winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Ostrówku

Ostrówek, Puchaczów
21-013 Ostrówek

tel. 0817576485  fax 0817576485 
e-mail: ostroweksp@op.pl

rok utworzenia ogródka: 2002
powierzchnia: 60 arów

opis ogródka

Obwód naszej szkoły znajduje się na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Szkoła zlokalizowana jest na skraju lasu, który według klasyfikacji leśnej został zaliczony do kategorii boru mieszanego świeżego. Działka szkolna o pow. 2,65 ha stanowi przedłużenie kompleksu leśnego. Naturalna roślinność jest tu charakterystyczna dla ubogich gleb bielicowych. Najbliższy krajobraz jest typowo rolniczy, słabo przekształcony przez człowieka z dużą powierzchnią lasów i podmokłych łąk. Odznacza się dużą różnorodnością flory i fauny.
Pomysł założenia ogrodu powstał w 2002 roku, gdy ukończona została rozbudowa szkoły i zaistniała potrzeba uporządkowania i zagospodarowania terenu wokół budynków.
We współpracy z fundacją ?Partnerstwo dla Ekorozwoju? opracowaliśmy projekt ?Ogrody dla ptaków i owadów? na realizację którego otrzymaliśmy 2 tys. zł.
Prace rozpoczęliśmy od użyźnienia gleby kompostem i torfem. Zakupiliśmy pierwsze rośliny. Posadziliśmy żywopłoty z pigwowca, tawuły i derenia syberyjskiego czerwonych pędach o łącznej długości 150 m. Założyliśmy skalniak z różnymi gatunkami rojników i rozchodników oraz z przykuwającym wzrok (zwłaszcza wiosną) żagwinem, smagliczką i ubiorkiem wiecznie zielonym.
W 2003 r. ogłosiliśmy konkurs dla uczniów szkół z powiatu łęczyńskiego pod hasłem ?Projektujemy przyszkolne ogrody botaniczne?.
Uczniowie na zajęciach koła ekologicznego wykonali pod kierunkiem nauczyciela przyrody projekt zagospodarowania terenu wokół naszej szkoły. Przyjęte wówczas założenia projektowe są sukcesywnie realizowane w miarę pozyskiwanych środków. O dofinansowanie zwracamy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łęcznej oraz do Rady Gminy w Puchaczowie.
W ramach realizacji projektu ?Przyszkolny ogród botaniczny? teren wokół szkoły został wzbogacony w różne grupy roślinne.
-Założyliśmy ogród skalny z następującymi roślinami: rojniki (3 gatunki), rozchodniki (5 gatunków), smagliczka, wilczomlecze, skalnice, żagwiny i rogownice.
-Zagospodarowaliśmy plac zabaw, obsadziliśmy go berberysem i żywotnikiem.
-Założyliśmy kwietniki roślin światłolubnych, na których zostały posadzone floksy, złocienie, wiosenne rośliny cebulowe, chryzantemy bylinowe, prymule ogrodowe, nachyłki, piwonie, maki, ostróżki i inne.
-Założyliśmy kwietnik roślin cieniolubnych i cienioznośnych. Posadziliśmy paprocie,orliki i zawilce.
-Runo i podszyt przyszkolnego lasu wzbogaciliśmy w krzewy i drzewa liściaste (jarzębina, berberys, głóg, dąb, klon, lipa, brzoza, modrzew).
-Założyliśmy ogród różany składający się z różnych gatunków i odmian róż.
-Utworzyliśmy grupy krzewowe. W różnych miejscach na terenie wokół szkoły posadzone zostały ozdobne klony, magnolie, różaneczniki, lilaki, migdałowce, pigwowce, perukowce, tamaryszek, jaśminowiec, żarnowiec, krzewuszka, irga pozioma, mahonia pospolita i forsycja pośrednia.
-Wzdłuż parkingów i dróg dojazdowych posadziliśmy żywopłoty z ligustru, pigwy, tawuły, berberysu i derenia białego o łącznej długości 150 m.
-Frontowa strona ogrodzenia (od ulicy) obsadzana jest każdego roku aksamitką. Grupy bylinowe podsadzane są roślinami jednorocznymi (szałwia, aksamitka, nasturcja).
-Założyliśmy kolekcję roślin kwasolubnych, takich jak jałowce, wrzosy i wrzośce, różaneczniki.
-Posadziliśmy ciekawe gatunki drzew iglastych i liściastych takie jak jodła, modrzew, miłorząb dwuklapowy, platan.
-Posiadamy kolekcję roślin chronionych, w skład której wchodzą: sasanka alpejska, zawilec gajowy, szafran, żarnowiec, jodła, barwinek pospolity, orlik, dziewięćsił bezłodygowy.

Nasze ogrody to doskonałe miejsce do prowadzenia obserwacji wybranych gatunków ptaków, płazów, gadów i owadów. Można spotkać min. rzekotkę drzewną, i jaszczurkę zwinkę. Często słychać dzięcioła, wilgę, skowronka i słowika. Zobaczyć można bociana białego, myszołowa, sowę uszatą, jastrzębia, kruka, sikorę, jeża. Stałymi mieszkańcami są trzmiele, motyle (min. paź królowej) i chrząszcze z rodziny biegaczowatych.
Prace związane z prowadzeniem ogrodu wykonują pracownicy obsługi, uczniowie i rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły. Odpowiedzialną za rozliczenia finansowe i koordynację prac jest dyrektor szkoły ? pani Wanda Kot. Pani mgr inż. Maria Baryła i pani mgr Małgorzata Marcinek odpowiadają za dobór roślin, ich rozmieszczenie oraz zaplanowanie zadań związanych z realizacją różnych projektów i prowadzeniem ogrodu. Ustalają harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych.

działalność dydaktyczna

Teren wokół szkoły stanowi doskonałą bazę do prowadzenia zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów. Ogromne bogactwo roślin i zwierząt to doskonałe miejsce do prowadzenia różnorodnych zajęć z przyrody i kształcenia zintegrowanego. Uczniowie poznają różnorodność gatunkową organizmów, budowę morfologiczną i różne przystosowania do środowiska. Wykonują zielniki.

Ciekawa kompozycja roślin i bogata kolorystyka zmieniająca się w poszczególnych porach roku inspiruje nauczyciela plastyki do prowadzenia zajęć w plenerze. Malowniczo usytuowane wśród zieleni boiska szkolne, ogólnodostępne place zabaw, dużo przestrzeni wokół szkoły to dobre warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Zajęcia świetlicowe od wczesnej wiosny do późnej jesieni często odbywają się w szkolnym ogrodzie.

Stworzyliśmy przyjazną enklawę dla zwierząt i ludzi. Teren przyszkolny jest bogaty w różne gatunki bylin, krzewów i drzew. Wybrane gatunki roślin oznaczone są tabliczkami z podaną nazwą gatunkową polską i łacińską. Szkolne ogrody stanowią miejsce wielu imprez szkolnych i lokalnych, min. Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Zloty harcerskie, Oazy organizowane przez Archidiecezję Lubelską. W prace w przyszkolnych ogrodach angażowani są uczniowie klas starszych. Różnorodność gatunkowa roślin, ogromna paleta barw zmieniająca się w różnych porach roku i ciekawa kompozycja zachwyca okolicznych mieszkańców, podróżnych przejeżdżających przez naszą miejscowość oraz gości odwiedzających szkołę. To również dobre miejsce do zabaw i spotkań rodzinnych nie tylko w czasie roku szkolnego.

autorzy opisu

mgr inż. Maria Baryła, mgr inż.Urszula Przystup

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka