winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Korola 38A
42-605 Tarnowskie Góry

tel. 0322859722  fax 0322859722 
e-mail: sp11tgory@interia.pl

rok utworzenia ogródka: 2002
powierzchnia: 16 arów

opis ogródka

Historia powstania ogrodu dydaktyczno ? przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach bardzo silnie związana jest z realizowanym w placówce programem proekologicznym skierowanym na zrównoważony rozwój oraz wyeliminowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci. Szkoła usytuowana jest w dzielnicy Bobrowniki Śląskie ? na obszarze rozległych wyrobisk pokopalnianych, który do niedawna znajdował się pod wpływem olbrzymiej ilości zanieczyszczeń, produkowanych przez okoliczne fabryki. Bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej trasy przelotowej powoduje, ze obszar przyszkolny narażony jest na emisję spalin oraz hałasu. W placówce podejmuje się wszelkie działania, które mogą wyeliminować szkodliwy wpływ opisanych czynników i wspomóc psychiczny oraz fizyczny rozwój dziecka.
Decyzję o powstaniu ogrodu podjęto w 2002 roku ? jej inicjatorem była nauczycielka biologii i przyrody - mgr Daniela Tomaszek, laureatka wielu konkursów ekologicznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, autorka programów proekologicznych oraz publikacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Pozyskawszy zwolenników swego projektu wśród nauczycieli, dyrekcji, uczniów i ich rodziców, nauczycielka odnalazła hojnych sponsorów przedsięwzięcia. Dzięki wspólnym wysiłkom wielu zaangażowanych ludzi, dla których troska o środowisko, w którym żyją młode pokolenia stanowi sprawę najwyższej wagi, rozpoczęto żmudne prace zmierzające do stworzenia szkolnej enklawy zieleni, która wkrótce miała się stać dumą uczniów oraz ich ulubionym miejscem pracy i odpoczynku. Przez kilka miesięcy na terenie zdziczałego sadu uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły karczowali stare drzewa, odchwaszczali i porządkowali teren. Przywieziono trzy ciężarówki próchniczej ziemi, przyczepę kamieni, przeznaczonych na zbudowanie oczka wodnego, dwie przyczepy kory do obsypywania roślin.
Ogród skomponowano z naturalnym krajobrazem, według przygotowanego projektu posadzono ponad 1000 bylin oraz 500 krzewów najrozmaitszych gatunków i odmian, które pochodzą z różnych rejonów geobotanicznych świata. Piętrowo zagospodarowaną roślinność charakteryzuje niezwykłe bogactwo kształtów i barw liści, kwiatów i kolorów. Gatunki drzew, krzewów i kwiatów dobrano
i posadzono tak, by o każdej porze roku zachwycały swoim naturalnym pięknem. Na estetyczno ? krajobrazowe walory obiektu wpływa również usytuowanie krętych alejek ogrodowych oraz oczka wodnego, które dają możliwość wyeksponowania gatunków rosnących pojedynczo lub w małych grupach.
Bogata roślinność ogrodowa stanowi naturalną barierę dla hałasu i zanieczyszczeń ? ogród połączony jest z pasem zieleni odgradzającym szkołę od ruchliwej ulicy.
Zadbano o to, by nic się nie zmarnowało ? nawet pnie starych drzew, pocięte w równe plastry, posłużyły do oznakowania ogrodowych ścieżek. Dla potrzeb dydaktycznych wygospodarowano poletka doświadczalne, stworzono również ścieżkę roślin nagozalążkowych. Pod koniec 2002 roku zakupiono profesjonalną klatkę meteorologiczną i wyposażono ją w sprzęt meteorologiczny. Jeszcze przed nadejściem mrozów udało się także umieścić w ogrodzie okazały karmnik heski, który natychmiast stał się ulubionym miejscem posiłków dla okolicznych ptaków.
Dzięki wytrwałej, systematycznej pracy uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, ogród wciąż zmienia swój wygląd ? rośliny rozrastają się, z roku na rok zachwycając coraz większym bogactwem kształtów i barw. Jest dumą szkolnej społeczności ?jedenastki? ? szkoły, która jako jedyna wśród tarnogórskich podstawówek posiada własny ogród dydaktyczno ? przyrodniczy.

działalność dydaktyczna

Od chwili założenia ogród stał się miejscem prowadzenia zajęć terenowych dla uczniów SP 11. Wielka rozmaitość posadzonych tu roślin sprawia, iż poglądowe nauczanie botaniki jest niezwykle atrakcyjne
i efektywne. Dzieci uczą się rozpoznawać gatunki roślin, które coraz częściej sadzone są w ich przydomowych ogródkach, poznają niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i ćwiczą praktyczne umiejętności związane z hodowlą roślin ozdobnych.
W ramach zajęć przyrodniczych odbywających się w ogrodzie opisują cykl rozwojowy roślin (pomiar, rejestracja zjawisk fenologicznych), obserwują i porównują ekosystemy naturalne i sztuczne, sprawdzają wymagania roślin oraz stan środowiska na podstawie wyglądu roślin, badają wybrane właściwości fizyczne i chemiczne wody i gleby, zakładają poletka doświadczalne i wykonują na nich proste zbiegi pielęgnacyjne i hodowlane (zasilanie, ciecie, przygotowanie do zimy, walka z chwastami).
Dzięki ogrodowej stacji meteorologicznej dzieci obserwują stan pogody oraz dokonują pomiaru jej składników, karmnik heski ułatwia natomiast obserwowanie życia i zwyczajów najprzeróżniejszych gatunków ptaków.
Walory ogrodu docenili także nauczyciele innych zajęć dydaktycznych. W cieniu drzewa, na zielonym dywanie trawy zasiadają często grupki uczniów, którzy farbą, kredką, czy ołówkiem próbują uwiecznić niedoścignione piękno ogrodowych drzew, krzewów i kwiatów. Odbywają się tu także lekcje języka polskiego, podczas których dzieci uczą się dobierać najwłaściwsze słowa dla opisywania kolorów
i kształtów, by później wyrazić swój zachwyt w prozie, czy w wierszu. Nigdzie piękniej nie zabrzmią także dźwięki muzyki Chopina, czy Vivaldiego ? lekcje muzyki, które odbywają się w ogrodowym plenerze dostarczają dzieciom niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Każdego roku na pamiątkę rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej pierwszoklasiści sadza w ogrodzie swoje pamiątkowe drzewo. Z własnych ogródków przynoszą garstkę ziemi, która stanowi symbol ich przynależności do małej, szkolnej społeczności, pod drzewem zakopują stworzoną przez siebie ?kapsułę czasu? ? pojemnik z własnoręcznymi podpisami i odciskami palców wszystkich pierwszaków.
Uczestnicząc w zakładaniu ogrodu dzieci oraz ich rodzice dostarczyli młodszym pokoleniom wielu pozytywnych wzorców ? udowodnili, że wspólny wysiłek może przynieść wymierne efekty, poczuli się współodpowiedzialni za dzieło swoich rąk oraz dumni z faktu, iż tak wielkie przedsięwzięcie stało się ich udziałem. Ta twórcza praca pozytywnie wpłynęła na kolejne pokolenia - wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczą w pracach na terenie ogrodu, czują się odpowiedzialne za jego stan i wygląd. Uczniowie ?jedenastki?, dzięki istnieniu ogrodu wzrastają w poczuciu poszanowania przyrody i pracy rąk ludzkich, które naszemu środowisku dają jedyną szansę przetrwania.

autorzy opisu

Izabela Pałuchowska, Daniela Tomaszek

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka