winietka   winietka
naroznik naroznik

Jury oceniło ogródki szkolne zgłoszone do konkursu

Na konkurs wpłynęło 66 opisów ogródków dydaktycznych mieszczących się przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach. Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele ODE Źródła (Gosia Świderek, Karolina Baranowska, Ewa Kramek, Krzysztof Wychowałek), pani Aleksandra Proc - Doradca Metodyczny Kształcenia Zintegrowanego z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz projektanci z Pracowni Sztuki Ogrodowej (Beata Dulko, Małgorzata Lesiak, Magdalena Pypeć, Karol Dyszkiewicz, Bartosz Majorek, Łukasz Głowacz), zapoznało się ze wszystkimi opisami i wnikliwie oceniło ich: walory przyrodnicze, estetykę (na podstawie nadesłanych fotografii), organizację pracy związanej z funkcjowaniem ogródka, wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej oraz ciekawe pomysły związane z urządzeniem i wykorzystaniem ogródka. W wyniku oceny jury przyznało jedną pierwszą, dwie drugie i dwie trzecie nagrody.

W konkursie internetowym po dokładnej analizie prawie 11 tys. oddanych głosów (wyeliminowano głosy wielokrotnie oddawane przez te same osoby oraz głosy oddawane nieuczciwie) wyłoniono ogródek, który spotkał się z uznaniem największej ilości internautów.

Gratulujemy zwycięzcom! Z nagrodzonymi szkołami skontaktujemy się indywidualnie w celu omówienia warunków przekazania nagrody.
Wszystkim szkołom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy, wszystkie zaprezentowane nam ogródki były bardzo ciekawe, niestety mogliśmy przyznać ograniczoną liczbę nagród. Do wszystkich uczestników konkursu wyślemy pocztą dyplomy z podziękowaniami oraz upominek - a w późniejszym terminie publikację pokonkursową - książkę dotyczącą szkolnych ogródków dydaktycznych.

Nie zmarnuj swojego podatku! Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na wspieranie działalności edukacyjnej Źródeł. Szczegóły na stronie http://opp.zrodla.orgOto wyniki konkursu:

I miejsce

nagroda: 2000 zł na rozwój ogródka
Przedszkole we Wrzosowej

II miejsce

nagroda: 1000 zł na rozwój ogródka
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

III miejsce

nagroda: 1000 zł na rozwój ogródka
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach

zwycięstwo w konkursie internetowym

nagroda: 1000 zł na rozwój ogródka
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu


Jury postanowiło także przyznać wyróżnienia następującym placówkom:
Szkoła Podstawowa w Białousach
Szkoła Podstawowa w Czyżewie - Osadzie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi
Szkoła Podstawowa w Hyżnem
naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka