winietka   winietka
narozniknarozniknarozniknaroznik
kwiatek Ogród szkolny jest wspaniałym uzupełnieniem pracowni biologicznej czy przyrodniczej. Wielu pedagogów podkreślało walory edukacyjne i wychowawcze pracy w ogrodzie, w początku XX wieku polski botanik prof. Władysław Szafer, w książce „Ogrody szkolne”, prezentował szerokie możliwości wykorzystania ich w nauczaniu przyrody i biologii. Także dziś wielu nauczycieli nie wyobraża sobie skutecznej i ciekawej edukacji przyrodniczej czy ekologicznej bez zajęć terenowych, jednak nie przekłada się to na ilość istniejących przy szkołach ogródkach dydaktycznych. Nauczyciele starają się znaleźć rozwiązanie problemu braku ogródka przy szkole – prowadzą zajęcia w parkach, na skwerach, wśród zieleni osiedlowej. Ogródki dydaktyczne dają o wiele więcej możliwości...

W roku szkolnym 2007/2008 odbył się zorganizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" konkurs dla nauczycieli wszystkich typów szkół poświęcony szkolnym ogródkom dydaktycznym. Celem konkursu było propagowanie idei ogródków szkolnych jako nieocenionych miejsc do nauczania przyrody, biologii i edukacji ekologicznej oraz wyłonienie najciekawszych – wartych promowania – projektów tworzenia szkolnych ogrodów.

Regulamin konkursu

Zwycięskie i wyróżnione prace wraz z poradnikiem tworzenia i utrzymania ogródka złożyły się na publikację pokonkursową.

Spis treści:
O konkursie
O tym dlaczego warto mieć ogród przy szkole?
Wychowawcza i dydaktyczna rola ogródka
Jak sprawić by szkolny ogród “miał nogi i ręce”?
Jak sprawić by szkolny ogród tętnił życiem?
Garść pomysłów
Kilka wskazówek jak pozyskać środki finansowe
Bibliografia i informacje o autorach
Opisy wszystkich zgłoszonych na konkurs ogródków

Nagrodzone i wyróżnione ogródki:
Przedszkole we Wrzosowej
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
Szkoła Podstawowa w Białousach
Szkoła Podstawowa w Czyżewie - Osadzie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi
Szkoła Podstawowa w Hyżnem

Pozostałe ogródki:
Opisy wszystkich ogródków
narozniknarozniknarozniknaroznik

naroznik naroznik

Jury oceniło ogródki szkolne zgłoszone do konkursu

Na konkurs wpłynęło 66 opisów ogródków dydaktycznych mieszczących się przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach. Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele ODE Źródła, metodyk oraz projektanci z Pracowni Sztuki Ogrodowej, zapoznało się ze wszystkimi opisami i wnikliwie oceniło ich: walory przyrodnicze, estetykę (na podstawie nadesłanych fotografii), organizację pracy związanej z funkcjowaniem ogródka, wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej oraz ciekawe pomysły związane z urządzeniem i wykorzystaniem ogródka. W wyniku oceny jury przyznało jedną pierwszą, dwie drugie i dwie trzecie nagrody. Dodatkową nagrodę otrzymał ogródek wyłoniony przez internautów w głosowaniu.

zobacz wyniki

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka