winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół w Choroszczy

ul. Powstania Styczniowego 26 A
16-070 Choroszcz

tel. 0857131480  fax 7191017 
e-mail: szkola@choroszcz.com

rok utworzenia ogródka: 200
powierzchnia: 10000m2

opis ogródka

W 2006 roku wykonałam projekt ogrodu przyszkolnego, który został w drodze konkursu nagrodzony przez WFOŚiGW w Białymstoku. Przystąpiłam do wykonania ogrodu wykorzystując zapał młodych. Były pieniądze na ziemię, kamienie i to co było dla nas ważne- żywe, zielone istotki. Zgodnie z projektem założyliśmy rabaty tematyczne: rabata z roślinami kserotermicznymi, leczniczymi, chronionymi występującymi na naszym terenie i nie tylko oraz rabata z chwastami segetalnymi. Ostatnia była naszym oczkiem w ogrodzie albowiem wiadomo, że nasi podopieczni ? uczniowie nie znają chwastów rodzimych. Nasilający się proces wymierania i narastające zagrożenia powodują konieczność lepszego ich poznania i podjęcia prób ochrony przynajmniej niektórych chwastów polnych. Poletko z chwastami ograniczyliśmy niskim żywopłotem z krzewów liściastych. Na tej rabacie pokazowej miały rosnąć: mak piaskowy i polny, kąkol polny, ostróżka polna , przetacznik bluszczykowaty, dziurawiec rozesłany, pięciornik gęsi, tasznik pospolity, cykoria podróżnik i krwawnik pospolity. Coś na niej rosło przez 1 sezon, rośliny uciekły poza ogranicznik żywopłotowy. Na dużej rabacie z roślinami leczniczymi posadziliśmy rokitniki, derenie jadalne, różę dziką, lawendę, miętę i macierzankę piaskową. Przywędrowała do towarzystwa pokrzywa, mniszek lekarski i bluszczyk kurdybanek. W tym roku zawitała także stokrotka zwyczajna. Najwięcej pracy ( pielenia) wymaga od nas rabata z kserofitami ( ok.100m2) bo pośród kocanki piaskowej, sedum acre, s.reflexum. macierzanki piaskowej, kostrzewy siwej i dziewięćsiła bezłodygowego rozrósł się perz pospolity. Najbardziej urokliwa jest rabata z roślinami chronionymi. Zawsze coś na niej kwitnie począwszy od wczesnej wiosny: wawrzynek wilcze łyko, sasanka pospolita, przylaszczki, konwalia majowa, goryczki, drabik, dębik 8-płatkowy, irys syberyjski i kopytnik w cieniu cisów i miłorząbu japońskiego ( jeszcze jest mały).
Założony przez nas ogród florystyczny stanowi swoiste zbiorowisko kadłubowe w środku miasteczka roślin występujących w okolicznych biocenozach. Jest miejscem prezentacji bioróżnorodności natury. Mieszkańcy mogą podczas spacerów obserwować aspekty sezonowe związane z porami zakwitania roślin, podziwiać i poznawać florę lokalną. Uczniowie naszej szkoły poprzez prace sezonowe ( pielenie, dosadzanie innych roślin) wykonywane w czasie lekcji i w czasie wolnym potrafią docenić wkład własny i innych, uczą się szacunku do pracy i odpowiedzialności za stan otoczenia szkoły.

działalność dydaktyczna

Na bazie założonego ogrodu florystycznego powstał program zajęć edukacyjnych. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach koła ekologicznego, na których w plenerze realizowane są tematy:
1. Poznajemy rośliny synantropijne
2. Skąd wzięły się nasze chwasty?
3. Metody rozsiewania się naszych chwastów
4. Kto z kim lubi rosnąć i dlaczego?
5. Chwasty jako bioindykatory cech środowiska
6. Nasz ogród jest apteką przyrody
7. Poznajemy rośliny chronione np. rabaty szkolnej.
Ogród jest więc niezwykłą bazą dydaktyczną, skarbnicą żywych okazów. Zainteresowani mają możliwość rozszerzenia swojej wiedzy dotyczącej flory, wzajemnych powiązań organizmów między sobą i środowiskiem, mają możliwość uczestniczyć w terenowych badaniach florystycznych bez opuszczania szkoły. Zajęcia tematyczne prowadzą nauczyciele biologii, wychowawcy z podopiecznymi w okresie wegetacji roślin często wychodzą do ogrodu na godzinie wychowawczej, młodzi chętnie pracują na świeżym powietrzu, integrują się emocjonalnie. Jest to jeden z kroków do rozbudzenia ich ciekawości, aktywności poznawczej i rozwijania postawy poszanowania przyrody.
Architektura ogrodu pomału zmienia się. Rośliny posadzone pomału rosną, w tym roku otrzymaliśmy ze szkółki roślin ozdobnych drzewa i krzewy iglaste , co umożliwiło nam posadzenie żywopłotu- wspaniałego miejsca do podglądania(w przyszłości) zwierząt. Dzięki inwencji twórczej i pomysłowości młodych zajęcia edukacyjne będą wzbogacane nową tematyką.

autorzy opisu

Bożenna Zdanowicz

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka