winietka   winietka
naroznik naroznik

Przedszkole Publiczne we Wrzosowej

ul. Szkolna 2
42-263 Wrzosowa

tel. 0343275529  fax 0343275529 
e-mail: przedszkole.wrzosowa1@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 1991
powierzchnia: 31 arów

opis ogródka

Przedszkole do użytku zostało oddane w 1953 roku i ,,znak czasu? widoczny był wszędzie. W 2006 roku rozpoczął się kapitalny remont placówki. Po 6 miesiącach stary, mały, parterowy budynek przeobraził się w piękne, nowoczesne, dwukondygnacyjne przedszkole, wzbogacone o dodatkowe pomieszczenia, wyposażone w nowoczesny sprzęt i meble. Na tle ,,nowego budynku? ogród przedszkolny, który wydawał się piękny, stracił swój urok. Przez 6 miesięcy był wielkim placem budowy, dlatego też podjęliśmy decyzję o realizacji przedsięwzięcia, dzięki któremu ogród stał się miejscem nie tylko zabaw dla dzieci, ale miejscem zdobywania wiedzy przyrodniczej.
Przystępując do realizacji przedsięwzięcia ,,Odnawiamy ogród przedszkolny tworząc ? ,,Mini ogród botaniczny? opracowaliśmy szczegółowy harmonogram działań. W pierwszym etapie dokonaliśmy diagnozy stanu wyjściowego. Opracowaliśmy plakat o realizowanym przedsięwzięciu, dzięki temu informacja o naszych działaniach była dostępna dla wszystkich osób odwiedzających przedszkole. Staraliśmy się zgromadzić jak najwięcej literatury fachowej w postaci książek, czasopism na temat ogrodów, ich funkcjonalnego urządzenia. Po ogłoszeniu akcji ,,Ciekawe ogrody?, do której włączyli się rodzice i dzieci nasza biblioteczka wzbogaciła się o mnóstwo fachowych czasopism i pozycji książkowych. Bardzo nam zależało, aby na wygląd ogrodu miały wpływ dzieci, a także rodzice. Przedszkolaki przy pomocy nauczycieli wykonały album ,,Nasz mini ogród botaniczny?, który pokazał nam jak wyobrażają sobie dzieci ogród. Ogłaszając konkurs plastyczny dla rodziców ,,Mini ogród botaniczny w przedszkolu? pozwolił nam na uzyskanie odpowiedzi jakie mają spojrzenie na ten temat rodzice. Przy współudziale Pana Jarosława Olszewskiego ? właściciela Szkółkarstwa Ozdobnego, leśniczego Pana Wojciecha Patrzałka z Nadleśnictwa Poraj i przy wykorzystaniu prac plastycznych rodziców i albumów wykonanych przez dzieci opracowaliśmy szczegółowy projekt ,,Mini ogrodu botanicznego?. Dzięki wspólnym działaniom rodziców, dziadków i ludzi ,,dobrej woli? w przedszkolnym ,,Mini ogrodzie botanicznym? można wyróżnić cześć botaniczną, plac zabaw oraz teren gospodarczy.
W części botanicznej powstało ,,oczko wodne?. Filtry i fontanna zostały zakupione z funduszy pochodzących z akcji ,,Zbieramy puszki aluminiowe?. Aby wiedza dzieci na temat oczek wodnych, roślinności była pełniejsza oprócz udostępniania literatury fachowej zorganizowaliśmy wycieczki do pobliskich posesji, aby dzieci mogły zobaczyć różne oczka wodne. Przedszkolaki mogły je również obserwować podczas wycieczek do Palmiarni w Gliwicach i Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Jesienią w kącikach przyrody zostały założone hodowle roślin wodnych, a w kwietniu dzieci pod bacznym okiem nauczycieli umieściły je w oczku wodnym. Uczestniczyły także w sadzeniu roślin wokół oczka. Ponadto została ogłoszona akcja dla przedszkolaków, ich rodzeństwa i rodziców na ,,najciekawszy kamień? do oczka wodnego. Kamieniami, które zostały w ten sposób zgromadzone obłożyliśmy oczko wodne. Rybki, lilie wodne i inne rośliny otrzymaliśmy od rodziców. W ten sposób powstało ciekawe miejsce do zdobywania wiedzy na temat roślin wodnych, ryb.
Kolejną nowością w ogrodzie jest skalniak. Dzieci wykonały album na temat: ,,Skalniaki i roślinność?. Ogłoszona akcja - ,,Największy kamień na skalniak? pozwolił nam na bezpłatne pozyskanie kamieni. Prace jakie zostały wykonane to nawiezienie ziemi, ułożenie kamieni, posadzenie roślin, wykonanie tabliczek z nazwą roślin, obsypanie korą terenu wokół skalniaka, w celu wkomponowania go w istniejące krzewy. W tworzenie skalniaka czynnie włączyli się rodzice, dzieci, personel przedszkola. W ten sposób pozyskaliśmy kolejne stanowisko do ciekawych zajęć edukacyjnych.
W ,,Mini ogrodzie botanicznym? wydzielone zostały także inne stanowiska:
- wrzosowisko ? bogate w roślinność wrzosowatą (np. wrzosy, wrzośce..). Stanowisko to tworzyły od podstaw przedszkolaki pod czujnym okiem nauczycieli i personelu obsługowego. Zadaniem dzieci jest między innymi prowadzenie prostych prac pielęgnacyjnych.
- rabata ziołowa, dzięki której przedszkolaki poznają różne sposoby hodowli ziół. Dzieci sieją, sadzą: miętę, oregano, melisę, bazylię, cząber, majeranek, rumianek.
- ogródek warzywny umożliwił maluchom poznanie różnych sposobów uprawy warzyw z uwzględnieniem rodzajów gleby. Dzieci sadziły flance kapusty, sałaty, kalarepy. Siały rzodkiewkę, marchew, buraki, ogórki, pietruszkę, szczaw. Wykonywał prace pielęgnacyjne przy warzywach, a gdy urosły chętnie je spożywały.
- rabaty kwiatowe takie jak ,,aleja róż?, ,,kwiaty witają wiosnę?, kwiaty jednoroczne, kwiaty wieloletnie pozwoliły dzieciom zdobyć szeroką wiedzę w zakresie uprawy i hodowli różnorodnych kwiatów. Przedszkolaki pod czujnym okiem nauczycieli i rodziców sadziły kwiaty a obecnie pielęgnują je.
- ,,naturalna łąka? - dzieci obserwują rosnące rośliny, kwiaty. Gdy trawa jest wysoka zostaje skoszona, a dzieci suszą ją. Zgromadzone w ten sposób siano zawożą zimą dla zwierzyny leśnej,
- kompostownik - dzieci samodzielnie układają pryzmę kompostową wykorzystując liście, skoszoną trawę, korę, obierki z warzyw, ziemię, wapno. W ten sposób ukazaliśmy jak można prowadzić ekologiczną gospodarkę odpadami organicznymi z ogrodu i z kuchni i jednocześnie posiadać własny nawóz dla roślin.
Obecnie na terenie ogrodu posadzonych jest około 800 sztuk różnych drzew i krzewów. Wszystkie rośliny, drzewa i krzewy zostały podpisane, a nauczyciele opracowali dla nich metryczki.
W tworzenie i pielęgnację tych wszystkich stanowisk zaangażowane były i są dzieci, ich rodzice, dziadkowie, nauczyciele, pracownicy administracyjno ? obsługowi przedszkola. Zaangażowaliśmy wiele osób i firm, które pomogły nam przekształcić ogród przedszkolny w ,,mini ogród botaniczny?:
Od zaprzyjaźnionych firm otrzymaliśmy bezpłatnie 6 wywrotek kory pod krzewy. Dla wszystkich dzieci konewki, grabki, łopatki. Otrzymaliśmy sadzonki świerków i sosen. Młodzieży z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej pomagała w tworzeniu działki warzywnej, uczestniczyła w pracach porządkowo ? pielęgnacyjne wokół krzewów znajdujących się przy piaskownicy, wykonała napisy na tabliczkach dla wszystkich roślin znajdujących się w ,,Mini ogrodzie botanicznym? i rozmieściła je. Nauczyciele, pracownicy administracyjno ? obsługowi przedszkola, rodzice, babcie, dziadkowie uczestniczyli w akcjach, konkursach. Wykonywali prace fizyczne przy tworzeniu poszczególnych stanowisk. W pracach fizycznych pomagali nam również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowej.
Na uwagę zasługuje fakt, iż budynek przedszkola, usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 1 Częstochowa ? Katowice, dlatego też od wielu lat nasze działania zmierzają w kierunku zmniejszenia uciążliwości trasy szybkiego ruchu dla naszych wychowanków. Udało nam się posadzić kilka pasów zieleni. W ten sposób stworzyliśmy naturalną barierę ochronną przed nadmierną ilością spalin samochodowych i hałasem.

działalność dydaktyczna

Spotkania - ?Leśniczy częstym gościem?
Cykl spotkań z leśniczym pozwala wszystkim dzieciom z przedszkola zdobyć wiedzę przyrodniczą z różnych dziedzin. Pierwsze spotkanie odbywa się w listopadzie na temat ?Jak dbać o ptaki przez cały rok?. Efektem spotkania są wystawienie w okresie zimy karmniki, a przedszkolaki z dużym zaangażowaniem dokarmiają ptaki. Konkurs dla dziadków i ich wnucząt na ?Najpiękniejszą budkę lęgową? sprawił, iż w ogrodzie pojawiło się 31 budek lęgowych, w których zadomowiły się ptaki. Akcja skierowana do ojców i ich dzieci - ?Pojnik dla ptaków? zaowocowała w 21 pojników odwiedzane przez ptaki. W ten sposób mimo bliskości drogi krajowej Nr 1 w naszym ogrodzie stworzyliśmy przyjazne miejsce dla ptaków. Dzieci mogą obserwować sójki, dzięcioły gile, sikorki, wróble, kwiczoły, kowaliki, kosy, szpaki. Zimą dokarmiają je, a wiosną, latem i jesienią dbają, aby pojniki zawsze były napełnione wodą.
Kolejne spotkanie z leśniczym przyczynia się do nabyciem przez dzieci wiedzy i umiejętności dotyczących sadzenia roślin poprzez praktyczne działania. Przywożone przez leśniczego sadzonki świerków i sosen przedszkolaki sadzą do doniczek pod czujnym okiem leśniczego. Zadaniem dzieci jest opieka nad posadzonymi i umieszczonym w kąciku przyrody roślinami, a w kwietniu przesadzeniu sosen i świerków do ogrodu przedszkolnego.
Podczas następnego spotkania leśniczy uczy dzieci rozpoznawać drzewa i krzewy znajdujące się w ogrodzie.

Przedsięwzięcie
Każdego roku nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych realizują przedsięwzięcie ?Nasze środowisko, a zdrowie?. W ramach tego przedsięwzięcia przedszkolaki przygotowują grządki do siania i sadzenia, obserwują rośliny w różnych fazach rozwoju (od kiełka do zbioru), poznają warunki potrzebne do wzrostu roślin (woda, światło, gleba, powietrze) z uwzględnieniem hodowli warzyw, ziół, kwiatów, roślin na skalniaku i roślin wodnych. Podejmują proste prace związane z uprawą roślin ? podlewanie, pielenie. W naturalnym środowisku poznają podstawowe części roślin (korzeń, łodyga, liście, kwiaty) i ich rozwój prowadząc okresowe obserwacje.
Na rabatce z ziołami dzieci sieją, oregano, tymianek, bazylia, miętę, rumianek, pietruszkę naciową, koper. Wyhodowane zioła wykorzystywane są do przygotowania potraw. Jesienią przedszkolaki zbierają i suszą zioła.
Drzewa owocowe znajdujące się w ogrodzie pozwalają na obserwacje prac i czynny udział dzieci w niektórych z nich np. przycinanie drzew owocowych, bielenie pni, osłanianie drzew owocowych i innych roślin ogrodowych przed mrozem. Mają możliwość obserwowania zjawisk zachodzących w przyrodzie: pojawienie się pąków i liści, kwitnienie drzew owocowych. Poznają zależności pomiędzy światem roślin i zwierząt.
Dzięki temu iż powstało ?oczko wodne? dzieci mają możliwość poznania roślin wodnych, obserwują ich rozwój, systematycznie dokarmiają ryby.
W naturalnym środowisku czyli w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych realizują między innymi takie zagadnienia jak: ?Narzędzia ogrodnicze?, ?Choroby warzyw?, ?Warzywa ? od nasionka do zbioru plonów?, ?Jesień ? czas zbiorów owoców, warzyw i ziół?, ?Warzywa, owoce i zioła źródłem witamin?, ?Pielęgnacja drzew owocowych?, ?Nawożenie drzew ? warunkiem prawidłowego ich rozwoju?, ?Przemarzanie drzew owocowych - zapobieganie i leczenie?, ?Choroby drzew owocowych?, ?Drzewa owocowe ? od nasienia do owocu?, Jak postępować, aby nie szkodzić Ziemi, a tym samym zdrowiu?, ?Wartościowe źródło kompostu?, ?Wykorzystanie pociętej trawy?, ?Nawozy sztuczne ? prawidłowe nawożenie?.

Doświadczenia ? wykorzystanie przedszkolnego ogrodu do prowadzenia doświadczeń np.
?Badanie zapylenie powietrza za pomocą taśmy klejącej i białych talerzyków?, ?Pyły i zanieczyszczenia w roślinach?, ?Zdrowa i niezdrowa żywność?, ?Czy każda marchewka jest zdrowa??, ?Mały kompostownik?, ?Wpływ środków czyszczących, używanych w gospodarstwie domowym na rośliny?, ?Tajemnice grudki ziemi? ? badanie składu i właściwości gleby, ?Wpływ kwaśnego podłoża na zachowanie zwierząt i roślin?, ?Rozpoznawanie niektórych rodzajów gleby ? porównywanie pod względem składu, lepkości, wilgotności, stopnia rozdrobnienia, nazywanie gleby, np. glina, piasek, próchnica, ?Jakie zanieczyszczenia kryje w sobie gleba?? - rozumienie znaczenia zieleni jako filtru powietrza, wykonywanie pomiarów zanieczyszczenia powietrza

Akcja ?Przyjaciel przyrody? (przez cały rok przedszkolaki zbierają koniczynki za udział w różnych akcjach. Osoby, które uzyskają wszystkie koniczynki otrzymują tytuł ?Przyjaciela przyrody? i cenne nagrody).
Ogłaszając akcje pozyskujemy różne rzeczy do ?mini ogrodu botanicznego? np. jesienna akcja: ?pokarm dla ptaków? i zimowa ?słonina dla sikorek? pozwala nam pozyskać dużą ilości pokarmu i dzięki temu karmniki zawsze są pełne pożywienia. Akcja ?Zbieramy puszki aluminiowe? pozwala nam na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które przeznaczamy na zakup nowych roślin, nasion, nawozów. Dzięki akcji ?Posadź swój kwiatek? rabatki wzbogacają się o nowe kwiaty. Przedszkolaki sadzą je pod czujnym okiem swoich rodziców. Każde dziecko umieszcza tabliczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, aby pamiętało, o który kwiat musi dbać. I wiele innych akcji w zależności od potrzeb w danym roku np. worek ziemi, budki lęgowe, karmniki .......

Zajęcia otwarte dla rodziców (uczestnikami zajęć są dzieci i ich rodzice)
- ?Jak zmieniał się ogród przedszkolny w ?Mini ogród botaniczny? ,
- ?Sadzimy kwiaty wzbogacając ?Mini ogród botaniczny? o nowe rośliny jednoroczne,
- ?Posprzątaj ?drugi? dom Twojego dziecka? - w ramach obchodów ?Dnia Ziemi?

Ogród - miejscem prowadzenia szkoleń.
- Odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli z Gminy Poczesna, Staracza, Kamienica Polska.
- Odbyły się warsztaty dla Kół LOP z powiatu częstochowskiego.
- Odbywają się warsztaty dla nauczycieli na wniosek metodyków.
- Na wniosek nauczyciela biologii ? mgr M. Dróżdź - Korbyla z Gimnazjum we Wrzosowej odbywają się zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem naszego ogrodu. Nauczycielka stwierdziła, iż wykorzystanie ?mini ogrodu botanicznego przez uczniów wzmocni realizację programu edukacyjnego szkoły ?Program edukacji ekologicznej dla uczniów klas I-III Gimnazjum im. J. Kochanowskiego? oraz ?Tu jestem? programu edukacji regionalnej. Na terenie ogrodu znajduje się kolekcja drzew i krzewów nagonasiennych będąca naturalnym środkiem dydaktycznym do lekcji przyrody i biologii związanych z rozpoznawaniem tych roślin. Oczko wodne daje możliwości obserwacji ekosystemu wodnego w miniaturze ? nauczycielka wykorzystuje oczko wodne zarówno do lekcji z zakresu zoologii np. ?przystosowanie ryb do życia w wodzie? jak również do zajęć z ekologii na których omawiane są różnice morfologiczne roślin w zależności od strefy zajmowanej w zbiorniku wodnym. Mini ogród botaniczny daje szanse poznania przez uczniów roślin charakterystycznych dla różnych warunków siedliskowych i obserwowania ich przystosowań do danego środowiska: roślinność wodna, roślinność kalcyfilna, roślinność kserotermiczna, roślinność wrzosowisk. Obecność drzew liściastych pozwala na obserwację różnorodności cech morfologicznych u roślin: typów blaszek liściowych i ulistnienia, typów nasion i owoców. Kilka gatunków drzew liściastych znajdujących się na terenie ?mini ogrodu botanicznego? oraz rośliny zielne są bazą wyjściową do poznania zasad oznaczania gatunków przy tworzeniu przez uczniów zielników roślin najbliższej okolicy. Kolekcja ziół i warzyw daje praktyczne uzupełnienie tematu ?Rośliny w służbie człowieka? dotyczącego roślin użytkowych.

?Mini ogród botaniczny? stał się miejscem kontaktów z przyrodą, miejscem do śledzenia zmian jakie zachodzą w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku. Dzieci posiadają umiejętność pracy zespołowej, zyskują praktyczną wiedzę na temat sadzenia, uprawy roślin i ich pielęgnacji. Warzywa i zioła wykorzystywane są w kuchni przedszkolnej do przygotowywania posiłków. Kompostownik pozwala na prowadzenie ekologicznej gospodarki odpadami organicznymi z ogrodu i z kuchni ? posiadamy własny nawóz dla roślin. Organizowanie są zajęcia i zabaw na świeżym powietrzu metodami aktywizującymi. ?Mini ogród botaniczny? jest miejscem wypoczynku i relaksu dzieci, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Wrzosowej. Nastąpiło zintegrowanie środowiska przedszkolnego i lokalnego oraz wzrost zaangażowania dzieci, rodziców, dziadków we wspólne działania.

autorzy opisu

Jolanta Banasiak

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka