winietka   winietka
naroznik naroznik
O konkursie“Szkolne ogrody – zielone pracownie” zorganizowaliśmy dostrzegając potrzebę promocji tego niezwykle cennego, ale zapomnianego elementu “wyposażenia” szkoły w pomoce dydaktyczne. Na tematykę związaną z tworzeniem i prowadzeniem ogrodów przyszkolnych natknęliśmy się w trakcie realizacji bądź uczestnictwa w wielu projektach edukacyjnych m.in. “Czy ja dbam o środowisko?”, “Parki i ogrody oczami młodzieży”, “Przedszkole budujące więzi ze środowiskiem przyrodniczym”. Zagadnienie to “wypływało” wielokrotnie podczas szkoleń dla nauczycieli oraz nieformalnych rozmów z pedagogami. Nauczyciele, którzy mają możliwość korzystać w ramach swej pracy dydaktycznej z ogrodu przy szkole, wymieniają wiele zalet tej sytuacji, ale równocześnie mówią o kosztach zorganizowania i utrzymania takiego miejsca, potrzebie systematycznej pracy, gromadzeniu odpowiednich narzędzi, a także o koniecznej wiedzy, motywacji i zdolności organizacyjnych. Pomimo wielu trudności oraz dużym nakładom czasu tworzenie ogródków daje satysfakcję a przede wszystkim doskonałe miejsce do prowadzenia działalności dydaktycznej i wychowawczej.

Na konkurs ogłoszony jesienią 2007 roku wpłynęło blisko 70 prac z całej Polski, w których z wielką dokładnością ale przede wszystkim zaangażowaniem opisana była historia tworzenia i funkcjonowania ogrodów przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach a także sposób ich wykorzystania w działalności dydaktycznej szkoły. Nadsyłane opisy ogrodów szkolnych pozwoliły nam ocenić ich stan i sposób zagospodarowania a przede wszystkim to z jakimi problemami borykają się ich opiekunowie i w jaki sposób udaje się je rozwiązać. Wiele ogrodów zachwyciło nas swoim pięknem, jesteśmy pod wrażeniem mnogości pomysłów na wykorzystanie walorów przyszkolnej zieleni i doceniamy wkład pracy i zaangażowanie uczniów, rodziców a przede wszystkim nauczycieli opiekujących się ogrodem. Jury konkursu, w skład którego wchodzili przedstawiciele ODE Źródła (Gosia Świderek, Karolina Baranowska, Ewa Kramek, Krzysztof Wychowałek), pani Aleksandra Proc – Doradca Metodyczny Kształcenia Zintegrowanego z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz projektanci z Pracowni Sztuki Ogrodowej (Beata Dulko, Małgorzata Lesiak, Magdalena Pypeć, Karol Dyszkiewicz, Bartosz Majorek, Łukasz Głowacz), zapoznało się ze wszystkimi opisami i wnikliwie oceniło ich: walory przyrodnicze, estetykę, organizację pracy związanej z funkcjonowaniem ogródka, wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej oraz ciekawe pomysły związane z urządzeniem i wykorzystaniem ogródka. W wyniku oceny jury przyznało jedną nagrodę pierwszą – dla Przedszkola Publicznego we Wrzosowej, dwie nagrody drugie otrzymał Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku, nagrody trzecie otrzymał Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach. Jury postanowiło także przyznać wyróżnienia następującym placówkom: Szkoła Podstawowa w Białousach, Szkoła Podstawowa w Czyżewie – Osadzie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Hyżnem. W konkursie internetowym zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim szkołom biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy.

Mamy nadzieję, że projekt “Szkolne ogrody – zielone pracownie” pozwoli szerzej rozpropagować idee tworzenia ogrodów szkolnych. Z pewnością niezwykle pomocne w procesie tworzenia nowych przyszkolnych ogrodów będzie wiedza i pomysły zawarte w nadesłanych przez nauczycieli opisach. Z wszystkimi nadesłanymi opisami ogródków zapoznać się można na stronie internetowej http://zielonepracownie.zrodla.org/

Organizatorzy

Publikacja powstała jako element projektu edukacyjnego "Szkolne ogrody - zielone pracownie" realizowanego przez ośrodek działań Ekologicznych Źródła w latach 2007/2008 finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych stowarzyszenia.

Redakcja publikacji: Gosia Świderek
Współpraca: Ewa Kramek, Krzysztof Wychowałek
Autorów poszczególnych rozdziałów wymieniono w tekście.

Wydawca Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
tel. 042 632 03 11, fax 042 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: edukacja@zrodla.org

ISBN 978-83-926162-9-0

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons "Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 2.5 Polska" (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/). Treści zawarte w publikacji wolno kopiować i rozpowszechniać w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania ich źródła i autorstwa.

Wydawca dochował wszelkiej staranności, aby w poszczególnych tekstach autorskich należycie oznaczyć fragmenty cytowane z innych publikacji i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne cytaty nieoznaczone przez autorów opisów.
Spis treści:
O konkursie
O tym dlaczego warto mieć ogród przy szkole?
Wychowawcza i dydaktyczna rola ogródka
Jak sprawić by szkolny ogród “miał nogi i ręce”?
Jak sprawić by szkolny ogród tętnił życiem?
Garść pomysłów
Kilka wskazówek jak pozyskać środki finansowe
Bibliografia i informacje o autorach

Nagrodzone i wyróżnione ogródki:
Przedszkole we Wrzosowej
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
Szkoła Podstawowa w Białousach
Szkoła Podstawowa w Czyżewie - Osadzie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi
Szkoła Podstawowa w Hyżnem
Pozostałe opisy ogródków
naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka