winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Turośli

ul. Jana Pawła II 28
18?525 Turośl

tel. 0862786203  fax 0862786203 
e-mail: spturosl@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2005
powierzchnia: 7 arów

opis ogródka

Szkoła Podstawowa w Turośli należy do sieci szkól promujących zdrowie. Jednym z naszych standardów jest tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
W związku z tym w 2005 roku przystąpiliśmy do ?Konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej ?Przyszkolny ogród przyrodniczy?? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Nagrodą w wygranym konkursie było uzyskanie dotacji z przeznaczeniem na zakup sadzonek, materiałów ogrodniczych, pomocy dydaktycznych związanych z celem konkursu.
Uzyskane wsparcie finansowe pozwoliło we wrześniu 2005 roku na przystąpienie do prac związanych z założeniem ogrodu przyszkolnego.
Od północno-wschodniej strony budynku rosły drzewa: akacje, brzozy. Podczas remontu szkoły, m.in. dach, elewacja zewnętrzna, prace wewnątrz budynku, drzewa zostały zniszczone i wycięto je. Pozostały odrosty oraz pozostałości gruzu wymieszanego z piaskiem. W tym miejscu postanowiono założyć ogród szkolny. Przedsięwzięcie to wymagało dużego wkładu pracy związanego z przygotowaniem podłoża. Usunięto rosnące krzaczaste odrosty, zebrano wierzchnią warstwę piasku
z gruzem, wyrównano teren, a następnie nawieziono ziemię torfową, zastosowano odpowiednie nawożenie, stanowiące właściwe podłoże dla roślin. Wymienione prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w Turośli w ramach prac interwencyjnych.
(Foto 1 ? Przygotowanie miejsca na ogród przyszkolny)
(Foto 2 ? Przygotowanie miejsca na ogród przyszkolny.)
Po zrealizowaniu powyższych czynności przystąpiono do zakładania ogrodu zgodnie z wcześniej wykonanym planem.
(Foto 3 ? Plan ogrodu ? od frontu szkoły ? skalniak)
(Foto 4 - ? Plan ogrodu ? bok szkoły)
Zakupiono sadzonki, nasiona i materiały niezbędne do założenia ogrodu. Wytyczono alejki, rabaty, warzywnik oraz miejsce nasadzeń roślinności, wykonano ścieżki z gresu, zasadzono zakupione rośliny, wyłożono rabaty korą, zasiano trawniki. Te czynności były wykonywane przez uczniów i pracowników szkoły pod nadzorem i ze wskazówkami nauczyciela przyrody. Oznakowano rośliny za pomocą zakupionych tabliczek zawierających najważniejsze informacje dotyczące cech i warunków wzrostu poszczególnych gatunków.
(Foto 5 - 7 ? Przygotowanie ogrodu)
Obecnie poszczególne części ogrodu są pod bezpośrednią opieką uczniów poszczególnych klas i ich wychowawców. Opieka ta polega na systematycznym odchwaszczaniu powierzonych powierzchni, pielęgnowaniu poszczególnych roślin w tym przycinaniu pędów, usuwanie odrostów, zabezpieczeniu przed mrozem i zwierzętami i formowaniu krzewów a także na uzupełnianiu nowych nasadzeń. Podlewaniem ogrodu zajmują się pracownicy obsługi szkoły.
W ogrodzie szkolnym znajdują się następujące gatunki roślin: Tuja Golden Globe, Tuja Umbraculifera, Żywotnik Szmaragd, Klon Palmowy, Świerk Conica ?Alberta Blue?, Jałowiec Repanda, Żywotnik Aurea Nana, Tawuła Grefsheim, Tawuła Van Houte, Berberys thunberga, Bukszpan, Żywotnikowiec japoński, Cyprys lawsona, Jałowiec Blue Pacyfic, Migdałek Pa, Modrzew Pa, Jałowiec Szlagier, Jałowiec Blue Arrow, Wierzba mandżurska, Piersi japoński, Jodłą balsamiczna, Juka ogrodowa, Żywotnik Danica, Tawuła Goldmound, Azalia, Rododendron, Rokitnik, Trzmielina, Świerk Nidifiormis, Jałowiec Depressa Aurea, Jałowiec Mint Julep, Jałowiec Old Gold, Cyprys groszkowy, azalia japońska, Kosówka, Forsycja Maluch a także wiele innych bylin, roślin cebulowych. Posadzono także drzewa owocowe: wiśnia, śliwa, jabłoń, grusza oraz krzewy: porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest, aronia, pigwa. W ogrodzie znajdują się także pozostawione pojedyncze brzozy.
W wydzielonym warzywniku uprawia się warzywa: marchew, buraki, pietruszka, szczaw, fasola, cebula, pory, selery, zboża: żyto, owies oraz zioła: mięta, majeranek, bazylia.

działalność dydaktyczna

Założenie ?Przyszkolnego ogrodu przyrodniczego? pozwoliło na prowadzenie zajęć w terenie, bezpośrednie obcowanie z przyrodą, co wzbogaciło i wzbogaca uczniów w wiedzę przyrodniczą, ekologiczną i sozologiczną. Stwarza uczniom możliwości poznania różnych gatunków roślin, wymagań glebowych i zasad pielęgnacji. Umożliwia również poznanie gatunków chronionych, różnorodność ich budowy morfologicznej i wielu nowych terminów przyrodniczych. Pozwala na przeprowadzenie licznych badań i eksperymentów ? np. wpływ nasłonecznienia i nawożenia na rośliny, obserwację i wyciąganie na ich podstawie właściwych wniosków. Uczestnictwo w zakładaniu, a następnie w systematycznej pielęgnacji ogrodu, poza zdobyciem wiedzy, wyrobiło i nadal wyrabia nawyki dbania o estetykę otoczenia, także uczy wielu praktycznych umiejętności związanych z zakładaniem i pielęgnacją ogrodu.
Uczniowie mający kontakt z przyrodą spontanicznie reagują na jej piękno jak i przejawy wandalizmu. Są wyczuleni na bezmyślne, niszczące działanie człowieka, co pomaga uczniom uzmysłowić efekty ich własnych, negatywnych zachowań w środowisku. Zajęcia w ogrodzie szkolnym spowodowały efektywne działania na rzecz środowiska lokalnego, a także podejmowanie celowej działalności praktycznej dotyczącej uprawy roślin ogrodowych, jak też ochrony naturalnego środowiska człowieka.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi z umiejętnym stawianiem pytań, stwarzaniem sytuacji dydaktycznych i problemowych oraz wzbudzaniem radości poznania.
Nauczanie ekologiczne powoduje formowanie różnorodnych pozytywnych cech osobowości, kształtowanie właściwych postaw, zapatrywań, przekonań, zasad postępowania. Rezultatem rozbudzenia świadomości ekologicznej jest wychowanie uczniów, którzy posiadają:
- Całokształt wiedzy o środowisku przyrodniczym,
- Zdolność do dostrzegania specyfiki zjawisk przyrodniczych oraz odnajdywanie w nich głównych związków współzależności i prawidłowości,
- Gotowość do otwartego, twórczego myślenia, warunkującego przydatność do wprowadzania innowacji gwarantującej bezpieczeństwo ekologiczne.
W ogrodzie szkolnym prowadzone są zajęcia z różnych przedmiotów. Konspekty odbywanych zajęć znajdują się w dokumentacji szkoły oraz bibliotece szkolnej.
Cel: Nabycie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej oraz sozologicznej, poznanie terminologii, kształtowanie właściwych postaw.
Tematyka zajęć:
- Poznanie zasad zakładania ogrodu ? zajęcia pozalekcyjne ? obserwacja postępujących prac;
- Zasady doboru gatunków roślin w ogrodach ? lekcje przyrody;
- Rozpoznawanie i poprawne nazywanie gatunków roślin w ogrodzie ? aktywne działania praktyczne;
- Nabycie umiejętności zasiewu i pielęgnacji roślin ? obserwacja, ćwiczenia praktyczne;
- Nabycie umiejętności formowania krzewów do ustalonego kształtu, przycinania drzew owocowych, znajomość terminów dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych ? zajęcia pozalekcyjne;
- Prowadzenie obserwacji ? zajęcia lekcyjne (przyroda, nauczanie zintegrowane) i pozalekcyjne:
- poznanie morfologicznej budowy roślin okryto- i nagonasiennych,
- budowa kwiatu i rodzaje kwiatostanów roślin,
- budowa morfologiczna liścia na przykładzie roślin z ogrodu szkolnego,
- znaczenie, rodzaje i typy łodyg,
- rodzaje systemów korzeniowych;

- Obserwacja wzrostu i rozwoju roślin ? prowadzenie badań, eksperymentów, dotyczących wpływu różnych czynników na wzrost i rozwój roślin ? różnorodne zajęcia edukacyjne, m.in. lekcje przyrody, nauczania zintegrowanego, zajęcia koła ekologicznego i inne;
- Obserwacja ogrodu w różnych porach roku ? sezonowość prac ? prowadzenie obserwacji ukierunkowanej na lekcjach przyrody, ukazanie zmian w formie ekspresji plastycznej;
- Odchwaszczanie ogrodu ? poznanie gatunków chwastów ? zajęcia pozalekcyjne, świetlicowe, godzina do dyspozycji wychowawcy;
- Rysowanie ogrodu w skali ? przyroda, matematyka;
- Znaczenie warzyw i owoców w odżywianiu człowieka ? przyroda, godzina do dyspozycji wychowawcy;
- Zioła ? ich znaczenie dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie ziół ? przyroda;
- Poznanie podstawowych gatunków warzyw ? nauczanie zintegrowane;

Cel: dostrzeganie piękna przyrody, wykorzystanie bogactwa przyrodniczego przyszkolnego ogrodu przyrodniczego do realizacji treści dydaktyczno ? wychowawczych.
Tematyka zajęć:
? Obserwacja, ćwiczenia słownikowe, opis ogrodu szkolnego ? język polski, język angielski;
? Wdrażanie zasad ortograficznych z wykorzystaniem słownictwa związanego z ogrodem ? język polski, nauczanie zintegrowane;
- Szkicowanie w plenerze ? rysowanie dowolnie wybranych roślin ? edukacja plastyczna;
- Konkursy: ekologiczne, plastyczne i inne ? przyroda, plastyka;
- Projektowanie ogródków przydomowych ? technika, zajęcia świetlicowe;
- Makieta ogrody przydomowego ? technika, zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne;
- Rola aktywnego wypoczynku w otoczeniu przyrodniczym ? wszystkie zajęcia edukacyjne;
- Rozbudzanie ciekawości poznawania zjawisk przyrodniczych, nowych gatunków roślin, zasad ich uprawy ? wszystkie zajęcia edukacyjne;
- Poznanie roślin chronionych np. szarotka alpejska, sasanka, konwalia i inne ? przyroda
- Ogród szkolny źródłem wiedzy o gatunkach roślin dla społeczności lokalnej ? wizyty rodziców w ogrodzie szkolnym.

Efektem zagospodarowania terenu jest przyszkolny ogród, który poprawił walory estetyczne otoczenia szkoły, podniósł poziom wiedzy, umiejętności i świadomość ekologiczną uczniów i rodziców oraz całej społeczności lokalnej.

Ogród szkolny miał wpływ na poprawę estetyki ogrodów przydomowych uczniów.

autorzy opisu

Halina Stachelek, Alicja Cicha

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka