winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej

Wólka Kłucka 217, Mniów
26-080 Wólka Kłucka

tel. 0413038126 
e-mail: spwolkaklucka@onet.eu

rok utworzenia ogródka: 1962
powierzchnia: 80 arów

opis ogródka

Szkoła podstawowa położona jest w malowniczej miejscowości Wólka Kłucka, na południowo-zachodnich obrzeżach gminy Mniów, nad rzeką Żeromskiego Łososiną.
Prace związane z złożeniem ogródka szkolnego rozpoczęły się 3 kwietnia 1962 r., wówczas to szkoła włączyła się do akcji zadrzewiania i uporządkowania przyległego doń terenu. Zasadzono ok. 2200 drzewek i kilkadziesiąt metrów żywopłotu, wydzielono aleje. Od tego czasu ogród jest sytematycznie wzbogacany o nowe nasadzenia.
Od strony południowo-wschodniej teren ogrodu porasta skupisko drzew nazywane przez uczniów i nauczycieli "laskiem". Ekosystem ten charakteryzuje się warstwową budową. Są tu przede wszystkim drzewa rodzimego pochodzenia: lipy, klony, graby, dęby, jesiony, wiązy, topole, buki, modrzewie, świerki i sosny. Na korze drzew, suchych gałęziach i kamieniach spotyka się porosty listkowate - pustułkę pęcherzykowatą, porosty krzaczkowate - mąklę tarniową. W lasku występują liczne krzewy: leszczyny, jałowce, jeżyny, kruszyna pospolita, kalina koralowa, bez czarny oraz rośliny naczyniowe: paprocie - narecznicę i orlicę, skrzypy. Na jego terenie występują rośliny zielne podlegające ochronie: konwalia majowa, zawilec gajowy. W runie leśnym można znaleźć grzyby (purchawice, podgrzybki jadalne, podgrzybki pasożytnicze, borowiki szlachetne, borowiki ponure, pieprzniki jadalne, liczne muchomory czerwone i sromotnikowe), mchy (mech płonnik, mech torfowiec), borówki czernice.
Od strony zachodniej znajdują się zagonki do wykonywania doświadczeń. Wysiewane są tu warzywa. Obok rosną drzewa owocowe, takie jak: jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie. Wśród nich jest położona pasieka.
Od strony północno - zachodniej znajduje się pięć klombów, na których są wysadzane lub wysiewane wiosną rośliny ozdobne, m.in. dalie, mieczyki, cynie, niezapominajki, aksamitki, ozdobne słoneczniki, łubin ozdobny. Obok jednego z klombów widnieje skalniak założony w 2001r. Spełnia on m.in. funkcję ozdobną, ale również tworzy dla roślin odpowiednie środowisko, przede wszystkim w zakresie warunków glebowych. Rosną na nim: kostrzewa, tawua, trzmielina oraz goździk kamienny, goździk kartuzek, rojnik olbrzymi, rojnik drobny, echeweria.
Na terenie ogrodu znajdują się luźno "pororzucane" świerki, modrzewie, brzozy, klony, wierzby, robinie akacjowe, pięciorniki, cyprysiki, irgi, wejgele, tawuły, tuje, berberysy, cisy oraz głóg, dzika róża, pigwa. Rośliny te zostały posadzone w taki sposób, aby upiększały i wzbogaciły bioróżnorodność otoczenia szkoły.
W ogrodzie wśród skupiska drzew, m.in. jarzębiny utworzono ptasią stołówkę.
Pozostały teren porastają liczne gatunki traw, takie jak: trzęślica modra, tymotka łąkowa, perz właściwy, kostrzewa łąkowa, drżączka średnia, konietlica łąkowa oraz inne rośliny zielne. Wśród nich znajdują się rośliny lecznicze, np. mięta polna, fiołek polny, rumianek pospolity, krwawnik pospolity, mniszek lekarski. Łatwo spotkać też macierzankę, dziurawiec, koniczynę białą i różową, firletkę, stokrotkę, złocień, dzwonek, podbiał, powój, babkę zwyczajną, pięciornik gęsi, świetlik łąkowy, komonicę zwyczajną, dąbrówkę rozłogową, szałwię łąkową, szczaw zwyczajny.
Równie bogaty jest świat okazów zwierzęcych. W koronach drzew gnieżdżą się ptaki: gołębie (synogarlice), sójki, kruki, trznadle, wilgi, wrony, gawrony. Mają tu swoje dziuple dzięcioły. Można spotkać ciekawe gatunki motyli dziennych i nocnych, pająki krzyżaki, pszczoły, osy, kopce z mrówkami, chrząszcze - jelonek, koziróg, różne żuki - rohatyniec nosorożec, liczne gatunki trzmieli. Spośród mięczaków występują ślimaki. Płazy i gady reprezentowane są przez żaby, ropuchy, jaszczurki. Na trawnikach wczesną wiosną pojawiają się kopce kretów. Rzadziej spotyka się wiewiórki.

Ogród szkolny spełnia funkcje zarówno dydaktyczne, wychowawcze jak i sportowo-rekreacyjne, jest miejscem gier i zabaw dla dzieci, wydzielono też miejsce na wypoczynek w czasie przerw oraz po lekcjach. Zielona przestrzeń wyposażona jest w boisko do piłki nożnej, koszykowej oraz siatkowej.

Ogrodem opiekują się: wszyscy nauczyciele wraz z uczniami, ponadto przy wykonywaniu niektórych prac porządkowych lub związanych z uprawą ziemi pomagają pracownicy obsługi.

Szkolny ogród jest chlubą dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Podnosi on estetykę otoczenia szkoły oraz stwarza warunki rozwoju zainteresowań przyrodniczych i badawczych uczniów. Mieszkańców również cieszy korzystna zmiana wokół szkoły.

działalność dydaktyczna

Cele działalności edukacyjnej ogrodu szkolnego:
- kształtowanie właściwych postaw i umiejętności w obcowaniu z przyrodą,
- wyzwalanie szacunku wobec życia w każdej postaci,
- inspirowanie do odkrywania i doświadczania,
- uwrażliwianie dzieci i młodzieży na przejawy niszczenia środowiska naturalnego i wspieranie działań proekologicznych,
- wyzwalanie ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
- promocja zdrowego stylu życia,
- zachęcanie do czynnego wypoczynku.
W ogrodzie szkolnym obywają się następujące zajęcia:
1). Nauczyciel przyrody i nauczyciele kształcenia zintegowanego prowadzą zajęcia warsztatowe oparte na cyklu pór roku, których celem jest rozbudzenie twórczego myślenia, ukazanie piękna i zróżnicowania przyrodniczego, zachęcenie dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu w oparciu o próby samodzielnej uprawy i hodowli drzew, krzewów i roślin zielnych oraz wymiana własnych sprawdzonych sposobów na piękne ogrody. Na terenie ogrodu można obserwować zmiany zachodzące w sadzie, ogrodzie, łące i lesie. Pory roku również są inspiracją dla nauczycieli języka polskiego, podczas spacerów uczniowie obserwują przyrodę, a następnie na lekcjach piszą sprawozdania, opisują rośliny.
2). Z wykorzystaniem ogrodu przeprowadza się szkolne konkursy, takie jak: Zielnik roślin zielnych, Rysunkowy zielnik roślin ogrodowych, Ogród moich marzeń. Dzieci i młodzież uczestniczą w konkursach na temat wiedzy przyrodniczej oraz literackich organizowanych we współpracy z LOP - "Przyroda Moja Miłość".
3). Uczniowie klas I - VI wraz z opiekunami realizują we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody projekt "Różnorodność biologiczna Polski - ogrody ekologiczne", wykonują prace na konkurs "W ogrodzie Babci - zielnik roślin zapomnianych". Celem pracy jest przygotowanie zielnika roślin regionalnych, tradycyjnych, zapomnianych uprawianych w ogrodach.
4). "Zielone lekcje" - są to zajęcia terenowe, które realizowane są w oparciu o aktywne formy edukacji ekologicznej, gry dydaktyczne, samodzielną pracę uczniów z wykorzystaniem kart pracy. Z tego typu zajęć korzystają głównie młodsze klasy, oddział przedszkolny.
5). Na terenie ogrodu mają miejsce spotkania z leśniczym Leśnictwa Dobrzeszów. Są to najczęściej warsztaty przyrodnicze, podczas których uczestnicy poznają w naturze wiele gatunków roślin i zwierząt, o których uczą się w szkole. Poznają różnorodne siedliska życia roślin i zwierząt, zależności istniejące w naturze. Często wykonują prace na rzecz przyrody, np. rozwieszają budki lęgowe dla ptaków, zawieszają karmniki, sprzątają teren "lasku".
6). Co roku jesienią w ogrodzie opiekunowie gromady zuchowej i drużyny hacerskiej organizują Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. Odbywają się wówczas w terenie biegi przełajowe i liczne konkurencje związane z wykorzystaniem skarbów jesieni.
7). Nauczyciel plastyki i muzyki realizuje lekcje w plenerze podczas, których uczniowie szkicują, malują krajobraz, rośliny, nasłuchują śpiew ptaków, szum drzew, co później wykorzystują przy tworzeniu muzyki.
8). Ogród szkolny jest wykorzystywany przy realizacji projektów edukacyjnych:
- Święto Drzewa we współpracy z Klubem Ekologicznym Gaja, odbywają się lekcje w ogrodzie prowadzone przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego lub leśniczego z udziałem rodziców na teamt roli i znaczenia drzew, uczniowie przygotowują na tę uroczystość przedstawienie, a w ogrodzie co roku jest sadzone ?Drzewo dla pokoju?.
- Poznajemy i chronimy polskie gatunki drzew, projekt długoterminowy, do niektórych działań wdrażana była cała społeczność szkolna i częściowo lokalna. Uczestnicy projektu organizowali akcje, kampanie, konkursy, wycieczki, monitorowali zbiórkę surowców wtórnych. Przez cały rok szkolny członkowie LOP prowadzili obserwacje drzew wokół szkoły. Leśniczy poprowadził ciekawe zajęcia terenowe, w czasie których uczniowie rozpoznawali gatunki drzew po liściach i pokroju ogólnym. Głównym celem tej inicjatywy było zainspirowanie dzieci do podejmowania działań ekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew, popularyzowanie znaczenia drzew w biosferze.
- Ptaki wokół nas, projekt długoterminowy realizowany przez kl. I - III, uczniowie prowadzili obserwacje ptaków w najbliższymotoczeniu, rozpoznawali najczęściej występujące ptaki na podstawie ich cech charakterystycznych, określali "ptasie menu", przygotowywali i prowadzili ptasie stołówki.
- "Ziemia to nasz dom. Poznajemy ją i chronimy", projekt dłuoterminowy, uczniowie kl. I realizują zadanie tego projektu z wykorzystaniem ogrodu szkolnego, poznają przyrodę za pomocą waroku, dotyku, słuchu, zapachów w różnych porach roku.
9). Na zajęciach pozalekcyjnych koła przyrodniczego prowadzone są systematyczne i ukierunkowane obserwacje roślin (od kiełkowania po wydanie owocu), uczniowie prowadzą z opiekunem prace pielęgnacyjne.
Uczniowie sporządzają notatki dotyczące pierwszych pąków na drzewach, rozróżniali pąki kwiatowe od pąków, z których wyrastają liście. Poznają budowę kwiatu i etapy powstawania owocu na przykładzie drzewa owocowego, jabłoni.
W trakcie spacerów po ogrodzie bacznie obserwowują mieszkańców drzew. Wykonali zdjęcia i prace plastyczne pod hasłem: Organizmy związane z drzewem.
Zimą podziwiali drzewa pokryte śnieżnym puchem, wyróżniali gatunki zrzucające liście na zimę.
10). Ogród szkolny w czasie śnieżnej i mroźnej zimy jest ostoją dla ptaków. Nauczyciel przyrody i nauczyciele kształcenia zintegrowanego wraz z uczniami organizują stołówkę dla ptaków. Systematycznie je dokarmiają, aby te wiosną, latem i jesienią skutecznie zwalczały szkodniki drzew. W czasie dokarmiania obserwują zlatujące się do karmników ptaki.
11). Od kilku lat w naszej szkole w kwietniu jest przeprowadzana akcja ?Zielony Grosik?. Jest to dobrowolna zbiórka pieniędzy na zakup ?zieleni?, która jest sadzona na placu szkolnym.
12). We współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA 14 listopada i 22 kwietnia 07r. zorganizowano Dzień Czystego Powietrza. W ramach kampanii ?Nie trujcie? uczniowie apelowali przeciwko spalaniu śmieci w kominach poprzez wykonanie plakatów, podkreślali znaczenie drzew w oczyszczaniu powietrza. Udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się do wzrostu świadomości i prawidłowych postaw ekologicznych społeczności szkolnej i lokalnej.
13). Realizacja ogólnopolskiego konkursu zadaniowego - KLimat w potrzebie - odbywa się z udziałem prac skoncentrowanych w ogrodzie, uczniowie określali stopień zanieczyszczenia powietrza wykorzystując skalę porostową.
14). Opiekunowie koła przyrodniczego wraz z uczniami prowadzą kampanię "Chrońmy konwalię majową".
15). Ponadto w ogrodzie szkolnym mają miejsce lekcje wychowawnia fizycznego, gier i zabaw ogólnorozwojowych z wykorzystaniem terenu naturalnego, boiska do piłki nożnej, siatkowej czy koszykowej.

autorzy opisu

Jolanta Bętkowska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka