winietka   winietka
naroznik naroznik
Bibliografia • Bruns Annelore i Hubert, Schmidt Gerhard, Twój ogród w zgodzie z naturą, Warszawa 1995
 • Cichy Danuta, Dydaktyka biologii w szkole podstawowej, Warszawa 1991
 • Franz J.M., Krieg A. Biologiczne zwalczanie szkodników, Warszawa 1975
 • Jarocka Małgorzata, Pedryc-Wrona Maria, Ogród szkolny jako element kształcenia biologicznego i ekologicznego młodzieży szkolnej: materiały pomocnicze dla nauczycieli biologii szkół podstawowych i średnich, Lublin 1989
 • Kobierski Leopold, Szkolne Ogrody Dendrologiczne [w:] „Biuletyn EKO-edukacyjny”, nr 2, luty 2005
 • Kreuter Marie-Luise, Ogród w zgodzi z naturą, Warszawa 2003
 • Ochmańska Aldona, Ogród wychowujący [w:] Nowe w Szkole, czerwiec 2003
 • Paszylka, D., Ogród szkolny - przeżytek czy atrakcja? [w:] “Biologia w Szkole”, nr 3/2003
 • Pruszewicz Andrzej G., Pomagamy ptakom, Warszawa 2005
 • Rościszewska-Gąsiorowska Zofia, Ogród szkolny, Warszawa 1947
 • Sawiński, Julian P., Ogród szkolny w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego, Warszawa 1991

  Internet • „Szkolne ogrody – zielone pracownie”, http://zielonepracownie.zrodla.org
 • Bielawska Karina, Przyjazny ogród przy szkole, http://www.klubgaja.pl/swieto_drzewa/
 • Celej Elżbieta, Projektowanie przyszkolnego ogrodu botanicznego i sugestie związane z jego wykorzystaniem w zajęciach przyrodniczych, http://www.zostoczek.edu.pl/publikacje/projektowanie.doc
 • Gąsiorowski Marcin, Ogród ekologiczny "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (57), Marzec '94, http://www.zb.eco.pl/zb/57/gasioro.htm
 • Gątkowska Elżbieta, Stosy drewna i sterty chrustu wartościową przestrzenią w ogrodzie, opracowano na podst. tekstu niemieckiego, http://ozpzdpoznan.org/nawiga/ekolog/stosy/stosy.htm
 • Goulson Dave, Darvill Ben, Zaprośmy trzmiele na szkolne podwórko, tł. Agnieszka Chołuj, http://www.scienceinschool.org/2006/issue3/bumblebee/polish/
 • Hoppel Witold, Górski pejzaż w ogrodzie, http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72079,4072071.html?as=1&ias=2&startsz=x
 • Leszek Sobczyński, Poradnik kształtowania ogrodu ekologicznego, http://www.lop.org.pl/_files/fck2/File/ogrody%20ekologiczne/PORADNIK.pdf
 • Piwowarczyk Urszula, Ogród szkolny i jego wykorzystanie na zajęciach kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, http://www.sod.ids.czest.pl/publikacje/l608/l608.pdf.
 • Rykowska Aneta, Ogród w szkole. Szkoła w ogrodzie, http://www.sztukakrajobrazu.pl/rykowska2.htm
 • Sawiński Julian P., Czy wrócimy do szkolnych ogrodów?, http://scholaris.pl/Portal?secId=przed_11_7&mlt_docview=718L3MHTT0X4KJ7J8CJDRNQ6
 • Syga Piotr, “Owady mile widziane” [w:] Ogrody, http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72115,4130283.html
 • Wożniak Jerzy, Jak urządzić ogród, Ogród, 2003-08-28, http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72077,1368233.html

  Spis treści:
  O konkursie
  O tym dlaczego warto mieć ogród przy szkole?
  Wychowawcza i dydaktyczna rola ogródka
  Jak sprawić by szkolny ogród “miał nogi i ręce”?
  Jak sprawić by szkolny ogród tętnił życiem?
  Garść pomysłów
  Kilka wskazówek jak pozyskać środki finansowe
  Bibliografia i informacje o autorach

  Nagrodzone i wyróżnione ogródki:
  Przedszkole we Wrzosowej
  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
  Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
  Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
  Szkoła Podstawowa w Białousach
  Szkoła Podstawowa w Czyżewie - Osadzie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi
  Szkoła Podstawowa w Hyżnem
  Pozostałe opisy ogródków
 • naroznik naroznik

    konkurs
    zrodla okładka książki
  nfos
  statystyka