winietka   winietka
naroznik naroznik

Przedszkole Nr 318 ?Zielony Zakątek?

ul. Kochanowskiego 9a
01-864 Warszawa

tel. 0226330095  fax 0226639281 
e-mail: przedszkole318@msn.com

rok utworzenia ogródka: 2002
powierzchnia: 2800 m2

opis ogródka

HISTORIA OGRODU
Ogród w naszym przedszkolu zajmuje powierzchnie około 2800m2. Istniał od początku powstania naszego przedszkola (czyli od około 32 lat), ale obecny wygląd był nadawany stopniowo . Pierwsze modernizacje miały miejsce 2002 roku, w tym czasie powstaje na miejscu klombu ogród skalny. Zostaje on obsadzony roślinnością bylinową a na samym szczycie umieszczony jest drewniany domek - wiatrak, miejsce przylotów ptaków, Zostaje zbudowany przedszkolny amfiteatr.
Następna zmiana dotyczy usunięcia z ogrodu starych zabawek, wykonanych z metalowych prętów, a ich miejsce zajmują piękne, drewniane konstrukcje , bardzo lubiane przez dzieci.
Kolejne zmiany nastąpiły latem 2004 roku , w tym czasie zmieniony został charakter naszego ogrodu. Już nie było to tylko miejsce zabaw ale też stało się ono miejscem zajęć dydaktycznych. W ogrodzie powstała ?Zielona klasa? z drewnianymi stolikami i tablicami , altana którą obrasta co lato bluszcz. Zmiany objęły również wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę ?bałma?, ułożoną w rożne atrakcyjne dla dzieci wzory np.; grę w klasy, pociąg, koła itp. Największe zmianą było obsadzenie ogrodu nową roślinnością. Na terenie ogrodu powstały nowe skupiska roślinności takie jak wrzosowiska, zasadzone zostały liczne krzewy ozdobne, nowe drzewka, krzewy iglaste , powstało oczko wodne. Modernizacja mogła odbyć się dzięki środkom finansowym pozyskanym z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ostatnią przemianą w ogrodzie było położenie atestowanej kolorowej i miękkiej nawierzchni pod huśtawkami i na boisku przedszkolnym.

WALORY PRZYRODNICZE
Ogród podzielony jest na ma małe ogródki, w których występują skupiska charakterystycznych rośliny, np.:
- Duży ogród skalny z roślinami bylinowymi takimi jak kosaćce, lawenda, funkie, michałki, ostróżka, zioła takie jak mięta
- Wrzosowiska z licznymi pięknie jesienią kwitnącymi kolorowymi wrzosami,
- W okolicy altany rosną miniaturowa wierzba płaczącą gatunku ?Nana?, płaczący modrzew, 2 magnolie, tuje ?zachodnie? i ?szmaragdowe?, jałowce, bluszcz - dziki bez, byliny ? stokrotki, tulipany, żonkile, to miejsce jest bardzo chętnie odwiedzane przez dzikie pszczoły i inne owady,
- przed wejściem do przedszkola zbudowane zostało oczko wodne, jest ono otoczone wysokimi szumiącym trawami dającymi cień przylatującym tam latem ptakom, które chętnie chłodzą się w upalne dni,
- Rabatki z roślinami sezonowym takimi jak krokusy, tulipany, żonkile, irysy, narcyzy, chryzantemy, lilie, róże płożące, machoń, które zakwitają w odpowiedniej dla danego gatunku porze,
- Skupiska starych drzew; klonów, lip topoli kasztanowców, dębów, dają cień i są miejscem do bytowania ptaków i owadów. W ich cieniu odpoczywają w słoneczne dni nasze przedszkolaki
- Młode drzewa i krzewy, pozyskane głównie podczas akcji Brio- sadzimy drzewa oraz dąb z akcji ?Dębowa aleja?. Otrzymanie tego dębu było inspiracją do konkursu dla przedszkolaków i ich rodzin na wymyślenie dla niego imienia. Dąb otrzymał imię ? Dębolaczek?
- Ogród różany z pięknie kwitnącymi latem różami w wielu pięknych kolorach , wielkościach kwiatów i gatunkach ? róże parkowe, pnące.
- Mini ogród przed wejściem do budynku przedszkolnego, rosną tam lilaki, jałowce płożące, tuje ?szmaragdowe?, tuje ?zachodnie? i ?kuliste, modrzew, trawy ?Miscant? i ?Zebra?, dereń, hortensje, stare drzewa iglaste, krzewy magnolii, pięciorniki, azalie
- Mały skalniak z porastającym go bluszczem, rododendronami, tawulami, wrzosami, małymi iglakami, drzewkiem ?michałkiem?, irgą płożącą,
- Ogródek w okolicy furtki wejściowej na teren przedszkola porasta tawuła, krzewuszki, trzmielina,
- Przy amfiteatrze rosną krzewy migdałowca, jałowce płożące i zwykłe, tuje,
- Na skalniaku w części ogrodu dla maluchów rosną 2 tuje ?Lawsona?, hortensje, jałowce płożące, tuje ?kuliste?, irga płożąca, trzmielina, pigwowce, lawenda
- Ogród wokół przedszkola otaczają takie drzewa jak kalina, jaśmin, bez, dereń ozdobna i jadalna,

INFRASTRUKTURA
Ogród podzielony jest na dwie zasadnicze części: pierwsza większa dla dzieci starszych i mniejsza dla dzieci trzyletnich. W części dla dzieci młodszych znajduje się piaskownica z zawsze czystym piachem, drewniana zjeżdżalnia , kolorowy domek, obecnie ukończono wymianę nawierzchni pod huśtawką na miękka, bezpieczną nawierzchnię, jest również stoliczek i kolorowe krzesełka.
W części przeznaczonej dla dzieci ze starszych grup ( czterolatki, pięciolatki i sześciolatki ) są drewniane huśtawki ? bujaki, duża piaskownica z co roku zmienianym piachem, mostek, boisko z nowo położoną miękką, kolorową nawierzchnią, drewniana altana którą porasta bluszcz, stoliki z drewnianymi tablicami do pisania kredą do zabaw dowolnych jak również zajęć dydaktycznych,
Oprócz części przeznaczonych dla dzieci w naszym ogrodzie znajduje się mini ogródki na terenie całego ogrodu.
ODPOWIEDIALNI ZA OGRÓD
Naszym ogrodem pod czujnym okiem Pani Dyrektor (pasjonatki ekologii, znawczyni roślin), zajmuje się pani Alicja. To osoba pracująca w naszym przedszkolu na etacie szatniarki i jednocześnie osoby odpowiedzialnej za ogród. Praca w ogrodzie dla niej to nie obowiązek wynikający z przydziału, ale pasja. Pod czujnym okiem pani Ali roślinność bujnie rośnie, a kwiaty kwitną jakby się jej odwdzięczały za opiekę. Jest to osoba bardzo sumienna i znająca się na kalendarzu prac ogrodowych, wiosną przesadza i nawozi, latem obwicie podlewa a próżną jesienią zabezpiecza przed mrozem, wiatrem i śniegiem.
Pani Dyrektor i pani Ala wspólnie podejmują decyzje o zakupach nowych roślin do ogrodu.
Pani Ala na rabatce przed wejściem do przedszkola sadzi systematycznie rośliny odpowiednie dla danej pory roku np.: jesienią wysadza cebulki krokusów i tulipanów, żeby wczesna wiosną witały pięknymi kwiatami dzieci przychodzące do przedszkola.
W ogrodzie pomaga również pan Zbyszek nasz dozorca. Zimą odśnieża, ogrodowe alejki, a w innych porach roku grabi i pielęgnuje trawniki.

działalność dydaktyczna

WYKORZYSTANIE OGRODU DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Nasz ogród cały rok jest wykorzystywany do zajęć dydaktycznych. Na jego terenie odbywają się zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, które mają na celu w sposób intuicyjny i pozytywny kształtować ekologiczny styl życia, oraz nowe lepsze sposoby harmonijnego współdziałania z przyrodą. Zajęcia odbywają się w tak zwanej ?Zielonej klasie? , przeprowadzane są głównie wiosną, latem i jesienią. Tematyka wynika z zaplanowanych tematów kompleksowych, jak również z zainteresowań wychowanków.
Zajęcia w ogrodzie są przemyślane i dobrze zorganizowane, w tym celu nauczycielki wykorzystują bogactwo środków, metod i form.
W ogrodzie dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także dostrzegać i przeżywać piękno otaczającego świata. Bezpośrednie obcowania ze światem pozawala naszym wychowanką na zdobywanie wielu umiejętności i doświadczeń co będzie procentować w przyszłości.
Tematyka zajęć odbywających się w ogrodzie obejmuje zagadnienia związane z poznaniem roślin, zwierząt, badanie właściwości powietrza, wody, gleby.
W edukacji przyrodniczej ( ekologicznej ) dużą rolę odgrywa stosowanie metod aktywizujących tj.: odkrywanie, przezywanie, poszukiwanie i działanie oraz odpowiedni obór form pracy np.; udział dzieci w organizowanych na terenie ogrodu akcji związanych z ochroną przyrody. Cyklicznie odbywa się w naszym ogrodzie Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia. Organizowane są również obchody Dnia Wiosny 21 marca, Dzień Lasu i Zadrzewienia 5 czerwca, Dzień Ekologa 19 września,
Podczas zajęć przyrodniczych w ogrodzie przyświecają nam następujące cele
- łączenie nauki z zabawa,
- pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt zamieszkujących nasz ogród,
- stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą
- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
- zrozumienie zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem i samopoczuciem własnym i innych ludzi,
- pobudzanie dzieci do samodzielnego myślenia, działania, stawiania i weryfikowania hipotez, wyciąganie wniosków i uogólnień,
Odbywają się tu też zajęcia otwarte, na które zapraszamy nauczycieli z przedszkoli na terenie Bielan i Pragi, Tarchomina i Białołęki, głównie poruszane tematy związane są z ekologią np.: Drzewo mój przyjaciel.
Na terenie ogrodu powstała grządka z ziemniakami i ziołami. Powstanie jej było elementem zajęć dydaktycznych w grupie 6- latków, dzieci wczesną wiosną sadziły bulwy ziemniaków a następnie zebrały je i zrobiły prawie samodzielnie sałatkę z ziemniaków dla całego przedszkola.
W ogrodzie prócz zajęć o tematyce przyrodniczej odbywają się zajęcia matematyczne np.: porównywanie grubości pni drzew w naszym ogrodzie, zabawy z wodą , określające pojemność naczyń itp. zajęcia z zakresu mowy, plastyczne ruchowe. Nauczycielki wykonują liczne doświadczenia z wykorzystaniem ciekawych pomocy np.: lup, lin .taśm mierniczych, lusterek.
Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych .To również miejsce obserwacji przylatujących do ogrodu ptaków.
Ogród to miejsce festynów rodzinnych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem. Co roku we wrześniu odbywa się festyn integracyjny dla dzieci ze wszystkich grup. W każdym roku tematyka festynu jest inna, do tej pory odbyły się takie spotkania pod hasłem ? Święta chleba?, ?Święto dyni? ?Święto ziemniaka? ? Święto kaszy?. Wszyscy rodzice bardzo chętnie angażują się do pomocy przy organizacji.
Amfiteatr to miejsce występów dzieci i odwiedzających przedszkoli teatrzyków. Co roku przedszkolaki na deskach przedszkolnej scen prezentują swoim bliskim swoje osiągnięcia z okazji Święta Matki i Ojca, oraz z okazji zakończenia roku szkolnego. Odbył się również Pokaz Mody Ekologicznej.
Cyklicznie w naszym ogrodzie odbywa się finał Bielańskiego Konkursu Ekologicznego, podczas imprezy odbywa się pokaz doświadczeń z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Do tej pory przedstawiane były doświadczenia z zakresu ochrony gleby, badające właściwości skał i wody.

autorzy opisu

Anna Malinowska, Beata Michalec

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka