winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

Kicin, ul. Gwarna 1, Czerwonak
62-004 Kicin

tel. 0618127041  fax 0618127041 
e-mail: dartanian_darek@poczta.onet.pl

rok utworzenia ogródka: 2003
powierzchnia: 700 m2

opis ogródka

Nasza szkoła jest małą wiejską szkołą położoną na obrzeżach Poznania, na skraju Puszczy Zielonki.
Podobnie jak wiele małych szkół w kraju tak i nasza nie posiada środków na zagospodarowanie terenów wokół szkoły. Korzystając z możliwości współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska w naszej gminie, w ramach zagospodarowania terenów wokół gminnych szkół, wspólnie z uczniami klas VI postanowiliśmy wziąć udział w
I Gminnym Konkursie na najlepszy projekt. Z grupą zapaleńców przystąpiliśmy do wykonania i opisu makiety. W październiku 2002 roku odbyło się wręczenie nagród. Moi uczniowie zwyciężyli i otrzymaliśmy pierwszy 1000 zł na realizację projektu. Wspólnie: nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli decyzję o zagospodarowaniu terenu o powierzchni 500m2 ( pięciokrotnie większego niż pierwotnie założono). W celu pozyskania dodatkowych środków zorganizowano w grudniu aukcję prac dziecięcych, z której dochód był przeznaczony na realizację projektu. Dzięki pracy wielu ludzi udało się we wrześniu skończyć realizację tej części projektu. W 2003 roku uczniowie pod moim patronatem przystąpili do II edycji tego konkursu, ponownie zajmując pierwsze miejsce. Otrzymaliśmy kwotę
1150 zł na realizację kolejnego projektu.
Podjęcie tak wielkiego przedsięwzięcia było dla mnie ogromnym wyzwaniem, ponieważ do tej pory był to teren jedynie splantowany po budowie sali gimnastycznej. Na samym początku wkładając łopatę w ziemię natrafiało się na gruz pozostały po budowie, który trzeba było usunąć. Narzędzia potrzebne do prac w ogrodzie zakupiła Rada Rodziców. Na pierwsze efekty trzeba było czekać dwa miesiące. Był to okres bardzo trudny dla projektu, ponieważ prace posuwały się bardzo wolno i wymagały ogromnego zaangażowania ze strony chłopców z mojej szóstej klasy. Udało nam się znaleźć rolnika, który przywiózł na ten teren kilkanaście przyczep ziemi. Jeszcze przed końcem roku szkolnego z chłopcami usypaliśmy skalnik i ziemię pod rabatę kaskadową. W porozumieniu z Nadleśnictwem Czerwonak zakupiliśmy 300 sztuk żerdzi o średnicy 10 cm i długości około 80 cm, do wyłożenia terenu. Zakupione drewno należało odpowiednio przygotować i zakonserwować. Zadanie to mogliśmy wykonać dzięki sponsorowi, który przywiózł do szkoły odpowiednią ilość środków do konserwacji drewna. Podczas wrześniowej akcji ?sprzątania świata? kolejne pokolenie klas szóstych zbierało kamienie potrzebne na skalnik, na polu rolnika. Należy podkreślić, że znaleźliśmy wielu sprzymierzeńców wśród rodzimej ludności, którzy pomagali nam przy zbieraniu, przywiezieniu, czy układaniu kamieni. Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego wkopaliśmy paliki, które zostały odpowiednio przycięte przez jednego z rodziców, wytyczyliśmy ścieżki i dopiero tak przygotowany teren nadawał się do sadzenia roślin i kładzenia zakupionej po promocyjnej cenie trawy z rolki. Byliny na skalnik organizowałam przez całe lato od wszystkich ludzi, którzy zechcieli ofiarować ciekawe okazy ze swojej kolekcji do naszego ogrodu. Jesienią 2003 roku przyszedł czas na dokończenie realizacji pierwszego etapu projektu. Dzięki środkom pozyskanym z aukcji prac plastycznych i nagrody w konkursie zakupiliśmy różne krzewy i krzewinki do ogrodu. Odbyło się wielkie sadzenie. Ostatnim elementem tego etapu było położenie trawy przywiezionej bezinteresownie przez jednego z rodziców.
Tuż po zakończeniu realizacji pierwszego projektu Gmina ogłosiła drugą edycję konkursu na projekt zagospodarowania terenów zielonych wokół szkoły. Do realizacji tego zadania znalazłam grupę zapaleńców, którzy pod moim okiem wykonali makietę ? najlepszą w gminie jak się później okazało. Zaprojektowany teren stanowił uzupełnienie wcześniej zagospodarowanego( kolejne 200 m2 ). Adaptacja wyznaczonego terenu była łatwiejsza i wiosną 2004 roku udało nam się zakończyć realizację tej części projektu. Uzyskane środki zostały wykorzystane na zakup: roślin i nasion trawy, architektury ogrodowej ( mostek, donice, ławeczki), żwiru gruboziarnistego na wysypanie ścieżek i suchego strumienia, ziemi pod kwiaty oraz tabliczek do oznaczania roślin. I choć nie było już trzeciej edycji konkursu dalej pracujemy nad zagospodarowaniem terenów przyszkolnych. Rozpoczęliśmy prace związane z oznaczeniem i podpisaniem zdobytych i zakupionych roślin. Nieco później w nasz ogród wkomponowano miasteczko ruchu drogowego, w którym uczniowie klas czwartych przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. Obecnie jest to miejsce, które cieszy oko nie tylko dzieci i pracowników szkoły, ale wielu gości odwiedzających naszą szkołę.
Zagospodarowane rabaty i trawniki motywują dzieci do dalszej pracy: ochrony i pielęgnacji posadzonych roślin. Uczniowie czują się odpowiedzialni za wyznaczone tereny: pielą rabaty, grabią liście z trawników, sadzą nowe rośliny, zagospodarowują kolejne fragmenty przyszkolnego terenu. Trudniejsze i bardziej niebezpieczne prace
( koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, opryski środkami chemicznymi) wykonują pracownicy techniczni szkoły.
Moja osoby czuwa nad całym przedsięwzięciem. Szukam ciekawych pomysłów, sprawdzam kondycję roślin opracowuję karty pracy oraz scenariusze lekcji w terenie. Nawiązuję kontakty z miejscową ludnością w celu pozyskania środków na zakup nawozów i środków ochrony roślin.

działalność dydaktyczna

Powstały ogród jest miejscem realizacji wielu tematów z zakresu edukacji przyrodniczej na wszystkich szczeblach edukacji. Praca dzieci w ogrodzie sprawia, że identyfikują się one z tym miejscem znajdując cząstkę siebie.
Jako nauczycielowi przyrody udało mi się stworzyć na terenie przyszkolnym ? zielonych klas?, które są zapleczem do nauki przyrody w naszej szkole. W ramach takich zajęć można realizować wiele tematów np.
- Rośliny mojej miejscowości.
- Budowa rośliny zielnej.
- Budowa, rodzaje i funkcje korzenia.
- Sposoby osadzenia liści na łodydze.
- Pielęgnacja roślin ozdobnych.
- Posługiwanie się kluczem do oznaczania roślin.
- Stworzenie warunków do obserwacji wegetacji roślin jednorocznych, od momentu samodzielnego wysiewu aż do zbioru nasion przygotowując w tym celu odpowiednią rabatę.
- Sposoby przetrwania zimy przez rośliny.
- Zwiastuny wiosny.
- Dokarmianie ptaków zimą.
- Mieszkańcy gleby.
Są to wspaniałe lekcje przyrody i zajęcia kółka przyrodniczego, podczas, których uczniowie mają możliwość praktycznego poznania zasad pielęgnacji roślin: uczą się rozpoznawać chwasty, przesadzać rośliny, szanować przyrodę tym bardziej, że wiele prac wykonują samodzielnie. Praca w ogrodzie ma również aspekt wychowawczy. Dzieci uczą się szacunku dla własnej i cudzej pracy, zasad zdrowej rywalizacji, systematyczności. Ponieważ opieka nad ogrodem wymaga stałego nadzoru teren został podzielony między zespoły klasowe, które rywalizują ze sobą.
Opisany teren stanowi bazę dla nauczycieli nauczania zintegrowanego. Realizują oni część tematów ze środowiska. Wiedzą, bowiem, że dziecko najlepiej poznaje otaczający świat poprzez to, co robi, obserwuje, bada za pomocą zmysłów. Ciągły kontakt z przyrodą, ze środowiskiem pozwala dzieciom nieustannie zdobywać nowe doświadczenia i pogłębiać swoją wiedzę. Takie lekcje przyrody rozwijają pasję badawczą dzieci.
Ogród jest wymarzonym miejscem na organizację plenerów malarskich dla dzieci z kółka plastycznego. Zajęcia takie odbywają się głównie wiosną i jesienią a na ich realizację pozwala odpowiednia architektura ogrodowa. Z terenów przyszkolnych korzystają dzieci ze świetlicy szkolnej oraz młodzież po zajęciach. Ogród sąsiaduje z boiskiem do gry w piłkę oraz salą gimnastyczną i jest miejscem wypoczynku dla wielu uczniów. Wszystkie zajęcia odbywające się w ogrodzie integrują dzieci i młodzież poprzez obcowanie z naturą. Pozwalają na aktywne spędzanie wolnego czasu, co jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju organizmu.
Ponieważ w tereny zielone wkomponowano ścieżkę rowerową korzysta z nich nauczyciel techniki i czwartoklasiści podczas praktycznej nauki jazdy na rowerze.
Do zamknięcia całego projektu zostało nam tylko połączenie w jedną całość obecnego ogrodu z powstającymi boiskami, z których jedno jest już oddane do użytku, a drugie czeka na realizację.

autorzy opisu

Bernadeta Wachowiak

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka