winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy

Myśligoszcz 42, Debrzno
77-310 Myśligoszcz

tel. 0598322882  fax 0598490846 
e-mail: sp_mysl@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 1991
powierzchnia: 1400 m?

opis ogródka

Nasza szkoła jest placówką wiejską, usytuowaną przy bardzo ruchliwej trasie Debrzno ? Człuchów, zajmuje teren o powierzchni około 1.5 ha. Na tym obszarze znajduje się właściwie jeden duży ogród.
W skład tego ogrodu w kolejności od strony zachodniej wchodzą: reprezentacyjny ogród ozdobny położony przed budynkiem szkoły, duży trawnik za budynkiem szkoły, sad, ogród warzywny, boisko do piłki ręcznej i nożnej, boisko do siatkówki oraz od strony wschodniej ogród ozdobny naturalny.
Ogród przed budynkiem szkoły pełniący funkcje ozdobną i reprezentacyjną powstawał od roku 1991.
W tym roku zostałem nauczycielem biologii i dyrektorem tej szkoły. Ogród praktycznie był zaniedbanym trawnikiem porośniętym trawami i chwastami. Budynek szkoły z szosy był wtedy doskonale widoczny, od ruchliwej arterii oddzielał go tylko płot z siatki stalowej.

Uznałem , że powinien powstać ogród zbliżony charakterem do lasu , będący kolekcją edukacyjną drzew i krzewów rodzimych ? pospolicie występujących w naszych lasach oraz krzewów i drzew ozdobnych. Bardzo skromny budżet szkoły nie pozwalał na jakiekolwiek zakupy. Jestem hobbystą szkółkarzem, pochodzę z rodziny leśników, nie musiałem więc kupować sadzonek i stałem się na początku powstawania ogrodu mimowolnym jego sponsorem. Zadaniem ogrodu było także oddzielenie szkoły pasem wysokiej zieleni od ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno ?Człuchów. Dokuczał bowiem wtedy hałas dobiegający z szosy przez nieszczelne okna do szkoły. Wysoka zieleń miała także za zadanie uchronić budynek przed skutkami częstych wiatrów wiejących z północnego zachodu , obecnie świetnie się to sprawdza. W pracach w ogrodzie uczestniczyli uczniowie klasy ósmej i pracownicy interwencyjni przydzieleni do pracy w szkole oraz nauczyciele.
Mieszkańcy wsi obserwowali zachodzące zmiany w szkole i zaczęli je naśladować zakładając przed swoimi domami żywopłoty i nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, zmieniało się oblicze i wygląd całej dotąd zaniedbanej wsi. W roku 1999 powstał przy szkole podjazd dla uczniów niepełnosprawnych i w ogrodzie nowy chodnik z kostki brukowej prowadzący do wejścia głównego. Sponsorami były PFRON i Rada Sołecka wsi Myśligoszcz. W 2000 roku szkoła uczestniczyła w gminnym programie zakładania Szkolnych Ostoi Przyrody współfinansowanym przez fundację Partnerstwo Dla Środowiska z Krakowa. Powstało wtedy oczko wodne ze skalnikiem , zasadzone zostały nowe ciekawe rośliny ozdobne, ustawiono dwie tablice edukacyjne ?Formy Ochrony Przyrody? i ?Leśne Ssaki?, zakupiono krzesła ogrodowe.

Uczniowie klasy szóstej kończący szkołę wykonali duży karmik dla ptaków, który służy w okresie zimowym jako ?ptasia stołówka? i pozwala obserwować i identyfikować przez okna w szkole podczas lekcji przyrody odwiedzające ptaki. Obecnie byli uczniowie często odwiedzają szkołę, bo do niej uczęszczają często już ich dzieci, podziwiają wtedy efekty swojej dawnej pracy ? piękne okazy drzew i krzewów otaczających szkołę.
Ogród oddzielają od drogi żywopłoty z żywotnika zachodniego, jaśminowca, karagany syberyjskiej i ligustra. W ogrodzie występują następujące krzewy i drzewa iglaste: jałowiec pospolity, żywotnik zachodni, sosna zwyczajna, sosna wejmutka, jodła pospolita, daglezja zielona, świerk pospolity, świerk kłujący, świerk biały, cyprysik Lawsona, jodła kalifornijska,
drzewa i krzewy liściaste: klon zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb czerwony, wierzba płacząca, wierzba iwa odmiana zwisająca, brzoza brodawkowata, kasztanowiec, śliwa, róża fałdzistolistna, śnieguliczka, tawuła, jarzębina, tamaryszek, mahonia, forsycja, trzmielina pospolita, rośliny byliny: kosaćce, stokrotki, narcyze, lilie, dziewanny, pierwiosnki i inne.

Do infrastruktury ogrodu należą: tablice edukacyjne, ogrodzenie z siatki, oczko wodne ze skalnikiem, chodnik z kostki brukowej, ławki przy oczku wodnym , przenośne krzesła ogrodowe, kosiarkę spalinową i narzędzia do pielęgnacji i odchwaszczania.
Odpowiedzialnymi za ogród są: nauczyciel przyrody, pracownicy obsługi, dyżurujący nauczyciele i uczniowie.

działalność dydaktyczna

Najczęściej w ogrodzie przebywają uczniowie klas IV-VI na lekcjach przyrody. Uczą się rozpoznawania gatunkowego roślin i umieszczają tabliczki z nazwami roślin przy określonych okazach.
W klasie VI na lekcjach przyrody uczniowie rozpoznają ptaki przylatujące do karmnika i zakładające gniazda w ogrodzie, prowadzą także ich obserwacje. Uczniowie wraz z nauczycielem pobierają materiał do obserwacji mikroskopowych (liście, kwiaty, łodygi itp.), następnie sporządzane są preparaty, które obserwowane są w pracowni (szkoła wyposażona jest w nowoczesny mikroskop z kamerą i monitorem oraz w mikroskopy uczniowskie). Zbierane są dżdżownice, które po obserwacji jako zwierzęta pożyteczne uczniowie wypuszczają z powrotem do ogrodu. Zbierane są także owady (chrabąszcze w maju na dębach czerwonych ) oraz liście roślin, które odpowiednio zakonserwowane służą jako materiał do ćwiczeń i obserwacji.
W klasie czwartej uczniowie poznają piętra lasu na przykładzie roślin ogrodu, który staje się namiastką lasu naturalnego , ćwiczą określanie kierunków geograficznych np. na podstawie wyglądu korony drzewa lub porostów i mchu na pniach drzew.
Podczas zajęć uczniowie uczą się szacunku do przyrody i odpowiedniego zachowania w środowisku naturalnym. Kiedy pracują w ogrodzie wykonując różne prace uczą się szacunku do efektów swojej pracy, nie spotkałem się nigdy z aktami wandalizmu w stosunku do drzewek czy innych roślin.
Z ogrodu korzystają także nauczyciele innych przedmiotów: uczniowie na sztuce często wykonują szkice w plenerze siedząc na krzesełkach ogrodowych, dzieci klas I-III uczestniczą w ramach edukacji środowiskowej w ?zielonych lekcjach? w naszym ogrodzie.
Naszym projektem długofalowym jest utworzenie w części trawnikowej ogrodu (od strony południowej budynku szkolnego) placu zabaw dla dzieci. Planujemy współpracując z Rada Sołecką wsi Myśligoszcz pozyskanie środków na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

autorzy opisu

Piotr Sułkowski

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka