winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół w Wilkowie

Wilkowo 23, Reszel
11?440 Wilkowo

tel. 0897521645 
e-mail: szkola149@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2000
powierzchnia: 44 ary

opis ogródka

Szkolny ogród ?Owoce Ziemi?

Oficjalnie istnieje od 2000 r. , jednakże jego początki związane są z otwarciem nowego gmachu szkoły w roku 1997. Wtedy właśnie pracownicy placówki wspólnie z rodzicami uczniów stopniowo obsadzali teren
szkolny trawą, krzewami oraz różnymi gatunkami drzew. Zakupiono również wszystkie niezbędne narzędzia ogrodnicze.
Szkolny ogród powstał z myślą o realizacji określonych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w naszej placówce. Lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne, np. kółko przyrodnicze, plastyczne, zajęcia świetlicowe , poetycko ? literackie, przygotowanie różnych uroczystości szkolnych oraz klasowych, są przeprowadzane systematycznie, w miarę warunków czasowych i pogodowych.
Za ogród szkolny odpowiedzialny jest dyrektor szkoły Pan Jarosław Charkot.
?Owoce Ziemi? to fragment obszaru szkolnego, który w zależności od przeznaczenia usytuowany jest w różnych miejscach: 9 arów warzyw, 25 arów ziemniaków i 10 arów na skarpach drzewka : iglaste, buki, brzozy, jarzębiny, klony, lipy. Część warzywno ? kwiatowa oraz rekreacyjno ? wypoczynkowa wymagają różnego wkładu pracy i organizacji.

działalność dydaktyczna

Głównym celem naszego ogrodu jest podnoszenie edukacji ekologicznej w szkole oraz wzbudzanie zainteresowań światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
Szczególną rolę w tym procesie odgrywają regularnie prowadzone lekcje przyrody na różnych etapach edukacji uczniów. Już dzieci w klasach 0 ? III są angażowane do drobnych prac w części warzywno ? kwiatowej inne prace pod kierunkiem nauczycielki przyrody wykonują uczniowie pozostałych klas oraz pracownicy obsługi szkoły. W ogrodzie warzywnym siejemy marchew, pietruszkę, ogórki, koper, pory, selery, cebulę i inne. Te warzywa są przysmakiem naszych uczniów. Nic z naszego ogrodu się nie zmarnuje, ponieważ jego ?dary? są wykorzystywane w naszej szkolnej kuchni. Szkolni pracownicy robią zapasy na zimę, z których potem przygotowują smaczne posiłki. Największym powodzeniem cieszą się kiszone ogórki. Lubimy także świeże surówki, które są przygotowywane na lekcjach techniki.
Piękne kwiaty cieszą nasze oczy, zdobią szkolny krajobraz, a także dekorują pomieszczenia w naszej szkole. Są radosnym upominkiem przy różnych okazjach. Coroczną tradycją szkolną stały się już wykopki, ale to zadanie wymagające większej tężyzny fizycznej, należy do najstarszych uczniów. Zebrane ziemniaki wystarczają na całoroczne zapotrzebowanie dla kuchni. Jest to nasz wspólny sukces!
Ogród szkolny jest jednak najważniejszym miejscem uczenia szacunku do ludzi i przyrody. Szanować bowiem przyrodę to zapobiegać dewastacji krajobrazu, wyrobić poczucie odpowiedzialności za środowisko i poznawać współzależność człowieka i środowiska.
Ogród jest również uzupełnieniem pracowni przyrodniczej, rozwija zainteresowania uczniów oraz aktywność badawczą w terenie. Uczniowie uczą się rozróżniać rośliny, wyodrębniać ich części podziemną i nadziemną. Wielkim zainteresowaniem cieszy się obserwacja małych zwierząt lądowych, sposobów poruszania się, budowy i ich zwyczajów. W trosce o naszych skrzydlatych przyjaciół wykonaliśmy również dla nich ?stołówki? w postaci karmnika.
Biorąc pod uwagę współczesne zagrożenia dla środowiska płynące z niewiedzy oraz świadomego zanieczyszczania, szczególny nacisk kładziemy na rozszerzanie wiedzy z tego zakresu. Uczniowie poznają nieszkodliwe ( ekologiczne ) formy walki ze szkodnikami i chorobami roślin. Jest to integracyjny element łączący szkołę z domem rodzinnym, ponieważ dzieci wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w szkole dzielą się z domownikami, ale i odwrotnie.
Dużym powodzeniem cieszą się konkursy wiedzy przyrodniczo ? ekologicznej odbywające się na terenie części wypoczynkowo ? rekreacyjnej ogródka. Uczeń nie tylko rozwija swą wiedzę w oparciu o podręczniki i ilustracje, ale przede wszystkim ma okazję ją zdobyć ?na żywo?, co stanowi najbardziej skuteczną metodę w nauczaniu przyrody. Organizowanie lekcji w ogródku to również interesująca metoda nauczania niektórych tematów geograficznych.
Aby lepiej poznać świat roślin dzieci zakładają zielniki i systematycznie je uzupełniają nowymi egzemplarzami roślin, niektóre z nich pochodzą z naszego ogrodu. W okresie zimowym zielniki stanowią doskonałą pomoc naukową.
Zajęcia w ogrodzie ułatwiają zrozumienie niektórych zjawisk i prawidłowości przyrody niemożliwych do przedstawienia w sali lekcyjnej. ?Owoce Ziemi? pozwalają integrować różnorodne strefy życia i wiedzy po to, aby zrozumieć, że człowiek jest częścią świata flory i fauny i to do niego należy przyszły wizerunek naszej planety.
W dalszej perspektywie rozwoju naszego ogrodu planowane jest założenie sadu. To, jakie drzewa owocowe oraz krzewy zostaną posadzone, zadecydujemy wspólnie. Temat ten oraz podobne, związane ze wzbogaceniem naszego ogrodu, staje się przedmiotem rozważań na różnych lekcjach, np. języka polskiego: ?Mój wymarzony ogród?
?W moim ogrodzie chciałbym żeby było dużo kwiatów takich jak tulipany, róże, przebiśniegi. Chciałbym żeby tam zamieszkały zwierzęta, np. ptaki, konie i owce. W moim ogrodzie bawiłbym się z przyjaciółmi w różne zabawy. Kupiłbym sporo nasion innych kwiatów i warzyw i pięknie pachnących ziół. Opiekowałbym się ogrodem, byłbym jego gospodarzem. Gdy skończę szkołę oddam ogród pod opiekę młodszym kolegom. Mam nadzieję, ze chętnie się nim zaopiekują.?
Fragment pracy pisemnej pt. ?Zaprojektuj swój własny ogród?, autor Kornel kl. IV.
W przyszłości nasz szkolny ogród będzie służył swymi walorami następnym pokoleniom uczniów, tworząc swego rodzaju ?drzewo genealogiczne? ? do naszej szkoły uczęszczają bowiem całe pokolenia rodzin, które łączy właśnie widoczny ?zielony owoc naszej Ziemi?.

autorzy opisu

Jolanta Baranowska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka