winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Zezulinie

Zezulin 70, Ludwin
21-075 Zezulin

tel. 0817570006  fax 0817570006 
e-mail: sp.zezulin@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2002
powierzchnia: 0,5 ha

opis ogródka

Ogród powstał w ramach realizacji konkursu ?Kształtujemy tożsamość krajobrazu? przy udziale uczniów, nauczycieli oraz rodziców i mieszkańców naszej miejscowości. Pierwsze prace zostały wykonane w roku szkolnym 2002/2003. Zaprojektowano wówczas ?ogródek wiejski? czyli ? studnia babuni?- teren wokół budynku biblioteki gminnej i Lokalnej Izby Pamięci z roślinami tradycyjnie sadzonymi w okolicznych ogródkach wiejskich. Zasadzono piwonie, liliowce, ostróżki, malwy, floksy, orliki, łubiny, marlinki i wiele innych kwiatów. Posadzono również drzewa: ozdobne formy jabłoni, wiśni, czereśni. Od strony północnej rośliny cieniolubne: paproć, barwinek, żurawka i inne. W nawiązaniu do tradycji naszego wiejskiego regionu wykorzystano trwałe elementy krajobrazu wytworzonego przez człowieka, takie jak studnia, budynek po starej szkole. Powstały urządzenia wykorzystywane w dawnych czasach tj.: żuraw do pobierania wody, drewniane koryto do pojenia bydła.
Kolejnym terenem zagospodarowanym był teren przed budynkiem szkoły. Urządzony został w postaci regularnych, symetrycznych rabat, otoczonych niskim żywopłotem z pięciornika i tawuły japońskiej. W środku rabat posadzono róże. Jedną z rabat wykorzystano na zielnik. Rosną tam zioła - mięta pieprzowa, macierzanka, kozłek lekarski, melisa, oregano.Kolejnym fragmentem ogrodu jest rabata z iglarkami przy wejściu do budynku szkoły. Otoczona rabatą z aksamitkami i astrami tworzy piękną całość. Na rabacie znajdują się m.in. tuje, jałowce, świerki uzupełnione trzmielinami oraz krzewami kwitnącymi.W trakcie zagospodarowania jest plac zbaw. Są tu posadzone sosny oraz drzewa owocowe typu jabłoń, śliwa, wiśnia, brzoskwinia, czereśnia tworzące ścieżkę dendrologiczną. Zasadzono również cyprysy i tuje. Wykonano klomby, na których rosną rośliny skalniakowe oraz kosodrzewina.

działalność dydaktyczna

Różnorodność gatunkowa roślin w naszym ogrodzie pozwala rozwijać uczniom wiedzę o przyrodzie ożywionej. Stworzony ogród mini botaniczny wokół szkoły ubogaca krajobraz, jest miejscem podejmowania działań w zakresie edukacji ekologicznej. Integruje społeczność lokalną poprzez współuczestniczenie w tworzeniu ciekawych miejsc różnorodności przyrodniczej. Jest przykładem estetycznego zagospodarowania terenu i miejscem prowadzenia warsztatów przyrodniczych, lekcji poglądowych, festynów szkolno-środowiskowych. Udział w pracach pielęgnacyjno-porządkowych dzieci jest przykładem wychowywania przez pracę i wychowania estetycznego. Uczy szacunku dla pracy i przyrody oraz możliwości poznania tradycji.

autorzy opisu

mgr. Beata Białkowska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka