pielęgnacyjne, spulchniają glebę między krzewami, usuwają pojawiające się chwasty oraz prowadzą działania zapobiegające pojawieniom się szkodników Na lekcjach przyrody prowadzone są obserwacje dotyczące przystosowań roślin do środowiska lądowego, rozpoznają rodzaje łodyg, poznają budowę kwiatu i jego rolę oraz określają funkcje liści.
Bociania łąka przylega bezpośrednio do alei różanej. Centralne jej miejsce stanowi wierzba na której w gnieździe z wysokości na plac szkolny patrzy bocian. Teren wokół drzewa jest trawiasty i nawiązuje do środowiska w którym bocian zdobywa pożywienie. Umieszczenie go na placu szkolnym nie jest przypadkowe. Jego wizerunek jest świadectwem działań uczniów naszej szkoły na rzecz ochrony tego gatunku ptaka. Już od 2002 roku szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ?Bocian?. W ramach którego dzieci prowadzą obserwacje przyrody i podejmują działania dla jej ochrony, każdego roku zbierają informacje o stanie populacji bociana białego na terenie gminy, poprzez dodatkowe zajęcia poszerzają swoją wiedzę dotyczącą środowiska życia, tras wędrówek współczesnych zagrożeń. Zgromadzone materiały przez uczniów zostały wykorzystane do przygotowania pokazu multimedialnego pt. Bocianich gniazd historie prawdziwe. Jest on wartościową pomocą wykorzystywaną na lekcjach przyrody i edukacji ekologicznej. Bezpośrednio na łące prowadzone są ćwiczenia dla uczniów klasy V dotyczące różnorodności biologicznej tego zbiorowiska.
W związku z tym, ze jest to teren ciągnący się wzdłuż chodnika prowadzącego do budynku szkolnego zasadziliśmy na nim 2 szczególne drzewa. Pierwsze posadzone w 2004 rodu jest Dębem Tysiąclecia i poświęcony jest patronowi szkoły kardynałowi Wyszyńskiemu, drugie to magnolia , którą posadzili uczniowie klasy I w dniu pasowania na ucznia.
Do stworzenia arboretrum leśnego i szkółki drzewek uczniowie przygotowywali się cały rok przynosząc do szkoły różne książki przyrodnicze z których czerpali wiedzę dotyczącą roślin, ptaków i zwierząt. Uczestniczyli w wycieczkach do lasu w różnych porach roku, obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie. Sam pomysł zrodził się z wertowania historii miejscowości wg której miejscowość powstała w miejscu karczowanego lasu. Wzbogaceni o wiedzę zaczerpniętą z książek i wycieczek zaprosiliśmy do pomocy leśniczego pana Jerzego Bryłę, który nie tylko przyniósł nam sadzonki roślin ale również najpierw pokazywał a później nadzorował nasze prace. Nasz kącik leśny tworzy 5 gatunków drzew iglastych,6 gatunków drzew liściastych 2 gatunki krzewów, 8 roślin zielnych, 2 gatunki mchów. Przestrzenie między roślinami wysypaliśmy korą, szyszkami i igliwiem. Aby nadać wygląd naturalny wykonaliśmy mrowisko, przywieźliśmy dwa korzenie drzew oraz zakupiliśmy atrapy zwierząt i ptaków leśnych. Przygotowany przez nas kącik leśny stwarza nam ogromne możliwości dydaktyczne podczas zajęć. Dzięki niemu rozpoznajemy drzewa iglaste i liściaste przy pomocy kluczy, obserwujemy co dziele się z roślinnością w poszczególnych miesiącach, określamy warstwy lasu, obserwujemy roczne przyrosty drzew. W minionym roku po raz pierwszy jedliśmy jagody czarne i poziomki. Wiele radości i satysfakcji sprawiły dzieciom grzyby, które pojawiły się między drzewami. Kontakt z przyrodą budzi u naszych uczniów uczucia opiekuńcze względem jej tworów, pozwala w pracy wychowawczej wprowadzić podstawowe elementy ochrony środowiska, budzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin i miłość do zwierząt, stwarza możliwości pracy zespołowej i rodzi poczucie odpowiedzialności zbiorowej za jej wyniki. W ostatnim roku kącik ten wzbogaciliśmy o mini pasiekę. Wszystkie ule zostały pozyskane od mieszkańców w tym jeden drążony w pniu drzewa. W nadchodzącym roku planowane są spotkania z pszczelarzem , który zapozna dzieci z etapami produkcji miodu oraz wartościami zdrowotnymi i odżywczymi wytworu pracy pszczół .
Część historyczną tworzy izba regionalna urządzona w starym budynku szkolnym. Zgromadzone w niej przedmioty i narzędzia codziennego użytku pozwalają na prowadzenie fragmentów lekcji z zakresu historii i tradycji regionu. Od wielu lat uczniowie poznają umiejętności i zawody dawnych mieszkańców. Każdego roku dzieci uczestniczą w warsztatach poświęconych wykonywaniem pisanek i kraszanek, formowania z papieru kwiatów. W tym roku uczestniczyły w zajęciach związanych z wytwarzaniem przedmiotów ze słomy. Ogólne zainteresowanie wzbudził kominiarz wykonany przez twórczynię ludową panią Bartosiki. Po pokazie wszyscy uczniowie próbowali swoich sił w wyplataniu ozdób ze słomy . Na wiosnę planowany jest wyjazd na piknik archeologiczny podczas którego będą mogli uczestniczyć min. w warsztatach z zakresu wykonywania narzędzi z gliny. Przed nami jeszcze sporo pracy zanim udostępnimy izbę zwiedzającym. Naszym marzeniem jest eksponowanie w niej wystaw tematycznych i organizacja lekcji historycznych.W ramach zagospodarowywania placu szkolnego w 2007 r. zorganizowaliśmy tuż przy izbie ogródek babci. Zgromadziliśmy w nim kwiaty powszechnie uprawiane przez nasze babcie: piwonie, gieorgienie, malwy, aksamitki. W następnym roku planowane jest założenie ogrodu zielarskiego.
Część sportową tworzą boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz plac zabaw. Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim umiejscowiona jest w środowisku wiejskim w którym nie ma miejsca poza placem szkolnym do zabawy.. Jest jedynym miejscem powszechnie dostępnym dla wszystkim i bezpiecznym dlatego też wspólnymi siłami rodziców, uczniów i pracowników szkoły dbamy o to miejsce podejmując działania w kierunku doposażenia placu zabaw. Ze składek rodziców oraz dzięki Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej udało nam się zakupić w 2007 r. kilka nowych elementów na plac zabaw. Wcielając w życie słowami Henryka Jordana :?starajmy się być bogatymi ,-to potrzebne, starajmy się być mądrzejsi ,-to jeszcze ważniejsze, ale przede wszystkim myślmy o tem, byśmy fizycznie byli dzielniejsi, byśmy nie ginęli, by nas było coraz więcej nie mniej? doprowadziliśmy do tego, że plac szkolny jest miejscem w którym dzieci chętnie spędzają wolny czas ucząc się i bawiąc.

autorzy opisu

Larwa Bożena

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka