winietka   winietka
naroznik naroznik
Kilka wskazówek jak pozyskać środki finansoweWażną kwestią przy urządzaniu ogrodu szkolnego, której nie da się pominąć jest zebranie środków finansowych. Rzadko udaje się zakupić wszystko co jest nam potrzebne z funduszy, którymi dysponuje szkoła. Nie można się tym jednak zrażać i warto szukać sponsorów bo mimo, że początkowo wszystkie procedury wydać się nam mogą skomplikowane to w rezultacie dzięki wytrwałości i zaangażowaniu osiągniemy nasz cel. Pieniędzy można szukać w różnych miejscach.

Przede wszystkim można dowiadywać się w Urzędzie Miasta (lub Urzędzie Gminy), w wydziale zajmującym się ochroną środowiska. Przy wydziałach tych działają Gminne Fundusze Ochrony Środowiska, które zwykle przeznaczają jakąś pulę środków na działania z zakresu edukacji ekologicznej i promocji. Analogiczne fundusze powiatowe umiejscowione są przy wydziałach ochrony środowiska Starostwa Powiatowego. Niezależnie od tego, Urząd Miasta czasami ogłasza oddzielne konkursy dotyczące np. promocji zieleni w mieście albo tworzenia ścieżek dydaktycznych. Być może też jakieś środki będzie w stanie przeznaczyć wydział oświaty (edukacji). Warto przeglądać strony internetowe urzędów (lub osobiście skontaktować się z urzędnikami) w poszukiwaniu informacji. Największa szansa na zdobycie jakichś środków istnieje zazwyczaj na wiosnę (po zatwierdzeniu budżetu) albo na sam koniec grudnia (w sytuacji gdy urzędom zostają pieniądze, które pilnie trzeba wydać do końca roku budżetowego). Inną instytucją, gdzie można starać się o środki, choć zwykle może to być bardziej skomplikowane, są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadań z dziedziny edukacji ekologicznej fundusz często daje możliwość pokrycia kosztów na przykład na zakup lub wykonanie tablic dydaktycznych, zakup roślin wieloletnich, podłoża, systemu oznaczenia i informacji, gdy działania te stanowią element procesu dydaktycznego i służą celom edukacyjnym. Zasady ubiegania się o takie dofinansowanie są różne w różnych województwach. Na pewno warto zajrzeć na stronę internetową właściwego wojewódzkiego funduszu i zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Co prawda uzyskanie dofinansowania prawie na pewno wiązać się będzie z koniecznością wypełnienia dość obszernego wniosku, w którym należy udowodnić potrzebę rozwoju ogródka w szerszym procesie edukacji ekologicznej prowadzonym przez szkołę – za to środki które można w ten sposób zdobyć mogą być całkiem spore. Warto też szukać innych programów i konkursów, gdzie mogą być dofinansowywane lokalne inicjatywy. Na stronach portalu ngo.pl publikowane są regularnie ogłoszenia o konkursach z funduszy europejskich lub organizowanych przez ogólnopolskie fundacje. Często w takich dużych programach są też komponenty na dofinansowywanie małych lokalnych inicjatyw.

Można starać się znaleźć sponsora wśród firm prywatnych i wynegocjować z nim warunki współpracy. Warto wypytywać znajomych, zorganizować większe spotkanie z burzą mózgów nt. pozyskania środków i potrzebnych materiałów. W tej sytuacji powiedzenie “co dwie głowy, to nie jedna” jest bardzo trafne. Trzeba starać się szukać wszędzie, bo często rozwiązanie znaleźć można w najmniej oczekiwanym miejscu. Dobrze jest poruszyć kwestie doposażenia ogrodu na zebraniu z rodzicami. Może się okazać, że i oni mają pomysły lub są w stanie jeśli nie finansowo, to swoją radą lub pracą wspomóc nasze działania. Można też wyjść z naszymi działaniami dalej poza szkołę i zaapelować do mieszkańców zabudowań znajdujących się w pobliżu szkoły. Z naszego ogrodu mogą korzystać przecież nie tylko uczniowie i nauczyciele w celach dydaktycznych, ale także ludzie postronni chcący na przykład obejrzeć okazy roślin lub odpocząć popołudniem na ławce podziwiając zadbany i piękny ogród.

Innym bardzo dobrym pomysłem jest zorganizowanie akcji – wydarzenia promującego nasz szkolny ogród, albo idee założenie ogrodu. Jeśli mamy już czym się pochwalić w naszym zielonym zakątku można zaprosić ludzi na małe zwiedzanie i opowiedzieć o działaniach które w ogrodzie się odbywają i które mogłyby się odbywać jeśli udałoby się go doposażyć. W ten sposób uda się nam zaktywizować społeczność lokalną do działań na rzecz naszego obiektu. Każda nawet najmniejsza pomoc jest ważna i nie należy lekceważyć drobnych gestów ze strony ludzi, bo im więcej osób będzie miało wpływ na kształt naszego ogrodu tym, więcej ludzi podchodzić będzie do niego z sercem, dbać o niego oraz otaczać go szacunkiem i opieką.

Bardzo ważne by od początku w takie działania angażować młodzież. Czasem wystarczy tylko zasygnalizować potrzebę zdobycia pieniędzy na ogródek, a pomysły i realizację (z naszą niewielką pomocą) pozostawić w rękach młodzieży. Działanie takie ma walor edukacyjny – uczniowie uczą się, że “bez pracy nie ma kołaczy”, zdobywają doświadczenie i umiejętności organizacyjne. Przykładem niech będą doświadczenia szkół uczestniczących w konkursie “Szkolne ogrody – zielone pracownie” w pozyskiwaniu środków na rozwój ogródka.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach organizuje m.in. kiermasze roślin doniczkowych, loterie fantowe, zbiórkę i sprzedaż surowców wtórnych. Dodatkowo szkoła nawiązała współpracę z Zarządem Ogródków Działkowych w ramach której uczniowie wykonują skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków i przekazują je działkowcom a w zamian otrzymują sadzonki bylin, roślin jednorocznych i sadzonki krzewów. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie przeprowadzili akcję “Drzewo w roli głównej”, która polegała na sprzedaży drzewek wykonanych z materiałów plastyczno-technicznych. W Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie powstała zaś mała szkółka. Uczniowie hodują, rozmnażają i sprzedają wcześniej zakupione i otrzymane rośliny.

Wiele innych ciekawych pomysłów można zaczerpnąć czytając opisy zwycięskich ogrodów znajdujące się niniejszej publikacji oraz pozostałe opisy znajdujące się na stronie internetowej projektu.

Opracowanie: Wara Kramek i Krzysztof Wychowałek, ODE Źródła

Spis treści:
O konkursie
O tym dlaczego warto mieć ogród przy szkole?
Wychowawcza i dydaktyczna rola ogródka
Jak sprawić by szkolny ogród “miał nogi i ręce”?
Jak sprawić by szkolny ogród tętnił życiem?
Garść pomysłów
Kilka wskazówek jak pozyskać środki finansowe
Bibliografia i informacje o autorach

Nagrodzone i wyróżnione ogródki:
Przedszkole we Wrzosowej
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
Szkoła Podstawowa w Białousach
Szkoła Podstawowa w Czyżewie - Osadzie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi
Szkoła Podstawowa w Hyżnem
Pozostałe opisy ogródków
naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka