winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie

ul. Krawiecka 6
48?303 Nysa

tel. 0774332261  fax 0774332261 
e-mail: sp3@nysa.edu.pl

rok utworzenia ogródka: 2003
powierzchnia: 12 arów

opis ogródka

Idea proekologicznego zagospodarowania terenu wokół naszej szkoły istniała już od dawna.
W ramach działalności koła przyrodniczego prowadziliśmy w naszej szkole edukację ekologiczną, polegającą na kształtowaniu wśród uczniów postaw poszanowania przyrody. Co roku prowadziliśmy akcje zbierania surowców wtórnych, porządkowaliśmy tereny zielone wokół naszej szkoły, organizowaliśmy akcje sadzenia drzew, krzewów, powstawały piękne, ozdobne rabaty. W ramach jednej z akcji zebraliśmy pieniądze i zakupiliśmy nasze pierwsze oczko wodne. Pracom w szkolnym ogrodzie, porządkom czy wszelkiego rodzaju akcjom towarzyszył zawsze ogromny zapał i zaangażowanie ze strony uczniów. Taka działalność z pewnością miała swoje ogromne zalety, ale była zakrojona na zbyt małą skalę. Należało więc tym pracom nadać ciągły i usystematyzowany charakter.
Jesienią 2003 rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu, który uzyskał akceptację i wsparcie dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców. Po uszczegółowieniu całości zadania nazwanego ?Proekologiczne zagospodarowanie ogrodu szkolnego? otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Miejskiego w Nysie. Projekt zawierał cele, opis działań, zadania do realizacji przez poszczególne klasy oraz prognozowany efekt końcowy.
Wiosną 2004 roku powstawały kolejne stanowiska ścieżki dydaktycznej. W prace zaangażowani byli uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Dyrekcja i nauczyciel koordynator czuwali nad przebiegiem prac.
Jesienią w wyznaczonym miejscu pojawiły się drewniane stoły i ławy tworzące pracownię przyrodniczą, a także tablice informacyjne opisujące ścieżkę dydaktyczną. Pracownia i tablice wykonane zostały z drewna i w okresie zimowym każdorazowo przechowywane są w budynku szkolnym. Obok ścieżki dydaktycznej na stałe zamontowana została duża tablica zawierająca wykaz stanowisk tej ścieżki oraz informacje i zdjęcia roślin chronionych znajdujących się w obrębie ogrodu szkolnego.
W maju otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta, która pokryła część poniesionych przez nas kosztów, a pozostałe środki uzyskaliśmy ze zbiórki surowców wtórnych oraz z wpłat rodziców. Zakupiliśmy paliki, ziemię, nawozy, wiele gatunków roślin oraz materiały do budowy oczka wodnego. Wiele roślin otrzymaliśmy od rodziców, oni też pozyskiwali potrzebne materiały od drobnych sponsorów.
Ścieżka dydaktyczna i ozdobne rabaty wymagają ciągłej pielęgnacji. Porządki wykonywane są systematycznie przez wyznaczone klasy i uczniów koła przyrodniczego, których prace koordynuje nauczycielka przyrody i jednocześnie opiekun koła przyrodniczego.

Nasz szkolny ogród składa się z następujących elementów:
a) ścieżka dydaktyczna,
b) pracownia przyrodnicza,
c) rabaty ozdobne,
d) zielone tereny rekreacyjne.


Ścieżka dydaktyczna to kilkanaście oznakowanych stanowisk, obejmujących rośliny jednoroczne
i wieloletnie, kwitnące o różnych porach roku, rośliny kserofityczne, wilgociolubne i błotne, przyprawowe i lecznicze z zaznaczeniem roślin chronionych.
Wykaz stanowisk
Stanowisko 1 ? Rośliny cebulowe, np. hiacynty, narcyzy, żonkile, tulipany, szafirki.
Stanowisko 2 ? Rośliny kserofityczne, np. suchorośla: macierzanki, skalnice, floksy i sukulenty: rojniki,
rozchodniki.
Stanowisko 3 ? Zwiastuny wiosny, np. przebiśniegi, śnieżyce, przylaszczki, krokusy, pierwiosnki.
Stanowisko 4 ? Rośliny kwitnące wiosną, np. pełniki, konwalie, bratki, dzwonki.
Stanowisko 5 ? Rośliny kwitnące latem, np. hortensje, werbeny, pelargonie, aksamitki, cynie, nagietki.
Stanowisko 6 ? Rośliny kwitnące jesienią, np., wrzosy, zimowity, chryzantemy.
Stanowisko 7 ? Trawy ozdobne (również chronione), np. mozga trzcinowata, kostrzewy.
Stanowisko 8 ? Rośliny jednoroczne - różnorodne gatunki zbóż.
Stanowisko 9 ? Rośliny dwuletnie ? warzywa, np. marchewka, pietruszka, seler.
Stanowisko 10 ? Rośliny wieloletnie ? krzewy ozdobne, np. forsycje, tawuły, pięciorniki, śnieguliczki.
Stanowisko 11 ? Rośliny oleiste, np. słoneczniki, len, rzepak.
Stanowisko 12 ? Rośliny używane jako przyprawy, np. bazylia, lubczyk, tymianek, majeranek.
Stanowisko 13 ? Znane zioła lecznicze, np. rumianek, melisa, dziurawiec, mięta, skrzyp.
Stanowisko 14 ? Drzewa iglaste występujące w Polsce.
Stanowisko 15 ? Oczko wodne z roślinami wilgociolubnymi i wodnymi.

Rośliny chronione występujące w szkolnym ogrodzie:
sasanka alpejska, szarotka alpejska, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, rojnik górski, pełnik europejski, pierwiosnka wyniosła, szachownica kostkowata, zimowit jesienny, barwinek pospolity,
bluszcz pospolity, cis pospolity, kosodrzewina, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko,
lilia złotogłów, goryczka krótkołodygowa, salwinia pływająca.

Pracownia przyrodnicza to część ogrodu szkolnego, w której znajdują się drewniane stoły i ławki, a w przyszłości planujemy umieszczenie tu również stojaków do plansz i map. Teren ten oddzielony będzie od pozostałej części boiska drzewami iglastymi. Pracownia podzielona jest na dwie części i mieści jednocześnie dwie klasy (ok. 60 uczniów). Lokalizacja pracowni z dala od ulicy i w pobliżu ścieżki dydaktycznej umożliwia bezpieczne i efektywne prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Odbywają się tu nie tylko lekcje przyrody lecz także j. polskiego, j. niemieckiego, matematyki, kształcenia zintegrowanego, plastyki, godziny do dyspozycji wychowawcy oraz zajęcia związane z działalnością świetlicy szkolnej. Pracownia przyrodnicza wykorzystywana jest głównie wiosną i latem.
Rabaty ozdobne powstałe w szkolnym ogrodzie nie tylko zdobią teren szkolny, ale również służą realizacji tematów lekcyjnych związanych z naturalnym środowiskiem człowieka. Przed budynkiem szkoły wybudowane zostało również małe oczko wodne.
Zielone tereny rekreacyjne składają się z trawników użytkowych, ścieżek spacerowych oraz ławeczek.
Nasz ogród szkolny, oprócz walorów przyrodniczych, ma również duże znaczenie estetyczne. Kwitnące w nim różnokolorowe rośliny stwarzają miłą, domową atmosferę, zachęcają do wypoczynku w kontakcie z naturą, uatrakcyjniają wygląd otoczenia szkoły. W ogrodzie niespodziewanie zadomowiły się ropuchy, pojawia się coraz więcej ptaków, a dzieci podczas prac badawczych lub porządkowych obserwują różne bezkręgowce, ich jaja i larwy. Nasadzone wzdłuż ogrodzenia drzewa i krzewy stanowią zielony ekran chroniący przed zanieczyszczeniami i hałasem dochodzącymi z ulicy.

działalność dydaktyczna

W szkolnym ogrodzie prowadzone są różnorodne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne związane z edukacją środowiskową i ekologiczną, lekcje o innej tematyce ale w oparciu o ogród, godziny do dyspozycji wychowawcy, zajęcia świetlicy szkolnej.
W kształceniu zintegrowanym realizowane są przede wszystkim tematy związane z roślinami:
- Co jest potrzebne roślinom?
- Z czego składa się roślina?
- Poznajemy zwiastuny wiosny.
- Poznajemy drzewa liściaste najbliższej okolicy.
Przykładowe tematy realizowane na języku polskim:
- W ogrodzie życia jest pełno tajemnic.
- Opis przyrody ? pejzaż słowem malowany.
- Spowiedź mordercy roślin na przykładzie wiersza M. Klubowicz.
Przykładowe tematy realizowane na przyrodzie:
- Poznajemy budowę kwiatu.
- Budowa i rola łodygi.
- Strefy roślinności w stawie.
Tematy realizowane na plastyce:
- Wiosenna łąka ? barwy ciepłe i zimne.
- Tęcza na niebie ? poznajemy barwy czyste podstawowe i pochodne.
- Chmury nad miastem. Kreski ostre i miękkie.
Tematy realizowane na matematyce:
- Figury i bryły w ogrodzie szkolnym.
- Wykonujemy plan ogródka w skali.
- Pomiary odległości w terenie.
Tematy realizowane na technice:
- Wykonujemy projekt karmnika dla ptaków.
- Przygotowujemy przyjęcie na świeżym powietrzu.
- Wykonujemy ciekawe potrawy z wykorzystaniem ziół z ogrodu szkolnego.
Oprócz pracy dydaktycznej, poprzez ogród szkolny osiągamy również efekty wychowawcze:
- kształtowanie postawy odpowiedzialności uczniów za stan środowiska;
- rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby zagrożonego środowiska naturalnego, np. poprzez poznawanie roślin chronionych i pielęgnowanie ich;
- wdrażanie do nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniom proekologicznym, zwłaszcza poprzez systematyczną pielęgnację terenów zielonych i dbałość o estetyczny wygląd otoczenia szkoły;
- kształtowanie postaw ukierunkowanych na potrzebę zbierania, segregowania i zagospodarowywania surowców wtórnych poprzez udoskonalenie systemu zbiórki surowców wtórnych (zbiórka i gromadzenie makulatury, puszek, plastikowych butelek i baterii w specjalnych pojemnikach i pomieszczeniach, prowadzenie konkursu na najlepiej zbierającą klasę);
- wychowanie ucznia będącego aktywnym uczestnikiem życia własnego środowiska, poznającego to środowisko, potrafiącego w nim zaistnieć i współtworzyć je.
Ogród szkolny podlega ciągłym modernizacjom. W związku z prowadzonymi tu pracami ziemnymi, planujemy przebudowę niektórych stanowisk ścieżki dydaktycznej oraz wzbogacanie elementów rekreacyjnych. W najbliższym czasie przewidujemy również dalsze nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin zielnych.

autorzy opisu

Jolanta Sobocińska, Maria Wiercigroch

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka