winietka   winietka
naroznik naroznik
O tym dlaczego warto mieć ogród przy szkole?Trudno jest uczyć przyrody tylko i wyłącznie za pomocą książek w sali szkolnej. Ograniczenie się do takiej formy nauczania sprawiłoby, że lekcje byłyby zwyczajnie nudne, a uczeń zrozumiałby i zapamiętał znacznie mniej niż wtedy, gdy ma możliwość badać zjawiska i procesy poza klasą w środowisku naturalnym. Pokazywanie roślin czy zwierząt na rysunku czy nawet na filmie nie zawsze wystarczy. O wiele większe walory edukacyjne a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie. Jako organizatorzy Bardzo Zielonych Szkół – wycieczek z intensywnym programem ekologicznym – wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, kiedy uczeń ma wyczerpującą wiedzę, której nie potrafi wykorzystać w praktyce, np. zna doskonale budowę żaby a w rzeczywistości nie jest w stanie odróżnić żaby od ropuchy, zna funkcję poszczególnych części drzewa, ale nigdy nie dotykał z rozmysłem kory, nie wie jak pachnie, nie potrafi wyjaśnić dlaczego drzewa z wypróchniałym pniem wciąż żyją. Wiedza z podręcznika poparta własnym doświadczeniem młodzieży jest wreszcie zrozumiała i lepiej zapamiętana, jasne stają się przyczyny i skutki. Można spojrzeć na to zjawisko także od drugiej strony. Wrodzona ciekawość dzieci właśnie podczas zajęć terenowych ma szansę rozwinąć się. W czasie obserwacji w naturze pojawiają się setki pytań, na które odpowiedź można znaleźć choćby w podręczniku.

Wielu nauczycieli nie wyobraża sobie skutecznej i ciekawej edukacji przyrodniczej czy ekologicznej bez zajęć terenowych, jednak nie przekłada się to na ilość istniejących przy szkołach ogródków dydaktycznych. Nauczyciele starają się znaleźć rozwiązanie problemu braku ogródka przy szkole – prowadzą zajęcia w parkach, na skwerach, wśród zieleni osiedlowej, w okolicznych lasach czy ogrodach botanicznych. Pomimo tak dużej popularności zajęć terenowych niewiele szkół może pochwalić się własnym ogrodem. A przecież jest to miejsce, które umożliwia codzienne bezpośrednie obcowanie z przyrodą jest najbardziej dostępne i zdecydowanie najbliższe. Co szczególnie istotne zajęcia w ogrodzie nie wymagają długich przygotowań, umawiania dodatkowych opiekunów koniecznych przy wyjściach poza szkołę, organizowania środków transportu jak w przypadku wyprawy do lasu czy ogrodu botanicznego. W szkolnych ogrodach można prowadzić systematyczne codzienne obserwacje przez cały rok. Naszą zieloną pracownię można dostosować na bieżąco do potrzeb dydaktycznych (sadzić odpowiednio dobrane rośliny, ustawić stację meteorologiczną).

Ogródki szkolne – szczególnie w miastach – spełniają dodatkową, niezmiernie istotną rolę. Stanowią enklawę zieleni, która poprawia nie tylko wygląd otoczenia szkoły, ale i całych osiedli, poprawia mikroklimat i gospodarkę wodną, osłania od hałasu, chroni przed zanieczyszczeniami, jest miejscem życia wielu zwierząt. Ogród może stać się również miejscem życia społecznego okolicznych mieszkańców.

Opracowanie: Gosia Świderek, ODE Źródła

Spis treści:
O konkursie
O tym dlaczego warto mieć ogród przy szkole?
Wychowawcza i dydaktyczna rola ogródka
Jak sprawić by szkolny ogród “miał nogi i ręce”?
Jak sprawić by szkolny ogród tętnił życiem?
Garść pomysłów
Kilka wskazówek jak pozyskać środki finansowe
Bibliografia i informacje o autorach

Nagrodzone i wyróżnione ogródki:
Przedszkole we Wrzosowej
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
Szkoła Podstawowa w Białousach
Szkoła Podstawowa w Czyżewie - Osadzie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi
Szkoła Podstawowa w Hyżnem
Pozostałe opisy ogródków
naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka